Het ideaal van de huidige mensheid: geen Goethe’s, maar Edisons  

U weet: Sinds nog helemaal niet zo lange tijd zijn in de mensheidsevolutie steeds meer en meer cultuurimpulsen getrokken, die er vroeger niet waren, die echter juist voor de hedendaagse cultuur kenmerkend zijn. Probeert u maar eens zich in gedachten terug te verplaatsen in tijden, die naar verhouding helemaal niet ver achter ons liggen. Dan zult u tijden vinden, waarin nog geen stoomlocomotieven reden, tijden waarin men zich nog niet van de elektriciteit bediend heeft zoals in onze tijd, tijden, waarin hoogstens denkers als Leonardo da Vinci in gedachten en experimenten zich voorstellingen hebben gemaakt, hoe men door menselijke instrumenten in de lucht vliegen kan. Dat alles is in betrekkelijk korte tijd gerealiseerd. Denk eens hoeveel tegenwoordig afhangt van het gebruik van elektriciteit, van het gebruik van de luchtdichtheidsverdeling, die tot de luchtvaart geleid heeft […]. Denken we eens aan alles, wat in de laatste tijden in de mensheidsontwikkeling is gekomen. Denkt u aan de verwoestende krachten van het dynamiet enzovoort, en u zult zich gemakkelijk kunnen voorstellen, gezien de snelheid waarmee dit allemaal gegaan is, dat in de toekomst nog heel andere fabelachtige dingen in deze richting door de mensheid worden nagestreefd. U zult zich gemakkelijk een idee ervan kunnen maken, dat het niet met het ideaal van de mensheid voor de nabije toekomst overeenkomt, dat de Goethe’s steeds vaker voorkomen, echter komt het overeen met het ideaal dat de Edisons steeds vaker voorkomen. Dat is nu eenmaal het ideaal van de huidige mensheid.

Bron: Rudolf Steiner – GA 177 – Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt – Dornach, 6 oktober 1917 (bladzijde 67-68)

12 gedachtes over “Het ideaal van de huidige mensheid: geen Goethe’s, maar Edisons  

  1. Inderdaad, minder, Haike. er staat: ‘dat het niet met het ideaal van de mensheid overeenkomt, dat de Goethe’s steeds vaker voorkomen.’
   En dat is nu, zowat 100 jaar later, nog steeds zo. De mensheid is meer gericht op de technische ontwikkeling dan op de spirituele.

   1. Haike

    Dank voor de uitleg Ridzerd, dat helpt, maar ik ben zelf ook schuldig want ik heb de tekst niet zorgvuldig genoeg gelezen…. Nu ik er nog een keer naar kijk, doet Steiner als het ware een uitspraak die bij mij de indruk wekt, dat hij een spiegelende werking/effect heeft op toehoorder of lezer…

 1. Steiner plaatst het aantalGoethes tegenover het ideaal van de huidige mensheid, waarmee hij het niet eens is, maar wel als een feit ziet. Overigens is bij Bacon Nova Atlantis bijv. Dit ideaal al eerder beschreven.

 2. Bernard

  Ik kan me moeilijk voorstellen dat de mensheid, als men eenmaal de weg tot de fysieke wetmatigheden van de materie heeft gevonden, dit naast zich neer zou hebben gelegd omdat de morele ontwikkeling nog niet ver genoeg zou zijn.
  Juist het feit dat we geen Goethes zijn doet ons zonder enig voorbehoud doordringen in de techniek, microbiologie, kernfysica, noem maar op. En dat gebruiken we voor de oeroude stammen- en machtsstrijd etc. al of niet gekooid door mystieke opvattingen die voor de enige juiste religie doorgaan. Juist vanuit deze impuls hebben we de aarde veroverd, zijn we met enorme risico’s oceanen gaan bevaren en willen we nu de ruimte in.
  Alleen langs deze weg zal m.i. het bewustzijn rijpen voor impulsen die achter en doorheen deze fysieke wetmatigheden werkzaam zijn. En ja – er zullen drama’s plaatsvinden die de mensheid zullen dwingen tot bewustzijnsontwikkeling.

