Cultuurtijdperken – (1 van 3)

We leven nu in het vijfde na-atlantische cultuurtijdperk (1413-3573 n. Chr.). We tellen als eerste na-atlantische cultuurtijdperk het Oud-Indische (7227-5067 v. Chr.), als tweede het Oud-Perzische (5067-2907 v. Chr.), als derde het Egyptisch-Babylonische (2907-747 v. Chr.), als vierde het Grieks-Latijnse (747 v. Chr.-1413 n. Chr.). Wij zelf zijn in het vijfde cultuurtijdperk. Op ons cultuurtijdperk volgen een zesde en een zevende. Dan komt weer een grote ramp over de aarde, vergelijkbaar met de catastrofe van Atlantis.

We kunnen nu vanuit het occulte onderzoek voor elk van deze cultuurperioden, voor het vijfde, zesde en zevende na-atlantische tijdperk, de belangrijkste eigenschap van de menselijke ontwikkeling aangeven. In ons vijfde na-atlantische cultuurtijdperk is het hoofdkenmerk van de menselijke evolutie de intellectuele, de verstandsontwikkeling. In het zesde, dat op het onze zal volgen, zal de hoofdeigenschap van de menselijke ontwikkeling zijn, dat de mensenzielen zeer specifieke gevoelens zullen hebben ten opzichte van wat moreel en wat immoreel is. Bijzonder verfijnd zullen gevoelens zijn van sympathie voor meelevende, welwillende handelingen, en van antipathie tegen kwaadwillende handelingen, in een mate van grootte, waarvan men tot nu toe geen voorstelling hebben kan.

Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner – GA 130 – Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit – Milaan, 21 september 1911 (bladzijde 42-43)

5 gedachtes over “Cultuurtijdperken – (1 van 3)

 1. henri

  De zesde cultuurperiode komt ook overeen met in de brieven aan de gemeenten , de gemeente van Philadelphia .

  Wel interessant is het lezen van dit stukje daarover ( uit De brug )
  http://users.telenet.be/antroposofie/diabasis/b24ap.htm

  De gemeente van Philadelphia, de zesde cultuurperiode (Openb. 3:7-13)

  Het tijdperk waarin boedhi moet beoefend worden, d.i. het transformeren van het levenslichaam in levensgeest. Dit tijdperk volgt op het onze, en in een niet eens zo verre toekomst. Het onze is begonnen rond 1413 en zal ongeveer 2160 jaar duren, dus tot in 3573. Daarna komt de periode waarover wij het nu hebben; zij zal eveneens 2160 jaar duren en een fundamentele geestesimpuls moeten voortbrengen om de basis te leggen voor het volgende (zesde) tijdvak, het tijdvak dat in de Openbaring beschreven staat als dat van de zeven zegels. De gemeente van Philadelphia is zeer belangrijk voor een heilzaam verloop van de verdere aardeontwikkeling, en de toon die in de Openbaring over deze gemeente doorklinkt is dan ook zeer hoopvol en bemoedigend. Maar wat is boedhi ? Boedhi is eigenlijk een hogere geestelijke beleving van manas. Manas ontstaat wanneer de mens zijn egoïstische aandriften en zijn zuivere persoonlijke belangen die in het astraal lichaam zitten, kan overwinnen; het is de metamorfose van het astraal lichaam in het geestelijk zelf. Men kan zich hierover ook op de volgende manier een voorstelling maken: de aardse intelligentie die de mens aanwendt voor zijn persoonlijke belangen vormt hij om -door de kracht van zijn Ik en door de Christuskracht in zichzelf- tot kennis omtrent het ware en het goede. In een volgend stadium kan die wijsheid dan zo diep beleefd worden dat zij a.h.w. een karaktertrek wordt, dat zij werkelijk met de ziel vergroeit, en dan wordt zij tot een levendig en allesoverheersend gevoel voor het ware en het goede. De mens weet dan niet alleen, maar hij voelt dan ook vanuit zijn diepste wezen dat alle nog ongezuiverde en ongelouterde gevoelens de bron van alle lijden en onheil zijn. Een immens medeleven met zijn lijdende medebroeder welt dan op in zijn ziel, en gedreven door een onweerstaanbare drang zal hij dit lijden willen verzachten. Dat is het beoefenen van Boedhi. In de gemeente van Philadelphia zal de ware broederliefde tevoorschijn komen. De naam van die gemeente betekent overigens broederliefde.

  “En aan de engel van de gemeente in Philadelphia schrijf: zo spreekt de drager van het heil en van de onvergankelijke waarheid die de sleutel van David heeft: die opensluit en niemand zal toesluiten, en sluit, en niemand sluit open … ”

  Rudolf Steiner legt uit: “De mens zal zijn Ik ontwikkelen tot een zodanige hoogte dat hij zelfstandig wordt en in vrijheid ieder ander wezen tegemoet treedt … Dan zullen wij het individuele Ik op een hoger niveau in onszelf gevonden hebben zodat geen macht van buitenaf ons kan beïnvloeden als wij dat niet willen; zodat wij kunnen afsluiten en niemand tegen onze wil kan opendoen, en als wij opendoen, dat geen vijandige macht dan kan afsluiten. Dat is de “sleutel van David”.

  ” … gegeven heb ik dat voor uw aangezicht de deur wijd geopend is; niemand vermag haar te sluiten wijl uw kracht klein is …. ”

  “Wijl uw kracht klein is”, het lijkt wel in contradictie te zijn met wat Steiner zegt over de sleutel van David, maar neen: die “kleine kracht” duidt op de persoonlijke belangen die nog niet vergeestelijkt zijn, en die zullen bij de Boedhi-mens geen grote rol meer spelen, nog weinig kracht hebben. Rudolf Steiner benadrukt echter dat slechts weinigen in deze zesde cultuurperiode zozeer zullen doorchristelijkt zijn dat zij de ware naastenliefde kunnen beoefenen. Maar het is deze kleine groep die in zich de kiemkrachten zal dragen om na de grote oorlog van allen tegen allen, een nieuwe geestescultuur uit te dragen.

