Karmisch gezwets

Nietwaar, in het gewone, banale, burgerlijke leven worden de mensen op elkaar verliefd, een man wordt soms verliefd op een meisje. Men noemt dat “verliefd worden” en daarmee spreekt men de waarheid. In een occulte vereniging schijnt dat ook voor te vallen, dat een man op een meisje verliefd wordt. Naar men zo kan vaststellen, is dat werkelijk helemaal niet uitgesloten. Sommigen onder u zullen het toch al eens gehoord hebben dat dat gebeurd is. Maar in zo’n vereniging hoort men dan niet altijd: X is verliefd op Y.

Bij de boeren zegt men eenvoudig: die gaat met die. En dat is voor wat uiterlijk zichtbaar is, meestal een zeer precieze weergave van de feiten. Maar binnen occulte verenigingen kan men dikwijls horen: ik heb mijn karma bestudeerd, en door deze studie van mijn karma ben ik op het spoor gekomen van een andere persoonlijkheid; wij hebben daar ingezien dat wij door ons karma voor elkaar bestemd zijn, dat het karma ons voorbestemd heeft om op een of andere manier in het verloop van het wereldgebeuren in te grijpen.

Men merkt hier niet, beste vrienden, hoeveel leugenachtigheid in zo’n zaak ingeslopen is, te beginnen met het eenvoudig feit van het verliefd worden tot aan deze laatste bewering. Die leugenachtigheid vloeit voort uit het volgende. In een materialistische, banale vereniging vindt men het normaal dat twee mensen verliefd worden. In een occulte vereniging vindt men dat dikwijls niet normaal, integendeel, dikwijls schaamt men er zich een beetje voor. Maar zie, dat laatste doet men niet graag. We moeten hier niet uitmaken welke reden er zijn om zich niet te willen schamen, want dat kunnen honderd-en-een reden zijn. Maar zich schamen, dat doet men niet graag. In de plaats daarvan zegt men: het karma heeft gesproken, en het karma moet men gehoorzamen. Het spreekt vanzelf dat die mensen nooit iets doen uit puur egoïsme of vanuit emoties, maar: het karma, ja dat moet men gehoorzamen!

Beste vrienden, waarheidsgetrouw zou men zijn, als men zou toegeven dat men verliefd is geworden. En als men die waarheid onder ogen zou willen zien, dan zou men een veel zekerder weg door het leven kunnen volgen, als wanneer men de waarheid vermengt met allerlei karmisch gezwets. 

Vertaling overgenomen uit Tijdschrift De Brug – Trefwoord Liefde -16 (Bron is niet vermeld)

Advertentie

22 gedachtes over “Karmisch gezwets

  1. Steiner bedoelt volgens mij ook niet dat het geen karma is. Maar men moet alleen niet doen of verliefdheid iets is om zich voor te schamen en er dan hoogdravend over gaan praten in termen van ‘gehoorzamen aan de karmische bestemming’ enz. Daar komt nog bij dat de mensen over het algemeen niets met zekerheid over hun eigen karma weten en er dan maar van alles over gaan speculeren, wat dan inderdaad meestal uitdraait op ‘karmisch gezwets.’

  2. Steiner behandelt dit thema op een interessante manier in een voordracht uit GA 240, het boekwerkje Oud karma en nieuw karma – De poort van de maan en de poort van de zon. Je hele leven, door alles heen, naar iemand op zoek zijn, hem/haar dan ontmoeten, waarna/waarmee karma in werking treedt. Zie de eerste voordracht in dat boekje afgedrukt.

   De valse verhevenheid waarmee bijvoorbeeld een aantal antroposofen, spiritueel ingestelde mensen, met amoureusheid kunnen omgaan of zouden kunnen omgaan behandelt Steiner diepgaand in zekere voordrachten uit Probleme des Zusammenlebens in der Anthroposophischen Gesellschaft aan de hand van een casegeval.