 3. henri

  Goethe is nooit echt erkend als een ware wetenschapper door de ‘huidige’ wetenschappers onterecht , en dat bedoelt Steiner hier, te weinig Goethes , altijd maar meer Edisons ..de techniek gaat alsmaar door zonder de morele impulsen en waarden in acht te nemen zoals dat bij de fenomenolgie van Goethe gebeurt.

  Dit leidt naar chaos en vernietiging , de ahrimanische machten zijn daar dol op en ze breken af , zijn normaal wezens van geboorte en dood en zijn eig normaal tegen de materialistische luxe die de mens zo op prijs stelt ,en dit zal leiden tot echte catastrofes (zie citaten hiervoor ) .

  “….dat de goddelijk- geestelijke wezens die het lot van de wereld leiden zich, om geboorte en dood van de mens in de fysieke wereld tot stand te brengen ,van zulke elementwezens moeten bedienen die eigenlijk alles wat de mens hier op het fysieke plan als zijn welbevinden ,als zijn welvaart zoekt en begeert , vijandig gezind zijn .

  ….
  Nu zijn deze elementengeesten ,die vanaf de 18 de eeuw onze cultuur-impulsen leiden , van dezelfde soort als waarvan de goden zich bedienen om geboorte en dood tot stand te brengen .


  Terwijl dus in vroegere tijden de elementwezens van geboorte en dood voornamelijk dienaren van de goddelijk -geestelijke leiding van de kosmos waren, worden vanaf onze tijd – en dat is al enige tijd aan de gang – deze elementenwezens van de geboorte en dood de dienaren van techniek en industrie , van commerciële menselijke activiteit . Het is belangrijk dat we deze SCHOKKENDE WAARHEID in alle kracht en intensiteit op onze ziel laten inwerken . ” ( R Steiner, 6 okt 1917 )

