Het materialistische ideaal: Een aards paradijs

Hoewel ook tegenwoordig veel mensen zeggen dat ze in een geestelijke wereld geloven – het blijft een woord; bij veel mensen blijft het enkel een woord, een holle klank. In de gewaarwordingen, in de gevoelens, in de onderbewuste impulsen van de mensen zit toch iets anders, zit de neiging materialistisch te denken. Deze neiging, die verleidt de mensen ertoe – hoewel ze zichzelf wijsmaken in iets anders te geloven -, eigenlijk toch alleen in het materiële leven te geloven. Ja, wie alleen in het fysieke gebied gelooft, wie niet gelooft nog iets anders in zijn omgeving te hebben dan het fysiek-zintuiglijke, die kan immers geheel niet anders dan als enig ideaal te erkennen, alles op het aardse plan zo in te richten dat dit fysiek-zintuiglijke leven een paradijs wordt, anders zou immers de hele wereld een onzinnigheid zijn. Voor de materialisten is er helemaal geen andere mogelijkheid, als hij de wereld niet voor onzin wil houden, dan zich aan de illusie over te geven, dat het weliswaar nu nog erg gebrekkig toegaat op het fysieke plan, maar dat men toch toestanden zou kunnen teweegbrengen, die aan deze onvolkomenheid een eind maakt en de volmaaktheid in haar plaats zet.

Bron: Rudolf Steiner – GA 177 – Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt – Dornach, 1 oktober 1917 (bladzijde 46-47)

10 gedachtes over “Het materialistische ideaal: Een aards paradijs

 1. ” Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld? Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft’. Het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één el aan zijn levensduur toevoegen? Als jullie dus zelfs het geringste al niet kunnen, waarom maken jullie je dan zorgen over de rest? De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn. Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid brengen. ”

  Uit: Lucas 12

  Onderricht aan de leerlingen en de menigte

 2. baldu

  Tja, het is een vertaling uit Lucas 12. Heb je wel eens gekeken naar de andere vertalingen [bijbelvertalingen] ? Er zijn verschillen namelijk. Jezus had het ook wel eens over ‘letterknechten’, wel, vele christenen kunnen daaronder geschaard worden.

 3. Bernard

  We kunnen wel blijven zeggen dat het ‘aardse paradijs’ onvolmaakt is, en dat met aaneengeregen flarden uit Lucas 12 bevestigen, maar daarmee veranderen we niet de realiteit. We zijn lichamelijk uit en aan deze aarde ontstaan, passen daar dus perfect in en voelen ons op een bepaald bewustzijnsniveau in die werkelijkheid prima thuis. En inderdaad – dat verdooft.
  Als we ons realiseren dat ook bewustzijn zich ontwikkelt, waardoor we op een andere manier naar de werkelijkheid kunnen kijken, krijgen we een vermoeden van andere kosmische realiteiten – zo je wilt: geestelijke werelden – waardoor we aan de materiële werkelijkheid kunnen ontstijgen.
  Maar het fysieke bewustzijn is zo lekker, zo gemakkelijk, ons lichaam is er op gemaakt. Dus dat vereist wilskracht om tot bewustzijnsontwikkeling te komen.

 4. Bernard

  Exact – en dát rijk is door bewustzijnsontwikkeling te betreden.
  Maar niet morgen – dat vereist nog wel enige era en inzet. Maar het gaat om bewustzijnsontwikkeling.

 5. henri

  “U is gegeven het geheimenis van het koninkrijk Gods , maar tot hen ,die buiten staan kolt alles in gelijkenissen ,dat zij ziende zien en niet bemerken, en horende horen en niet verstaan ” [ Marcus 4 , 11 12 ]

  “Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen , opdat zij die niet vertrappen met hn poten en ,zich omkerende , u verscheuren ” ¨Marcus , 7:6]

  “Want ieder n, die nog van melk leeft , heeft geen weet van de rechte prediking : hij is nog een zuigeling .Maar de vaste spijs is voor de volwassenen ,die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad ” [Hebreeën ,5:13,14]

  “Maar ik heb u gegeven ,geen vast voedsel ,want dat kond gij nog niet verdragen ” [Paulis, 1 Corinthe 3:2]

  “Nog veel heb ik u te zeggen ,maar gij kunt het thans niet dragen ; maar wanneer Hij komt ,de Geest der waarheid ,zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid ” Johannes , 16 :12 ]

 6. Bernard

  Is dat niet een oproep tot de ontwikkeling van moraliteit? Het ‘onderscheiden van goed en kwaad’.
  ‘dat zij ziende zien en niet bemerken, en horende horen en niet verstaan’ is naar mijn mening een oproep tot bewustzijnsontwikkeling. Alleen door waarnemen vanuit een vernieuwd bewustzijn versta je en bemerk je wat je feitelijk waarneemt.

  Steiner zei het al: ” . . . de bewustzijnstoestand die wij kamaloka noemen . . . .” (Egyptische mythen en mysteriën, 10e voordracht, pag 128); dus de bewustzijnstoestand waarin we waarnemen wat onze daden aan anderen doen.

 7. henri

  Ja ,de’ vaste spijs’ is de weg tot zelfkennis verkrgen via eigen inzichten ,de weg van het innerlijk weten die de mens vanuit zichzelf kan gaan ,en die je nergens kan leren dan door zelf het pad te volgen van je eigen hart ,vaak middels vele incarnaties .
  Vroeger was dit een ‘ geheimenis’ omdat uitsluitend de myste (leerling) dat vermocht te kennen vandaar in het eerste en tweede citaat de verwijizng naar zij die niet zien en niet horen en de paarlen voor de zwijnen , maar die geheimen zijn nu blootgegeven dank zij de antroposfie door R Steiner en anderen , dus aan iedereen is de weg om te gaan naar het Hemelse Rijk , het Ware Paradijs , dit is het ‘derde evangelie’ dat de kerk angstvallig tegen – en verborgen hield (zie concilies waar de geest afgeschaft werden in 869 door de kerk en nu de ziel door de wetenschappers, de nieuwe religie ….) .De dood te overwinnen en Christus ‘ opstanding ligt open voor elke mens op het Aards paradijs !!!

 8. henri

  erratum :
  dit is het ‘derde evangelie’ = moet zijn : dit is een derde geheim (naast de basiskennis en de geheime kennis )

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s