 1. henri

  Volgens ik weet staat er geschreven in een karmavoordracht dat een mens reeds in de geestelijke voorgeboortelijke wereld zijn familie uitzoekt waar hij gaat in incarneren en iemand die op je pad komt via allerhande wegen zo geleid wordt van boven dat die ontmoeting dan eens en ergens plaatsvindt .
  Maar het gaat hier meer over het fenomeen van de verliefdheid zelve en waar en hoe die verliefdheid om draait of die er ook niet zou mogen bijhoren , bij al dat karmatische , zodat het op de duur verwordt tot een karmatisch gezwets .

 2. Over verliefdheid zijn hele boekwerken volgeschreven. Een paar aspecten daaraan verbonden kunnen onder andere zijn (niet per definitie iets negatiefs): eenzaamheid, geslachtsdrift, genotzucht, schoonheidszin en zelfliefde/zelfzucht.

  And then the point of shame and resistance about and against exploration. Who wants to be somebody’s (love) fool? Zie muziekverwijzing hieronder.

  Anderzijds en inderdaad op zich iets anders: inderdaad beschrijft Steiner in diverse voordrachten hoe de eigen familielijn en een daaraan verbonden generatiestroom door een mens, zijn individuele wezen, in samenwerking met geestelijke wezens reeds vanuit het voorgeboortelijke leven wordt uitgeselecteerd en opgespoord om ermee in verbinding te treden.

  Muziek (Een assertieve Avril Lavigne)

  1. Taalcorrectie, schrijffout: in mijn bovenstaande reactie moet ‘exploration’ worden vervangen door explotation. Aldus:

   And then the point of shame and resistance about and against explotation. Who wants to be somebody’s (love) fool?

   1. Tjonge, het moet natuurlijk zijn exploitation (met een -t en dubbel -i).

    Inderdaad is, zoals Leonie beschrijft, vervloeien en opgaan in een ander, een mogelijk gevolg van verliefdheid; ook een andere component kan zich daarbij voordoen, bij de één meer dan bij de ander, het je zelfzuchtig over een ander heenstulpen en zo die ander in beslag (blijven) nemen. Het mooiste lijkt dan vaak dat die ander (per saldo) is of wordt zoals jou en ook zoveel mogelijk doet wat jij wilt. Capture.

    Muziek

 3. Als je jong bent is je beeld van een relatie anders en treft een vaak onrijpe ziel een andere onrijpe ziel. We plaatsen de verliefde beeldvorming op de ander met het gevolg …diepe teleurstellingen die vaak daarna een nieuw object opzoeken om zijn beeld op te plakken. Dit gegeven is een levensfase/leerschool die we doormaken in de honger van de behoeftige ziel om zichzelf op te laten lossen in het wezen van de ander. Vele mensen blijven hierin steken en blijven hongeren en zoeken en onvervuld. Ben je wakker geworden en door schade en schande wijs….dan verlies je jezelf niet meer, is de partner een persoon met zijn eigen biografie en kwaliteiten. Je staat ook niet bloot aan de verleidingen van de uiterlijke beelden en vertalingen van het verlieven. In dit hele scala van houden van, zie als een wijs karma…..de ander als spiegelbeeld van je eigen zelf .

   1. Mien

    Dag, Ridzerd, leuk citaat! Zo modern: boer zoekt vrouw!
    Maar zijn Mysterie drama’s staan boordevol Karma!
    Binnenkort weer een opvoering in Rotterdam.
    Hoe met de Kids?
    Mien

 4. bernard

  Het lijkt me dat we zaken uit elkaar moeten houden. Dat je verliefd kunt worden is één ding. Hoe je daar mee omgaat is je eigen keuze en verantwoordelijkheid; dat is iets anders.
  Dat kán leiden tot karma, verbonden met oud karma of leiden tot nieuw karma.
  Je karma is verbonden met je vrije wil en is geen fatalistisch gegeven. Er zijn ook op dit gebied vele wegen die naar Rome leiden om uiteindelijk tot ‘geesten van de vrijheid’ te worden.

