Begrip tussen de religies

Er zal in niet al te verre tijd over de hele aarde een intiem begrip zijn over dat, wat in verleden tijden de ergste oorlogen, de vreselijkste disharmonieën over de mensheid heeft gebracht, zo lang ze in de afzonderlijke cultuurgebieden gesplitst waren, die niets van elkaar wisten. Wat zich in het groot over de aarde zal afspelen als een de gehele mensheid omvattende spirituele beweging, moet zich ook in het allerkleinste afspelen van ziel tot ziel. Hoe ver zijn nu nog de Boeddhisten en Christenen van elkaar verwijderd, hoe weinig begrijpen ze elkaar, hoe zeer wijzen ze elkaar af, als ze op de smalle (Duits: engsten) bodem van hun bekentenissen staan! Maar de tijd zal komen, dat er steeds meer boeddhisten zullen zijn, die vanuit het Boeddhisme geesteswetenschapper zullen zijn, en steeds meer Christenen, die vanuit het christendom geesteswetenschapper zullen zijn. En deze zullen elkaar het volste, diepste begrip tegemoetbrengen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 130 – Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit – Düsseldorf, 5 mei 1912 (bladzijde 278)

15 gedachtes over “Begrip tussen de religies

 1. Ik kan mij helemaal in dit verhaal van Steiner vinden. In wezen zie ik dit in deze tijd (100 jaar later) gebeuren. Er zijn nu inderdaad Boeddhistische geesteswetenschappers (denk bv. aan mindfulness) en geesteswetenschappers vanuit het Christendom en nog vele andere geesteswetenschappers vanuit weer een andere religies. Mooi dit ‘begrijpen’ en vanuit dit ‘begrijpen’ vanuit ‘consciousness’ (bewustzijn) naar elkaar toe groeien. Dit is de nieuwe tijd.

 2. Ja je ziet vandaag de dag zich in deze richting al wat aftekenen. Zie in dit verband ook de negende voordracht (Berlijn, 13 maart 1911) uit de voordrachtenreeks Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums (GA 124; bladzijde 167 tot en met 189) van Rudolf Steiner: Die Mondenreligion Jahves und ihre Widerspiegelung im Arabismus – Das Einmünden der Buddha-Merkur-Strömung in das Rosenkreuzertum. Het Markus-evangelie wordt in deze cyclus door Steiner ook wel aangeduid als het Evangelie van de bewustzijnziel.

 3. Onbegrip en geweld tussen mensen en staten en religieuze stromingen enzovoort zal daarentegen ‘voorlopig’ zeker niet verdwijnen. Integendeel. Het één sluit het ander niet uit. Neem bijvoorbeeld de recente tragedie in Oost-Oekraïne bijvoorbeeld; het neerhalen van een burgervliegtuig met zoveel dodelijke slachtoffers. Er valt natuurlijk veel meer van dit soort geweldconflicten op te sommen.

  Wat de Oekraïne betreft zie ook dit interessante artikel van Terry Boardman: The First World War & the Ukraine Crisis: 1914 – 2014.

   1. henri

    Bedankt John, ik ga hem zeker lezen ! (als is soms de kwaliteit wel vaak minder in de engelse vertalingen )

  1. Wat mij betreft hoogste tijd dat de cyclus Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums (GA 124) vertaald wordt naar het Nederlands. Alle daarin vervatte voordrachten van Steiner hebben actualiteitswaarde en zijn van van groot belang. En dus zeker ook die negende voordracht in kwestie. In deze voordracht is Steiner uiterst concreet over tijdsaanduidingen bij tijdsverschijnselen en cultuurgebeurtenissen. Zie de onderstaande uitgebreide inhoudsopgave van die voordracht (in het bijzonder het vetgedrukte tekstdeel daarin). Bij het benoemen in de voordracht van de herhaling en spiegeling van voorchristelijke cultuurfasen in na-christelijke cultuurfasen, welke pakweg zes- tot achthonderd jaar kunnen beslaan (overgangstijd), waarbij in dit verband onderscheid dient te worden gemaakt tussen een cultuurfase en een cultuurtijdperk (niet identiek), omschrijft Steiner het Christendom als duurzame hoofdstroom en basisimpuls en de cultuurfasen (welke door cultuurtijdperken heenlopen) als belangrijke en bevruchtende en zich laten bevruchtende neven- of substromen in directe connectie met de (christelijke) hoofdstroom; van die substromen vermeldt en behandelt hij dus:
   1. het mohammedanisme (islam)
   2. de renaissance
   3. het vernieuwd boeddhisme (als mercurius-stroming); in die tijd zitten wij dus. En dat mag evident worden genoemd: nieuwe notie van karma en reïncarnatie enzovoort. En de notie van Marika dienaangaande snijdt in mijn ogen zeker wel hout.

