Over handen wassen

Waarom denken de mensen er niet eens over na wat een ontzaglijke betekenis het in het leven heeft dat de mens werkelijk veel vaker zijn handen wast dan eender welk ander deel van zijn lichaam? Het klinkt misschien raar dat we het daar nu over hebben, maar juist de meest alledaagse zaken kunnen de mededelingen van een helderziende bevestigen. Dat de mens meer zijn handen wast is een feit. En het is ook een feit dat er mensen zijn die zich dikwijls en graag de handen wassen, en dan weer andere die dat minder vaak doen. Een dergelijk feit, dat er zo doodgewoon uitziet, hangt werkelijk samen met de hoogste inzichten. Wanneer de helderziende de handen van de mensen beschouwt, dan zijn die inderdaad wonderlijk verschillend van alle andere lichaamsdelen, zelfs van het aangezicht. Uit de vingers komen stralende vormen van het etherlichaam en die lichten tot ver in de omgevende ruimte, nu eens glimmend, zwak, dan priemend. Afhankelijk of de mens blij of bedroefd is, stralen zijn vingers anders. En de rug van de hand straalt ook anders dan de handpalm. 

Voor wie geestelijk kan schouwen is de hand, met haar etherdeel en astraal deel, een zeer wonderlijk verschijnsel. Nu is alles rondom ons, ook al is het stoffelijk, een openbaring van de geest. Het stoffelijke staat in verhouding tot het geestelijke zoals ijs tot water, het heeft zich uit het geestelijke gevormd, het is als het ware verdichte geest. Als wij in verbinding treden met iets stoffelijks, dan treden wij in verbinding met het geestelijke in dat stoffelijke. Ieder contact met het stoffelijke is in werkelijkheid, voor zover het stoffelijk is, maya. In werkelijkheid is het met de geest dat wij in contact treden. Als we nu in contact komen met water wanneer we onze handen wassen, dan komen we op een bepaalde manier met de geest in contact; en het is zo -als men het leven fijnzinnig weet te observeren- dat het een grote invloed heeft op de algemene stemming van de mens hoe dikwijls hij zijn handen wast. Er zijn naturen die een bepaalde voorliefde koesteren om zich de handen te wassen; die kunnen niet anders dan onmiddellijk hun handen wassen wanneer ze een of andere onreinheid aan hun handen vermoeden. Dergelijke naturen hebben of verkrijgen op een zeer bepaalde manier een zekere verhouding tot hun omgeving. Die beperkt zich dan niet enkel tot het stoffelijke, maar het is alsof fijne krachten in het stoffelijke beginnen op de mens te werken wanneer hij aldus het hierboven beschreven contact met het water maakt. Zulke mensen tonen ons reeds in het leven dat ze op een bepaalde wijze -en wel in gezonde zin- sensibelere, sensitieve naturen worden, ze nemen fijner waar bvb. wanneer een mens met een brutale instelling of met een goed gemoed in hun nabijheid vertoeft.

Vertaling overgenomen uit Tijdschrift De Brug – Trefwoord Wassen – 32 (Bron: GA 124)

P.S. Er is tegenwoordig elke maandagavond een interessant programma op RTL5 om 21:30 Levenslang met dwang. Daarin zijn ook enkele mensen die lijden aan smetvrees, waardoor ze zich gedwongen voelen soms wel 70 keer per dag hun handen te wassen.