  1. Op dit vlak zijn er inderdaad verschillende aspecten in het geding. Die heb ik in grote lijnen hierboven aangestipt. Ten aanzien van algemeen intermenselijk relatieverkeer, niet exclusief toegespitst op verliefdheden, merkt Steiner op in:

   Oud karma en nieuw karma – De poort van de maan en de poort van de zon (bladzijde 26, 27 en 28):

   Dan merken wij ook hoe we bij een mens die we schijnbaar volkomen toevallig hebben ontmoet, als we letten op de hele manier waarop we ons vervolgens tegenover hem gedragen, moeten erkennen: we hebben hem gezocht, gezocht al sinds we dit aardse bestaan betreden hebben; je kunt zelfs zeggen, al daarvoor, maar daar wil ik nu niet op ingaan. We hoeven maar te bedenken dat we deze mens niet tegen het lijf zouden zijn gelopen, als we eerder in dit leven ergens maar een klein stapje meer naar links of naar rechts hadden gezet en niet daarheen waren gegaan waarheen we gegaan zijn. Zoals gezegd, op deze wijze wordt niet gekeken, maar het is natuurlijk een grenzeloze hoogmoed van mensen, te geloven dat iets waar ze niet naar kijken, ook niet bestaat. Het bestaat wel degelijk! Zodra je erop gaat letten, komt het al te voorschijn. En er is nu een heel belangrijk verschil op te merken tussen alles wat gebeurd is voordat twee mensen elkaar ontmoeten, en van het moment af waarop zij elkaar ontmoeten. Want voordat zij elkaar ontmoetten, voordat zij elkaar vonden in het aardse leven, hebben zij al op elkaar ingewerkt, maar zonder dat zij van elkaar wisten. Voortaan, nadat zij elkaar hebben ontmoet, werken zij op elkaar in terwijl zij van elkaar weten. En hier begint nu weer iets buitengewoon belangrijks.

   Wij ontmoeten natuurlijk ook heel veel mensen in ons leven op wie wij zogezegd niet zijn afgegaan. Ik wil daarmee niet zeggen dat wij veel mensen ontmoeten van wie we inzien dat het verstandiger was geweest als we ze niet hadden ontmoet; dat wil ik niet zeggen. Maar we ontmoeten nu eenmaal heel veel mensen bij wie we dat niet kunnen waarnemen wat ik nu net heb uiteengezet, dat we met alle geweld op hen zijn afgegaan.

   Bezien we het hele gebeuren dat ik nu heb beschreven, in het licht van de geesteswetenschap, dan wordt duidelijk dat alles wat zich tussen twee mensen afspeelt voordat zij elkaar in hun aardse leven leren kennen, bepaald wordt door de maansfeer, dat alles wat zich tussen hen afspeelt nadat zij elkaar hebben leren kennen, door de zonnesfeer bepaald is. Daarom kan dat wat zich tussen twee mensen afspeelt voordat zij elkaar leren kennen, alleen in het licht van een ijzeren noodzakelijkheid worden gezien, en datgene wat zich afspeelt nadat zij elkaar hebben leren kennen, in het licht van de vrijheid, in het licht van het wederzijds vrije handelen. Het is werkelijk zo dat als wij een mens ontmoeten, onze ziel in het onderbewuste achteromkijkt en naar voren kijkt: ze kijkt achterom naar de geestelijke maan en naar voren naar de geestelijke zon. En daarmee hangt samen hoe ons karma, ons lot eigenlijk geweven wordt.

   1. Lucies

    Dank je voor dit citaat, John!
    Het heeft mij doen besluiten dit boek “de poort van de maan, de poort van de zon” te bestellen en is mij gelukt! (tweedehands bij bol.)
    Het klopt inderdaad als ik terugkijk op mijn leven en de ontmoeting met mijn tweede man. Na 17 jaar huwelijk met mijn eerste man, hetgeen natuurlijk een karmisch gegeven was in mijn optiek nu…

   2. Graag gedaan Lucies! Fijn om te vernemen dat je het boekje hebt aangeschaft en bestudeerd. De inhoud is inderdaad uiterst leerzaam en verhelderend.

