Cultuurtijdperken – (2)

Op deze zesde zal de zevende cultuurperiode volgen, waarin het morele leven nog meer verdiept zal worden. Terwijl men in het zesde cultuurtijdperk welgevallen zal hebben in goede en edele handelingen, zal in het zevende cultuurtijdperk een dergelijk welgevallen in zich ook een morele impuls tot gevolg hebben, dat wil zeggen de wens om te doen wat moreel is. Het is nog een groot verschil, welbehagen te hebben in een morele daad, en te doen wat moreel is. Zodat we kunnen zeggen: Ons cultuurtijdperk is het tijdperk van de intelligentie, het verstand, daarop zal volgen het cultuurtijdperk, dat men kan noemen het tijdperk van esthetisch welbehagen in het goede en esthetisch onbehagen in het slechte, en het zevende tijdperk zal het tijdperk van het actieve morele leven zijn.

Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner – GA 130 – Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit – Milaan, 21 september 1911 (bladzijde 43)

13 gedachtes over “Cultuurtijdperken – (2)

   1. henri

    correctie:
    OVEGROTE MEERDERHEID

    en nog dit ‘staartje ‘ :

    Tijdens en na de zevende cultuurperiode zal de grote oorlog van allen tegen allen woeden. Het zal geen oorlog zijn zoals nu oorlogen gevoerd worden. Het zal een strijd worden van individu tegen individu waarin iedereen met een uiterste hardvochtigheid en meedogenloosheid zijn eigen egoïstische belangen zal proberen te verdedigen en te vrijwaren. Na deze oorlog begint het zesde tijdvak, en dan zal die kleine groep die de ware broederliefde beoefend heeft opnieuw op aarde verschijnen. Die groep zal één doel voor ogen hebben: de kwade gezindheid van de mensheid ten goede keren

   2. Nu lees ik dus in de bijbel een waar doem scenario, terwijl dit bij Steiner veel hoopgevender wordt weergegeven. Uit het citaat van gisteren:
    “In het zesde, dat op het onze zal volgen, zal de hoofdeigenschap van de menselijke ontwikkeling zijn, dat de mensenzielen zeer specifieke gevoelens zullen hebben ten opzichte van wat moreel en wat immoreel is. Bijzonder verfijnd zullen gevoelens zijn van sympathie voor meelevende, welwillende handelingen, en van antipathie tegen kwaadwillende handelingen, in een mate van grootte, waarvan men tot nu toe geen voorstelling hebben kan.”
    Horen de Openbaringen van Johannes niet per ongeluk thuis in het oude testament? Als je gelooft dat met het nieuwe testament de naastenliefde en de eigen verantwoordelijkheid als leidende principes in de wereld zijn gezet, dan past de visie van Steiner daar veel beter bij.

 1. henri

  Theo ,
  Ik meen maar ben niet zeker dat die Openbaringen van Johannes en de Apokalyps ,een bijvoegsel zijn die bij het nieuwe testament zouden horen , doch niet echt goed geinterpreteerd , erkend door de kerk en religies , maar wat ik ervaar bij al het lezen daarover is dat de goeden in de witte gewaden / de ingewijden , degenen die de Christus hebben opgenomen , een veel kleinere groep zijn dan de lauwen en degenen die alles aan hun laars lappen .

 2. In latere voordrachten, met name luciferisch verleden, ahrimaanse toekomst, spreekt Steiner erover dat er wel een soort versnelling in de tijd aan het plaatsvinden is, zodat hij de strijd van allen tegen allen al laat beginnen eind 20e eeuw begin 21e eeuw ( nu dus). Ook elders spreekt Steiner over deze versnelling. 1917 en 1919. In de bijbel staat er ook een toespeling op de versnelling van de tijd. Ten slotte gaat Steiner in de priesterapokalyps uit 1924 hier heel uitvoerig op in. gA 346.

  1. henri

   Datgene wat nu gebeurt (in het 5 de na-Atlant tijdperk 1413 – 3575) gaat wel over een ‘kleinere fase’ van de zeven Zegels en zeven bazuinen die hier weerspiegeld worden en deze weerpiegeling heeft alleen te maken met de bewustzijnsziel-ontwikkeling en niet met de mensheid en haar astrale lichaam als geheel . Staat in de 13 de voordr van GA 346 .

   De 7 zegels lopen om de 150 jaar ,van het jaar 0 tot aan de kruistochten , +- 1100.Wij leven nu met betrekking van de bewustzijnsziel in de bazuinklanken .
   De zeven bazuinen lopen van 1100 tot +- 2050 , di. de zevende Bazuin en de ook Toorn van God , di. de gemetamofoseerde Liefde ,die natuurrampen zal doen teweegbrengen is nu eig al bezig !

   Men heeft de sprinkhanenplaag begint rond 1700 , in de 5 de Bazuin ,waar ik- lozen verschenen , mensen die er zo uitzien als echte mensen maar eig er geen zijn omdat zij geen ik hebben , mensen met een ahrimaans wezen in zich ,door het materialisme .Daardoor lijkt het op een bevolkingstoename zegt Steiner .Wij weten nu dat materialistische zielen veel vlugger incarneren dan geestelijk geschoolden, en dat is de ware reden van de bevolkingstoename. Het zesde Bazuin begint in 1840 , en Ahriman handelde dan maar pas echt en dat is het culminatiepunt van het materialisme , “Eén derde deel van de mensen” ,zo wordt aangevoerd “zal worden gedood “(Openbaring 9:15) ,met doden wordt nl bedoeld , het niet hebben van het Ik .