 4. Walter Hebing

  De mens houdt meer van de auto dan van zijn kinderen! Een dertig jaar geleden schreef ik dit naar aanleiding van een nieuwbouwplan in de stad waar ik werkzaam was. In die tijd werd overal veel gebouwd, ik bladerde eens door het ontwerp en zag huizen met inpandige garage’s, parkeerplaatsen, wegen fietspaden enz. maar nergens was ruimte voor kinderen om te spelen. Ik vroeg aan de planmaker: Waar kunnen de kinderen van deze wijk veilig spelen? Nou daar hebben we niet zo speciaal naar gekeken! We hebben hier nog wat ruimte om huisdieren uit te laten gepland. Daar zouden de kinderen ook terecht kunnen. Stel je voor kinderen spelen tussen de uitwerpselen van honden, die tendens is alleen maar sterker geworden, in het dorpje waar ik nu woon is zowat elk speelveldje van kinderen bebouwd, ze moeten maar in het bos gaan spelen, andere kant van het spoor. Wat een bekrompenheid der planners, wel een inpandige garage, maar geen speelkamer, wel grote parkeerplaatsen, maar piepkleine speelplekjes voor kinderen.
  Door toevalligheden zat ik vanmiddag te lezen in ’n boekje van Steiner getiteld:”De geestelijke leiding van mens en mensheid”. Hierin las ik dat Steiner elk kind drie jaar van Kosmische Wijsheid voor het leven op aarde toedicht, ik voel meer voor de zes dagen die Jezus aan een kind toedicht.
  Ook schrijft Steiner dat een kind deze wijsheid niet langer dan drie jaar kan volgen, immers de Luciferische- en/of Arhimaanse krachten verbranden de pure contacten met zijn ziel!
  Ik ben tot bladzijde 23 gekomen en nu al zit ik boordevol informatie die ik niet aarden kan, immers Steiner vindt “taal” belangrijk! Ik ook wel maar om een andere redenen, ik zoek de ware geest van taal! Ik kan door middel van taal mijn directe aanwezigheid op aarde erkennen, herkennen, verbloemen, verbergen, zowel in ruimte als in tijd. Met andere woorden: ik hoef niet op aarde te zijn om er toch invloed op te kunnen hebben.
  In wezen bewijzen dat alle schrijvers en bouwers die ons in het leven op aarde zijn voorgegaan!
  Ik beschouw ze als dingen die mijn Aura binnendringen vooral als mijn moeder ze voorlas, of een granaat die voor ons ligt voorzichtig tot ontploffing brachten.
  In een van de vorige citaten schreef Steiner! Zelf nadenken, het liefst logisch! Dat doe ik graag en ervoer als kind al, dat de mensheid niet doet waarvoor hij bestemd is. De vraag van mij als kind was al spoedig: Waarom niet? Op de Basisschool was het al mis, de HBS was meer toneel dan werkelijkheid. Dan maar gaan werken, het slopen van auto’s, wat een menselijk vernuft zit in zo’n voertuig verborgen, ik ontlede zelfs de radio’s die erin zaten, destijds buisradio’s! Destijds bezat mijn oudste broer en de dokter de enige twee auto’s in mijn dorp. De dokter had hem “nodig” om zijn patiënten snel te kunnen bezoeken, mijn broer om zijn “schildersmateriaal” naar zijn zeggen te vervoeren, echter mij leek het meer op de behoefte om indruk op het vrouwelijk geslacht te maken! Ik was toen pas dertien, achteraf bleek ik gelijk te hebben. Maar dit even terzijde, immers volgens Steiners incarnatie theorie, is de mens wisselend van gedaante, de ene keer vrouw de andere keer man.
  Ik vind dat niet erg logisch, immers de man wordt meer vrouw en de vrouw meer man en het kind belandt in de kinderopvang, het wordt speelbal van de omgeving(Lucifer en Ahriman) los van zijn ouderlijke wortels. Daarmee wordt de kloof tussen Adam (het mannelijke) en Eva(het vrouwelijke) niet opgelost, de kloof wordt daardoor groter, immers het bindmiddel(kind) is veilig uit zicht!
  Ik zal het boekje verder uitlezen, maar zeg bij voorbaat, ’n kind kan men niet overleveren aan speelveldje aan de rand van ’n wijk. noch aan ’n kinderopvang. De bewijzen zijn er al!
  Vriendelijke Groet
  Walter Hebing

 5. henri

  Met name in het huidige (reguliere ) onderwijs zullen de meest vernietigende krachten werkzaam zijn aan het kleine kind .

  ” De duivel is nu eenmaal het wezen dat de drager van de cultuur van de toekomst zal zijn en moet zijn .het is een bittere ,maar een belangrijke waarheid . Deze waarheid hangt innig samen met het feit dat zich in deze cultuurontwikkeling op weg naar de toekomst vernietigende krachten moeten mengen . Met name moeten zich ,als de zaak niet op een wijze manier wordt geleid ,vernietigende krachten mengen in het onderwijsbestel , vooral in het lager onderwijs . Maar ook in het sociale leven als geheel ….”]‘

  http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/320587/kleine-kinderen-leren-spelenderwijs-niet-door-formele-scholing.html

 6. Bernard

  Henri, je schrijft:
  “Dit leidt naar chaos en vernietiging , de ahrimanische machten zijn daar dol op en ze breken af , zijn normaal wezens van geboorte en dood en zijn eig normaal tegen de materialistische luxe die de mens zo op prijs stelt ,en dit zal leiden tot echte catastrofes (zie citaten hiervoor ) .”

  Is Ahriman niet een macht die – net als Lucifer – de mensheid voor ontwikkelingsopgaven stelt? Als wij niet in staat zouden zijn hun valkuilen het hoofd te bieden, zijn we niet klaar om ‘geesten van de vrijheid’ te worden. Dan zal het hele kosmische ontwikkelingsproces weer ergens opnieuw moeten beginnen. Alleen samen mét Ahriman en Lucifer zullen wij naar mijn inzicht ons ontwikkelingsproces kunnen voltooien.
  Als zodanig beschouw ik ze ook als wachters van de mensheid en beschouw ik hun opdracht als een offer aan de mensheid.

