Ieder mens heeft zijn eigen gezondheid

Men hoort vooral in Midden-Europa, ik weet niet of het in West-Europa ook zo is, heel vaak de zin spreken: er is maar één gezondheid, maar zeer, zeer veel ziekten. Dit gezegde, waaraan dikwijls geloofd wordt, kan echter toch tegenover een werkelijke mensenkennis niet standhouden, want de mens is zo individueel, zo als een speciaal wezen gevormd, dat eigenlijk in feite iedereen en ook al ieder kind zijn eigen gezondheid heeft, een zeer bijzonder gemodificeerde gezondheid. En men kan zeggen: Zo veel mensen er zijn, zo veel gezondheidstoestanden en ziektetoestanden zijn er. – Dat al wijst ons erop, hoe we onze blik er altijd op richten moeten, de bijzondere individuele natuur van de mens te erkennen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 303 – Die gesunde Entwickelung des Menschenwesens -Eine Einführung in die anthroposophische Pädagogik und Didaktik – Dornach, 28 december 1921 (bladzijde 100)

Zie ook: Er zijn zo veel gezondheden als er mensen zijn