Materialisme/Onfeilbaarheidwaan/Intolerantie

Voor het opzoeken van wat in de geestelijke wereld is behoort helderziendheid, voor het begrijpen van de hogere wijsheden is enkel gezond verstand en logica nodig. Weliswaar zijn tegenwoordig velen van een min of meer materialistisch denken of van de onfeilbaarheidwaan bezeten, die voortkomt uit de positivistische wetenschap. (Positivisme: De term duidt op een filosofie die zich enkel op waarneembare feiten baseert en godsdienstige of metafysische verklaringen van de hand wijst – Wikipedia). Dit is de reinste fantasterij. Als de mensen eens wisten dat ze in feite alleen in inbeeldingen leven, dat ze niet weten, wat werkelijk en wat niet werkelijk is! De onfeilbaarheid van de Paus willen ze weliswaar niet erkennen, zich zelf houden ze echter voor onfeilbaar. Degenen die op het standpunt van de wetenschap staan, zijn tegenwoordig het meest intolerant. De geesteswetenschapper beschouwt hij als een dwaas, en zichzelf? Nu ja, als een onfeilbaar mens!

Bron: Rudolf Steiner – GA 56 – Die Erkenntnis der Seele und des Geistes – Berlijn, 28 november 1907 (bladzijde 119)

Eerder geplaatst op 8 mei 2012.

10 gedachtes over “Materialisme/Onfeilbaarheidwaan/Intolerantie

 1. henri

  R Steiner wees heel vaak op de intolerantie van de materialistische wetenschapper tov degene die inzichten had en de geesteswetenschap tot zijn gedachtengoed had gemaakt .
  Ondanks dat alles zijn wij , aardlingen nog dieper gezakt ,zo te zien in het materialisme ipv naar boven te gaan . Het deel van de mensheid is nog zeer klein welk oog heeft voor de ware werkelijkheid van het wereldwezen.
  De énige werkelijkheid in het aardse leven is dan ook de dood ,zei R Steiner, al de rest zijn illusies en maya. En aan de dood wordt het minste aandacht besteed door de huidige materialist die denkt alles te weten , waarschijnlijk uit angst , de angst die komt van Ahriman .

 2. Later in de 20e eeuw kwam deze manier van denken bekend te staan als sciëntisme (Wikipedia). Dit mag onderscheiden worden van werkelijk en onbevangen wetenschappelijk denken, waarbij immateriële werkelijkheden en werkingen niet op voorhand worden weggeredeneerd, uitgesloten. Overigens kan er ook in algemene zin bij het redeneren over zaken die zich toespitsen op zintuiglijke werkelijkheden behoorlijk wat misgaan. Een voorbeeld. Elementaire redeneerfouten aangaande relaties, betrekkingen, correlaties en oorzakelijkheid stelt Inonica Smeets inzichtelijk aan de orde in een korte lezing pakweg twee jaar geleden:

  1. En hier zie je dus een goed voorbeeld van een leerschool welke natuurwetenschappelijk (methodisch) denken vormen kan; logisch en zuiver leren denken. Neem daarbij ook de subtitels van Rudolf Steiners De Filosofie van de Vrijheid in gedachten:

   De Filosofie van de Vrijheid
   Hoofdlijnen van een moderne visie op mens en wereld
   Observaties in de ziel volgens de
   methode van de natuurwetenschap

   1. Ja Smeets is wiskundige en wetenschapsjournalist die ijvert voor de popularisering van de wiskunde. Ze is/was één van de wiskundemeisjes (duo). Zeventien augustus aanstaande zal ze zomergast zijn op TV (VPRO). Hier nog een aardige presentatie van haar, in het Nederlands, met elementaire uitleg over nut en aard van algoritmen:

   2. Het maakt inderdaad niet uit Ridzerd. Maar ik ben voor mezelf, dat laat ik niet gelden voor anderen, dus niet pietluttig, een Pietje Precies als het om taalgebruik en verwijzingen gaat. En ik spelde haar naam dus verkeerd in mijn reactie van 14:59 uur. Haar naam is natuurlijk geënt op de het stamwoord Ion. Wel een mooie naam eigenlijk.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s