Cultuurtijdperken – (3-slot)

[…] Om nu deze hele volgende cultuurontwikkeling, waar we op aansturen, te begrijpen, is het goed dat we nu dieper op de bijzondere kenmerken van onze zielen in de volgende incarnaties ingaan. Tegenwoordig, in ons intellectuele tijdperk, staan voor alle zielen intellect en moraliteit tamelijk naast elkaar. Iemand kan tegenwoordig een heel slim mens zijn en daarbij immoreel, omgekeerd kan men zeer moreel zijn en helemaal niet erg slim. […] Nu willen we eens de ontwikkelingsfasen door het vijfde, zesde en zevende na-atlantische cultuurtijdperk voor onze ziel plaatsen, om te zien, hoe de intellectualiteit, de esthetiek en de moraliteit op onze zielen zullen werken. Terwijl in onze tijd, in het vijfde cultuurtijdperk, ons intellect gehandhaafd kan blijven, ook als we geen welgevallen hebben in moreel handelen, zal dat in het zesde tijdperk heel anders zijn. In het zesde cultuurtijdperk, dus ongeveer vanaf het jaar 3000, zal het immorele verlammend op de intellectualiteit werken. Wie intellectueel is en daarbij immoreel, zal zijn intellect tot een schemertoestand reduceren met de ontwikkeling van de immoraliteit. En dit zal steeds meer in de toekomstige evolutie van de mensheid optreden, zodat de mens die niet moreel is, geen intellectualiteit verwerven kan, omdat dit alleen door morele handelingen mogelijk zal zijn. En in de zevende na-atlantische cultuurperiode zullen er geen mensen zijn, die verstandig kunnen zijn en niet moreel.

Bron: Rudolf Steiner – GA 130 – Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit – Milaan, 21 september 1911 (bladzijde 44-45-46)

Advertentie

21 gedachtes over “Cultuurtijdperken – (3-slot)

 1. henri

  In GA 104 zegt Steiner immers , waar het erover gaat dat geleerde wetenschappers zo hoogmoedig zijn te denken zomaar een levend wezen (bv een plant of dier) te kunnen fabriceren uit afzonderlijke grondstoffen zoals men in het laboratorium bv zwavelzuur maakt :
  “Pas dan zullen de mensen op de experimenteertafel levende wezens scheppen zoals zij nu minerale produkten maken , als de experimenteertafel tot ALTAAR en de chemische werkwijze tot SACRAMENTELE HANDELING is geworden . ….[..] Want in levende wezens stroomt tijdens het opbouwen ervan iets binnen van wat in de maker zélf aanwezig is .Is hij een schurk ,dan zou het schurkachtige in het handelen meestromen ,en het wezen dat ontstaat zou een afdruk van het schurkachtige zijn . ” [ 27 juni 1908 , GA 104]

 2. In dit geval is het heel interessant om de beweging van de transhumanisten te volgen oftewel de singulariteitsvolgers. Zij hebben heel specifieke ideeen over hoe de toekomstige evolutie van de mens er zou moeten uitzien, meer nog ze werken er hard aan om hun idealen te verwezenlijken.

  1. henri

   Ik denk als ik daarover wat lees dat zij juist in hun speculaties ,want dat zijn het , bitter weinig rekening houden met de belangrijkste parameter , het IK , die steeds vergeten wort zoals B Lievegoed het in zijn boek ‘ Naar de 21 ste eeuw ‘

 3. henri

  En dan kom je automatisch opnieuw terecht bij die ‘bewustzijnsziel’ ,van het vorige citaat , en het verschil met het astrale lichaam waar hij deel van uitmaakt , die bewustzijnsziel zorgt voor een verandering van het fysieke lichaam van de mens . De mens is dus door dat ‘lagere trapje’ in de geestelijke evolutie ook enorm aan het veranderen .De bewustzijnsziel staat met het innerlijke weten in verband ,terwijl de gewaarwordingsziel en verstandsziel meer met het uiterlijke waarneming leven .

 4. henriette

  Dat houdt wel in dat die personen dan heel dom en onbeinvloedbaar zullen zijn – en met velen.. Zoiets zien we nu toch al opdoemen ?

 5. back2blavatsky

  “En in de zevende na-atlantische cultuurperiode zullen er geen mensen zijn, die verstandig kunnen zijn en niet moreel.”
  Als er altijd dualiteit aanwezig is, dan kan het toch niet anders zijn dan dat er toch ook mensen zijn met verstand en niet moreel? Waarschijnlijk heeft Steiner het hier over de algemene evolutionaire stroom die opwaarts is en vindt hij het noemen van de ahrimanische krachten (in de theosofie genoemd de broeders van de schaduw of de machten der duisternis neem ik aan) niet nodig? Wie kan een toelichting geven?