 7. henri

  Kijk , hier is het alweer een tweesnijdend zwaard .
  Zeggen , ik doe niet mee aan die technische revolutie kan ook niet , maar je kan wel de middenweg bewandelen, maar dat doet niet elkeen , dus …
  Jonge afgestudeerden aan de unief weten het allemaal beter dan een oude die door ervaring tot wijsheid gekomen is en zij moeten eig instaan voor de toekomst en deze mede gaan besturenn . Er is geen ontkomen aan dat de mensheid en haar cultuur in opgaande en dalende golven verloopt ,en daar sluit elke materialist, politicus of wetenschapper ,maakt niet uit zijn ogen voor of sluit het uit door angst en wil het niet onder ogen zien . Dat is het leren aanvaarden van de ‘ijzeren noodzakelijkheid’ .

  RS zegt daarover in diezelfde voordr :
  “We moeten ons nu eenmaal met het idee vertrouwd maken dat de wereld niet is ingericht zoals de mensen dat graag zoude willen , maar dat in de wereld werkzaam is wat in de Egyptische mysterieën de ijzeren noodzakelijkheid werd genoemd .En een onderdeel van deze ijzeren noodzakelijkheid is ,dat de goden zich van zulke wezens bedienen die de fysieke loop van de wereld vijandig gezind zijn ….”

  Overigens R Steiner en ander grote antroposofen lieten en laten wel regelmatig horen dat de mensheid nu diep genoeg gezakt is in de benedenwaartse gang van het materialisme , , dat de weg naar boven dringend dient ingeslagen te worden , en dat was reeds 100 jaar geleden ..vraag is dan met de naoorlogse technische revolutie of wij nu nog niet al zoveel te diep zijn gezakt ? Ondanks die technische revolutie door Ahriman en Lucifer zie ik eig nog maar weinig vrijheid zo overal in de wereld om te zwijgen wat ons nog te wachten staat in de toekomst . In vele landen gaat het nu zelfs nog achteruit .

  Rudolf Steiner gebruikt , om dit duidelijker te maken dan ook in diezelfde voordracht , de vergelijking let het vorige wereldtijdperk, het Atlantische tijdperk .Toen hadden diezelfde goden ook de beschikking eerst over geboorte en dood , maar daarnaast tevens over de zielekrachten van de mens, die zij leidden en konden afstemmen al naargelang het wezen van die ziel, zo waren re dwergen en reuzen , mensen met enorme krachten die konden ingezet worden (zie de reuzebouwwerken,, Bimini etc ) . Ook toen kwam er een tijdstip toen alles van de goden aan de mens overgelaten werd (behalve het recht over geboorte en dood ) ,dat was vanaf de 4 de Atlantische cultuurperiode , en de mens ging deze in handen gegeven krachten meer en meer misbruiken via zwarte magie om machtswellust en eigenbelang, zo ontstonden er twee richtingen , degenen die je nu met de volgelingen van Christus zou kunnen vergelijken, de zonen van de ‘ Wet van Een’ en de ‘ zonen van Belial’ ,die dmv dierlijke gedachtenprojecties menselijke monsters en slaven creërden . Luchtschepen en dodelijke laserstralen werden ook gebruikt en dat alles leidde tenslotte in de laatste cultuurperiode naar de ondergang van Atlantis . In die trant zal het nu ook weer vergaan in het Vijfde -na Atlantische tijdperk laat R Steiner ons hier verstaan, de catastrofes zijn onverdermijdelijk .
  Men zou zich kunnen afvragen waarom zijn er en worden er nog zoveel mensen met blijvende kleine bewustzijnen geboren op de wereld ? Om daar iets tegen te doen is er maar één middel ,en dat is een spirituele basis pedagogie zoals Steiner dei bracht , Montessori etc , en het onderwijs aanpassen vooral in de lagere scholen . In voorgaande citaat staat er dat daar de meest desastreuze krachten zullen aangewend worden door Ahriman , om nog meer technische monstertjes te creeren, die onze toekomst met allerhande zinloze uitvindingen en nutsvoorzienigen zullen tooien .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s