Wereldvreemd en ver van de werkelijkheid

Hoewel het hier al vaker genoemd is van de een of andere kant, mag er misschien toch nog wel eens op worden gewezen, dat het het onredelijkste en tegelijk  onmogelijkste verwijt is, dat men de geesteswetenschap en haar arbeid kan maken, dat zij de mensen op een of andere manier wereldvreemd en ver van de werkelijkheid zou maken, of ze tot ascese zou verleiden. Steeds weer moet worden benadrukt dat aan onze zintuiglijke wereld, onze wereld van het aardse leven een geestelijke wereld met haar wezens en krachten ten grondslag ligt, die voortdurend in onze zintuiglijke wereld inwerkt en dat daarom diegene wereldvreemd en ver van de werkelijkheid genoemd moet worden, die zich niet om de ware en werkelijke krachten van het bestaan bekommert en zich enkel tot de uiterlijke wereld, op wat de zintuigen zeggen en wat ze genieten kunnen, beperken wil.

Bron: Rudolf Steiner – GA 56 – Die Erkenntnis der Seele und des Geistes – Berlijn, 12 december 1907 (bladzijde 132)

Eerder geplaatst op 10 mei 2012.

6 gedachtes over “Wereldvreemd en ver van de werkelijkheid

 1. henri

  Ik denk dat men zich echt veel meer om het WK bekommert dan om wat in dit citaat staat . ha ha ..wat ik me mij vaak af vraag is “Is de mensheid niet te laag gevallen ?

 2. Walter Hebing

  Logisch nadenkend kan ik me niet voorstellen dat het leven op aarde, na een paar decenia’s geen zon meer hebben gehad, nog iets voorstelt! In dat kader, vraag ik me af, met welk recht Steiner dit zeggen kan? Heeft de mensheid deze Geestelijke Wereld, vanwaaruit wezens en krachten zich in de zintuiglijke wereld uiten, niet zelf geschapen?
  Een soort collectief Karma, waarmee we alleen maar in overeenstemming kunnen komen, als we de aarde dusdanig inrichten dat elk kind waar ook ter wereld geboren wordt, als een koning van het hemelrijk op aarde ontvangen wordt!
  Klinkt wereldvreemd, maar is in wezen het meest logische! Immers wij zijn al geconditioneerd door het zintuiglijk waarneembare!
  Jezus zegt het aldus: Eens zal de oude grijsaard aan een kind van jonger dan zes dagen vragen waar de plek van leven is! Met andere woorden: Jezus bedoeld hiermee te zeggen dat het leven in de mens maar zes dagen aanwezig is, dan wordt het leven gespleten in ratio of emotio! Als basis vanwaaruit ’n kind ouder dan zes dagen zijn zintuiglijke waarnemingen gaat ordenen. Via de ratio of de emotio!
  De zon leert, de maan dicteert, hoe we door het leven behoren te gaan, met de zon en met de maan! We zijn als mens aangesteld als Rentmeester van het leven op aarde! Teveel zon verbrandt het Leven, teveel maan vermaterialiseert het leven. De mens moet het evenwicht op aarde houden tussen het zonlicht en het maanlicht, opdat het leven op aarde kan gedijen! Het gevende Licht de zon en het nemende Licht de maan. Vloed en Eb van het leven! Waarbij het wereldwijd gebeuren van de dag centraal staat, immers elke dag is de eerste dag naar een nieuwe toekomst!
  Tot zover
  Groetjes Walter.

 3. Dat is dus wat je mensen hoort zeggen die de wereld materialistisch duiden. Ze horen dan over een godenwereld die men vroeger kende. En dan denken ze, nu zijn we veel slimmer en weten dat de goden niet bestaan. Goden zijn een verzinsel een schepping van de oude mens om te trachten het leven zinvol in te kaderen. Tegenwoordig zijn we slim, we zeggen niet eens meer – God is dood-, maar we zeggen god heeft nooit bestaan. De beroemde transhumanist Ray Kurzweil antwoordde op de vraag of god bestond: -nog niet! – Dat is wel een doordenkertje wat hij daarmee bedoelde.:)

   1. Hier een trailer van een speelfilm over dit onderwerp, Transcendence genaamd, welke momenteel in de bioscopen draait. Heb het met veel belangstelling bekeken een paar weken geleden in een bioscoopzaaltje te Rotterdam:

  1. Walter Hebing

   Hallo Cheesecurve, Ik bedoel het juist andersom! Een kind van zes dagen is slimmer dan de mensheid in zijn totaliteit, was en is nog steeds! Niet voor niets bouwt de mensheid aan allerlei objecten waarmee men de bewegingen van de hersenen, zowel bij de oudere als bij de jongeren mens meten en waarnemen kan!
   Het Goddelijke van het leven op aarde is niet dood, kan ook nooit gedood worden! Maar de essentie van het leven van de mens op aarde is, om het te laten gedijen op aarde, opdat het Goddelijke van het leven op aarde zich verder kan openbaren!
   In die zin zijn we een spiegeling van God, niet als individu maar als het leven op aarde in zijn totaliteit! Denken is een kracht, die zowel leven scheppend als leven nemer kan opereren. In wezen is elke mens(kind jonger dan zes dagen), een bijna aan Gods gelijk geschenk op aarde! 355.000 keer per dag.
   Steiner oppert weliswaar, lees de krant iedere dag, maar geen krant kan de inhoud weergeven wat 355.000 kinderen op aarde te weeg brengen, met hun Goddelijk Zijn.
   Cheesecurve, ik ben mens en zie geen redenen waarom ik op aarde meerdere malen zou moeten incarneren, om genoeg ervaring met de geestelijke wereld van Steiner bekend te geraken! Iets zien is een gevolg van, niet omgekeerd”!
   Groetjes Walter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s