 6. Als het in het zevende cultuur tijdperk niet meer mogelijk is om immoreel te zijn en tegelijk intelligent, dan hebben de duistere krachten in die tijd blijkbaar minder macht dan in de huidige tijd. Zoiets vermoed ik. Nu weer terug naar het voetbal.

 7. Logisch beredeneerd, als iedereen moreel zou zijn, zou er ook geen grote strijd van allen tegen allen kunnen plaatsvinden,want ik denk dat deze strijd dan gaat tussen morelen en immorelen. Dus er zijn dan zeker ook nog immorelen.

 8. henri

  De luciferische kunnen overwonnen worden, de ahrimaanse echter niet tot aan de Vukanusfase :

  ” Ahriman kan voorlopig door de werkzaamheid van de hogere hiërarchieën in de rest van de aarde-ontwikkeling tot en mét Vulcanus niet volledig uit het veld geslagen worden.
  het zal nooit onmogelijk zijn om met zuiver geestelijke inspanning de innerlijke verzoeking van Lucifer te overwinnen , de van binnenuit opstijgende begeerten, wensen ,hartstochten ,wat opkomt aan trots ,hoogmoed en overmoed. Lucifer laat zich -als hij alleen de mens aanvalt- door de geestelijke machten overwinnen .Ook als Lucifer en Ahriman samen ,van binnenuit de mens aanvallen ,dan is langs geestelijke
  middelen de overwinning te behalen.
  Omdat het noodzakelijk is dat het mensenleven altijd met iets van het uiterlijke materialistische vermengd is , moet de mens met Ahriman rekening houden .” (GA 148 )

 9. Als steiner de ontwikkeling van de mensheid zo beschrijft is het toch wel tamelijk hoopvol, want dat betekent inderdaad minder ahrmanische macht, want ahriman en zijn volgelingen zijn superintelligent!.

  De slechte mensen worden dan blijkbaar meteen ook domme barbaren die dan blijkbaar op beestachtige manier elkaar gaan uitmoorden in de strijd van allen tegen allen…

  Dan vallen ze terug in een soort primitieve, dier-achtige toestand…

  Het klopt ook met Steiners voorspelling dat de (slechte) mensen gaan verdierlijken….

  [ze gaan op de 4 dieren van het astrale kruis lijken, stieren, leeuwen, adelaars…)

  Volgens Munin Nederlander zullen de mensen geslachtsloos worden, en wie aan het geslachtelijke blijft vasthouden zal ook verdierlijken, namelijk de vrouwen zullen dan steeds meer op lynxen, kat-achtigen gaan lijken, en de mannen op wolven….

  Dat wordt me dan wel een beestenbende in het 7e millennium….

   1. henri

    De horens hebben te maken met de tijdperken in Atlantische tijdperk , de etherische mens ging door 4 koppen (4 groepszielen ,stier, adelaar, leeuw en mens) met telkens 1 horen , bij de volgende en laatste 3 koppen was er reeds het ‘ eigen hoofd’ en inwerking van het ik en de splitsing in man en vrouw . Vandaar ook het 7 koppige beest met 10 horens .

 10. Wat ik begrepen heb gaat het in de strijd van allen tegen allen niet om de strijd tussen de goede mensen en de slechte mensen of hoe je het wilt noemen, maar roeien de slechte mensen elkaar uit, terwijl de goede mensen zich zullen terugtrekken op geheime plaatsen en wachten tot de storm voorbij is om daarna waar een nieuw mensengeslacht te beginnen in het grote nieuwe tijdperk van 7 cultuurtijdperken. Of het kan ook zo zijn dat de goede mensen tegen die tijd al een meer etherisch-achtig lichaam hebben gekregen, terwijl de slechte, meer beestachtig verharde mensen nog meer in het stoffelijke zijn verhard.
  Het hoort ook bij Steiners voorspelling dat men in tegenstelling tot nu, dat beeldschone mensen in-slecht kunnen zijn en vise versa, het in de toekomst zo wordt dat men de aard van de mens in zijn fysieke zal uitgedrukt zien. Dus primitieve, slechte, beestachtige mensen zullen er ook beestachtig gaan uitzien, en misschien dat de goede mensen meer een soort etherische engelgestalten zullen aannemen…

  In ieder geval leven we nu al in een apocalyptische tijd waarin al langzamerhand de tweedeling tussen de ‘bokken en de schapen’ zich begint af te tekenen, de mensen die kiezen tussen de weg van en naar Christus en spiritualisering, en de mensen die dat afwijzen en verharden in egoïsme en materialisme.

 11. Boudy Tjho

  Wanneer ik dit alles zo lees, komt mij een zinsnede in gedachten van een voordracht in het Goetheanum, toen wij in 1974 naar “ Faust” zijn geweest.
  Schmidt Brabant zei toen: Das Böse wird gelähmt indem es denkend durchschaut wird “. Dit zal ik nooit vergeten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s