 5. Anoniem

  Toen ik verliefd werd op mijn vrouw, kwam ik na een jaar in extase, voor de omgeving, totaal van de pot weggerukt en belandde uiteindelijk in een psychiatrische inrichting! Ik had dit totaal niet verwacht! In eerste instantie vluchtte ik gewoon uit psychiatrische inrichting naar de veilige haven thuis, ik werd immers, door de politie van een vluchthaven(middenberm) van een stadscentrum geplukt Thuis aangekomen werd ik meteen weer opgehaald door een ambulance, op een brancard vastgesnoerd en in een isoleercel gelegd. Door toeval of een wonder ben ik uit de isoleercel weten te vluchten, ik ben nog steeds in verwondering hoe het gebeuren kon. Maar in mijn extase zag ik veel van het zijn op aarde!
  Ik heb nadien veel over mijn positie op aarde gelezen en ben bovendien op
  mijn 34 jarige leeftijd een studie op de sociale academie gaan volgen. Een A-socialere bende(eind jaren zeventig) had ik het bedrijfsleven daarvoor nooit meegemaakt
  Alice Baley had het over de zwarte en de witte magie, ik heb even gelinkt naar oud en nieuw karma door John Wervenbos ingebracht, het deed me denken aan mijn gedicht in extase voortgebracht!
  De zon creëert.
  De maan dicteert
  Hoe we door het leven gaan!
  Met de zon en met de maan!
  Met andere woorden: Tussen beide krachten, moeten we een evenwicht zoeken als mens, Mijn vrouw heb ik benoemd tot mijn levenswijzer, al ben ik eigenwijzer! Tussen haar en mij, zit heel de geschiedenis van de mens!
  Ik kan in waarheid mijn liefde niet tot haar tonen, daarvoor heb ik teveel door slijk moeten kruipen! De Waarheid is glashelder, de mens is geen rentmeester maar de parasiet op aarde! Het heeft met menselijk bewustzijn van doen.
  Kinderen worden nu al op hun twaalfde miljonair, dat moet toch te denken geven! Mijn kind verliet me op zijn twaalfjarige leeftijd, ik begreep dat volkomen! De mensheid is nog niet rijp voor het op aarde ontvangen van kinderen(zonlicht). Ik zie de vertaalslag van mijn gedicht op deze site ook niet maken.
  Het koude licht(maan) heeft nog steeds de voorkeur, er wordt veel gecreëerd, maar wel ten dienste van de maan! Het pleegt zelfs voorbij de Zon te gaan, ten koste van het leven op aarde! Precies daar raakt mij dit Steiner citaat me, met de regel:Beste vrienden, waarheidsgetrouw zou men zijn, als men zou toegeven dat men verliefd is geworden. En als men die waarheid onder ogen zou willen zien, dan zou men een veel zekerder weg door het leven kunnen volgen, als wanneer men de waarheid vermengt met allerlei karmisch gezwets.
  Echter ik kan de Waarheid niet alleen dragen, tijdens mijn extase in verliefdheid tot mijn vrouw, zag en las ik zoveel totdat ik tot de conclusie kwam, dit licht kan ik niet alleen dragen!
  Het oude en het nieuwe karma ontmoeten we, als we zijn op op aarde!
  Met andere woorden: Het zijn op aarde is cruciaal voor een verbinding te leggen tussen Oud en Nieuw Karma! Tussen de maan en de zon!
  Echter er is maar één Goddelijke Geest! Ik begrijp niet dat de mens zich een beperkte geest toegeëigend! Om dat hiaat te kunnen overbruggen heb ik kinderen bij mijn vrouw verwekt, in mijn verlangens elf, maar is bij vijf gebleven! Vanwege de condities van mijn vrouw!
  Ik zie de vrouw als levensdrager en de man als uitdager van het leven!
  Ook zie ik de man als blind voor het leven en de vrouw als opgaand in het leven! De schakel naar het heden, zijn onze kinderen, maar voordat ze ouder dan zes dagen zijn! Aldus het Thomas Evangelie! Als vader van vijf kinderen kan ik dat beamen!
  Verliefd worden en je zijn inrichten op die boodschap, brengt je zekerder op aarde, maar je weegt wel de aarde en niet de mens op aarde!
  Laat ik het even hier op houden\
  Groetjes Walter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s