U kunt tegenwoordig vijandige geschriften vinden met argumenten die overgeschreven zijn uit mijn eigen boeken

Er zijn tegenwoordig zeer eigenaardige vijandige boeken. Velen van u zullen de antroposofische literatuur gelezen hebben en zullen daar vinden dat ik altijd op bepaalde plaatsen zelf in mijn boeken zeg wat men bij het een of ander kan tegenwerpen. Ik polemiseer altijd zelf, om dan aan te tonen hoe men wat ik beweer, uit de wereld kan helpen, zodat men de argumenten tegen de antroposofie bij mij in mijn eigen boeken al vinden kan. Nu zijn er vandaag de dag tegenstanders die er zich mee bezighouden de argumenten die ik zelf in mijn boeken tegen de antroposofie aangevoerd heb, over te schrijven en dat als vijandelijk geschrift tegen de antroposofie te verspreiden. U kunt dus tegenwoordig vijandige geschriften vinden die plagiaten zijn uit mijn boeken, waar eenvoudig is overgeschreven wat ik zeg. Het werk is de tegenstanders tegenwoordig juist door deze omstandigheid, dat de antroposoof zelf moet laten gelden wat men voor bezwaren maken kan, eigenlijk ontzettend gemakkelijk gemaakt.

Bron: Rudolf Steiner – GA 226 – Menschenwesen Menschenschicksal und Welt-Entwickelung – Kristiania (Oslo), 19 mei 1923 (bladzijde 76-77)