   1. en deze weerpiegeling heeft alleen te maken met de bewustzijnsziel-ontwikkeling en niet met de mensheid en haar astrale lichaam als geheel,

    ik zou willen dat ik het verschil begreep

 3. henri

  Dat legt R Steiner uit in zijn boek van 1908 zegt hij , (een van de mooiste boeken vindt ik overigens .)

  “Omdat ik vanuit het gezichtspunt van het beleven van de bewustzijnsziel gewezen heb op de gebeurtenissen die samenhangen met de ‘vrouw, bekleed met de zon […] de draak onder haar voeten ‘ kunt u zelf zien op welk tijdstip van de apokalyptische berekening wij nu leven . ..We leven nu met betrekking tot de bewustzijnsziel in het tijdperk van de bazuinklanken, niet met betrekking tot de ontwikkeling van het astrale lichaam en niet met betrekking tot de ontwikkeling van de mensheid in het algemeen- dat is meer in mijn voordrachten van 1908 te vinden – , maar …….”

  http://www.denieuweboekerij.nl/boeken/volwassenen/religie-spiritualiteit/antroposofie/boeken-van-rudolf-steiner/werken-en-voordrachten-van-rudolf-steiner/apokalyps-ga-104

  1. Ja, ik ken deze passages wel, maar wat is nu het verschil tav de wezensdelen,waarom is het anders voor de bewustzijnsziel dan voor het astrale lichaam of de ontwikkeling van de mensheid als geheel? De bewustzijnsziel is ook een onderdeel van de gehele ziel (astraallichaam) ! De bewustzijnsziel is zich hoofdzakelijk in het westen aan het ontwikkelen dus nog niet voor de hele mensheid. Zou dat betekenen dat deze apokalyptische verschijnselen alleen voor de westerse mensheid zouden gelden?

 4. Walter Hebing

  Laat ik beginnen bij de stelling, dat Liefde tijdloos is, dus je liefde voor één of meerdere manifestaties van liefde zijn bakens op weg naar de Waarheid!
  Waarheid is tijdloos, evenals Liefde! Ware liefde brengt de eeuwigheid nader, getooid met het absolute Schone en het absolute Verderfelijke! Opdat Waarheid ondervonden kan worden, Liefde is als dusdanig blind! Waarheid is sneller dan het Licht, elk ogenblik verandert de door de mens waarneembare waarheid!
  De Waarheid is niet te vinden, noch in woorden uit te drukken, enkel te beleven, dat kan een seconde of iets langer zijn, leven in Waarheid doet je verbranden tot je Ziel!
  In wezen de kern van het Arameens Onze vader, de oorspronkelijke woorden van Jezus!
  Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
  Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
  Bundel uw licht in mij – maak het nuttig.
  Vestig uw rijk van eenheid nu,
  uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
  Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.
  Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
  opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven
  Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
  Uit u wordt geboren:
  de al werkzame wil,
  de levende kracht om te handelen,
  en het lied dat alles verfraait, en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
  Onze bron van Waarheid, zit in hetgeen ons ontroert, precies daar moeten we het zoeken! Jezus vertelde vele verhalen over het leven, echter het ware allemaal vergelijkingen. Appellerend aan het gevoel van de mens, bijvoorbeeld: “Wie zonder zonde is werpe de eerste steen”! De Barmhartige Samaritaan! Enz. enz. Dit gaat over de relatie tussen mensen!
  Ik heb in mijn reactie op het vorige citaat van Steiner beloofd om het lied over het hondje op te zoeken.Het is het hondje van Dirkie! Gezongen door Wim Sonneveld!
  Ik ben even gaan googelen, maar ik kon niet vinden wat ik wou! Namelijk de uitspraak: “Wat Gij voor de minste van mijn Scheppingen gedaan hebt, heb je voor mij gedaan! Ik kon deze uitspraak niet vinden, wel de uitspraak:”Wat gij voor de minste van mijn broeders gedaan hebt, heb je voor mij gedaan”.
  In deze uitspraak vergeet men alles wat er voor de mens op aarde al was!
  Een soort vrienden club los van het leven op aarde.In die zin oppervlakkig leven! De mens kan niet leven, zonder een directe ondersteunende aardse omgeving, ik zie een cultuur die haar kinderen schoolt voor dieren beroepen. De bever wordt overbodig door Bruggebouwers, de Mol overbodig Draineerders, enz.enz.

  Als ik God was, zou ik mijn schepselen nooit laten vervangen door menselijk vernuft! Mijn rat is Heilig in het opruimen van afval, onze cultuur denkt er anders over De zogenoemde ik loze mensen nemen deze taak van ratten over! zoals machine’s of Robots het mensenleven overnemen! Door wie of wat laat de mens zich nog ontroeren? Door natuurlijk of cultuur geweld! Wat is de mens toch ver verdwaald van de essentie van leven! Broederlijk samenleven op aarde, in welke manifestatie van Liefde dan ook! Ik loze zijn tijdloze! Zalig zijn de mensen die eenvoudig zijn van geest, zij zullen het aartsparadijs erven!
  Staat ietwat haaks op dit citaat
  Tot zover
  Groetjes Walter Hebing.

 5. Beste Walter,

  ‘ Zalig zijn de mensen die eenvoudig zijn van geest, zij zullen het aartsparadijs erven!

  Een mooie uitspraak maar echter heel vaak onjuist begrepen, onder eenvoudig van geest wordt verstaan enkelvoudig. D.w.z. niet dualistisch en dus één geest. Dat is de goddelijke tijdloze geest, deze is eeuwig één.

  Mat 5, 3-9
  Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

  Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.

  Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.

  Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.

  Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.

  Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.

  Zoals u ziet wordt er gesproken over arm van geest, wat daar mee bedoeld wordt legt niemand beter uit dan Meister Eckhart in zijn preken en traktaten ‘Over God wil ik zwijgen’ een boek dat ik uitermate aan kan bevelen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s