Wijsheid en Droefheid

Alle werkelijke kennis is uit de treurnis, uit de pijn, uit het leed geboren. Uit de lust wordt ware, diepe kennis niet geboren. Ware, diepe kennis wordt uit het lijden geboren.

leed-is-de-vader-en-liefde-de-moeder-van-de-wijsheid-spreuk

Bron: Rudolf Steiner – GA 226 – Menschenwesen Menschenschicksal und Welt-Entwickelung – Kristiania (Oslo), 20 mei 1923 (bladzijde 96)