 2. Tijdperken, aionen, eeuwen, periodes, 4e wereld, 5e wereld, 6e aarde, 4e dimensie, 5e dimensie, jaartallen, berekeningen, etc. etc. Ik heb ze in vele soorten en maten voorbij zien komen met de duidelijkste uitleggingen erbij die stellen dat de berekeningen kloppen. Wat mij betreft allemaal één pot nat, hooguit leuk voor speculatie, kloppen doet het nooit.

 3. henri

  Globaal komt het er niet op neer dat de berekeningen al dan niet kloppen in de antroposfie want die zijn er nauwelijks . het is niet zoals bij al dat maya en new-age gedoe .Een zeker feit is dat de zon in 2160 jaar door een sterrenteken gaat en daar zijn er 12 van .
  En daar er 7 grote ketentijdperken zijn ( van Saturnus tot Vulcanus) , in elk daarvan 7 Levensniveau’s of rondes ,en in elk daarvan weer 7 vormfasen , spreekt men bijgevolg van 7x7x7 di 343 vormfasen of tijdvakken ,waarin wij nu in de 172 ste zitten ,dus nog maar halfweg .
  Hoeveel miljoenen jaren dat duurt weet niemand maar R Steiner heeft verteld dat het zowat rond de 10 miljoen jaar is dat de aarde bestaat zoals ,ze nu is en oud is en zeker minder dan 20 miljoen jaar . Bijgevolg zijn die 4 miljard jaren van de huidige wetenschap een fabeltje .want dat is gebaseerd op wetenschapsexperimenten en berekeningen veelal in een totaal onlogisch en twijfelachtig kader wat helemaal geen rekening houdt met geesteswetenschappelijke factoren zoals de toetsan heel lang geleden was en die R Steiener wél exact kon schouwen ..

 4. Walter Hebing

  Ik vind dat Simpel Leven wel een punt heeft! Waarom laten we ons leven verduisteren door uit het verleden te berekenen of te schouwen in het heden, door middel van talige producten. We kunnen om ons heen kijken en zien en ervaren wat het allemaal doet met onze kinderen!
  Onze kinderen zijn al vervreemd van de aarde alvorens ze er een stap op hebben gezet en dat was al zo toen Jezus leefde. In wezen nog eerder, want Jezus kon het weerspiegelen met woorden, namelijk: Eens zal de oude Grijsaard aan een kind van jonger dan zes dagen vragen waar de plek van Leven is!
  De huidige wetenschap onderschrijft dat! Bij een pas geboren baby werken de hersenhelften nog als één geheel, maar al snel verbreken grotendeels de direkte verbindingen tussen beide hersenhelften! Het ene kind wordt rationeel, het andere emotioneel, Kan ook niet anders, want we leven in een gespeten samenleving!
  We hebben als doelstelling: In vrede met elkander te leven! En om dat te bewerkstelligen hebben we een Atoombom onder ons tapijt liggen!
  Ik snap ook niet wat Steiner bedoelt met mensheids- ontwikkeling in morele zin. Ik reed vanmiddag van Bronlaak naar huis en hoorde een liedje over een hondje waar een kind dolgelukkig mee was, echter zijn gezinsleden zagen het als een slamiel. Het eindigde met het daad slaan van de hond door zijn oudere broertje, Het kind begroef het “s nachts en huilend nam hij afscheid van zijn hondje met de woorden: Mensen hebben geen geduld!
  Ik vond het wel iets weg hebben van Flappie het konijn.
  Ik denk dat volwassenen de essentie van hartverbondenheden van kinderen met leven niet erg hoog in het Vaandel hebben, waardoor de mensheid het zicht op de liefde voor het leven op aarde, langzaam verloren voelen gaan. Vanmiddag zag ik de iemand van de Bronlaakwinkel wat planten van hun tooi(bloemen)en zei tegen haar: Zo je hebt er weer een paar onthoofd!? Ja, antwoordde ze, daar kan ik mijn winkel mee verfraaien’!
  Hoeveel mensen zijn er in het verleden wel niet onthoofd om macht te verzamelen en te “verfraaien”.
  Ik vind, waarschijnlijk net als Simpeleven, dat de mens vanuit de diepte van hun hart moeten leren spreken en handelen! Pas dan ontwikkelt de mensheid zich en niet de verschillende cultuurrijke achtergronden van het leven.
  Al doende kan het kind zich ontplooien, waardoor onze toekomstKinderen) ons leidt naar? In eerste instantie naar heelheid van onze hersenen, dan naar oorspronkelijk leven, dan naar natuurlijke kosmische ontplooiing!
  Daar is geduld voor nodig, ik zal nog even nagaan welk lied het was!
  groetjes Walter
  I

 5. Citaat Henri “Maar het is deze kleine groep die in zich de kiemkrachten zal dragen om na de grote oorlog van allen tegen allen, een nieuwe geestescultuur uit te dragen”.

  Misschien domme vraag/heb ik niet goed gelezen hetzij hier of ergens bij Steiner.

  MOET die grote oorlog van allen tegen allen echt plaats gaan hebben of kan er iets tegen worden gedaan.
  Word een beetje moedeloos, houdt het dan nooit op….oorlog.
  Of heb ik iets verkeerd begrepen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s