   Met die cycli van zes- tot achthonderd jaar van een cultuurfase, te onderscheiden van cultuurtijdperken (reëele tijdgeesten), welke pakweg 2150 jaar beslaan, is natuurlijk de actieradius (opvolging en aflossing) van werkzaamheid van zekere geestelijke wezens verbonden; mogelijk een conglomeraat van verschillende geesteswezens. Welke wezens dat wat dit aangaat precies zijn en hoe ze met elkaar daartoe samenwerken vormt een geesteswetenschappelijk vraagstuk. Dat wordt door Steiner niet geheel concreet gemaakt in deze negende voordracht. Daarnaast, respectievelijk daaraan verbonden, moet natuurlijk ook de actieradius van aartsengelen worden onderscheiden (fasen van 350 jaar).

   Uitgebreide inhoudsopgave negende voordracht uit GA 124
   Berlijn, 13 maart 1911

   Das Verhältnis des Mondenlichts zum Sonnenlicht als Bild für das Verhältnis der Jehova-Religion zur Christus-Religion. Die Wiederholung der vorchristlichen Kulturepochen in den nachchristlichen. Der Mohammedanismus als Wiederaufgreifen der althebräischen Jehova-Religion in nachchristlicher Zeit. Das Zusammenströmen des Mahomet-Impulses und des Christus-Impulses vom 6. bis zum 12. Jahrhundert. Die nachströmende Welle des Griechentums vom 12. bis zum 18. Jahrhundert. Die nach Goethe einsetzende neue Nebenströmung des Christentums, der erneuerte Buddhismus als Merkur-Strömung. Die Legende von Barlaam und Josaphat. Der Beitrag des Karma-Gedankens zum Verständnis der durch die Naturwissenschaft neu entdeckten Tatsachen. Die Auseinandersetzung zwischen Haeckel und Wilhelm His als Symptom für die Notwendigkeit neuer naturwissenschaftlicher Begriffe. Die Schwierigkeit geisteswissenschaftlicher Wahrheiten.

 4. henri

  In het Boeddhisme komen ook veel mensen terecht die het niet zo meer zien zitten door de aangebrachte schade oa het dogmatisme van het katholicisme, protestantisme en dgl , grofweg de kerken als institionele macht , maar anderzijds ook vele athëisten omdat men daar God weerspiegelt als de grote ‘ leegte ‘ .
  Dit is dan ook wel nogal een afstand verwijerd erg aan hetgeen de geestesweteschap van R Steiner behelst .

 5. Bedankt voor je verwijzing John. Ik begin vandaag met lezen. Wellicht kunnen we – indachtig mijn eerdere vraag aan jou om iets met islam te doen – een werkgroep rond deze cyclus vormen die zich niet tot islam beperkt? Zijn er op dit moment (binnen of buiten de AViN) mensen die zich met dit thema bezig houden?

  1. Graag aangeleverd en op gewezen Hendrik. Zaterdag 12-7-2014 werd er lekkage rond mijn woning geconstateerd. Wordt morgen pas gerepareerd. Ze konden maar niet vinden waaraan het lag. In het bijzonder dit dit slokte veel van mijn aandacht en focus op.

   Op je vraag om iets met de islam te doen had ik al een antwoordtekst geformuleerd, maar die kreeg ik toch nog niet af vanwege genoemde tegenslag. Maar goed, ik neem dat dit deze week zal zijn opgelost. Bij mijn literatuurverwijzingen stond deze voordracht uit GA 124 als primaire referentie al vermeld.

   Het kan zeker zinvol zijn om een werkgroep rond deze cyclus te formeren, omdat veel van de voordrachten van deze voordrachtenreeks nu zo belangrijk en zo actueel zijn. Zo’n werkgroep bestaat nog niet naar mijn weten. Daarbij kan wat mij betreft de islam ook een belangrijk thema vormen (negende voordracht). Mooi dat je vandaag gestart bent met het lezen ervan. Deze week zit ik nog met die reparatie en met administratieve handelingen, maar volgende week kan ik echt contact met je opnemen over je eerste en tweede vraag.

   In 2010 leefde bij mij reeds een idee om toe te werken naar een (werk)vertaling van GA 124, zie: Introductie van de bewustzijnsziel – Geschiedkundige impuls (Cahier, 20-11-2010). Een half jaar later werd er een begin gemaakt met zo’n werkvertaling via mijn weblog Cahier, zie: (1) Uitweidingen over het Marcus-evangelie – Eerste tekstdeel en (2) Uitweidingen over het Marcus-evangelie – 2e tekstdeel. Dat strandde toen helaas al snel door een zekere turbulentie in mijn beroeps- en privéleven. Maar de wil ertoe is altijd gebleven en zeker ook nog altijd springlevend.

   Het vergaat me bij mijn schrijf- en leesprojecten (studieprojecten en cases) tot dusver nogal eens als een Prometheus, ‘k leg met mijn plannen en voor- en toebereidingen, steevast in mijn eentje ondernomen, vaak een hoog voordenk en voorwil gehalte aan de dag; Prometheus: Light capture (Cahier, 19-4-2014). Dat kan een tijdlang in een mensenleven zijn zin hebben, maar een volgende stap van meer handen en voeten en continuïteit (kunnen) geven, waartoe geschikte condities en omstandigheden benodigd zijn, brengt natuurlijk een volgend stadium van concretiseren en realiseren nabij.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s