Over vaccinatie en fanatisme

Het fanatieke zich opstellen tegen deze dingen, bijvoorbeeld de vaccinatie, is iets dat ik, niet om medische, maar om algemeen antroposofische redenen, helemaal niet aanraden zou. De fanatieke stellingname tegen deze dingen is niet waar wij naar streven, maar we willen door inzicht de dingen in het groot anders maken. Ik heb dat altijd, als ik met artsen bevriend was, als iets om te bestrijden gezien, bijvoorbeeld bij Dr. Asch, die absoluut niet ingeënt heeft. Ik heb dat altijd bestreden. Want als hij niet inent, dan ent een ander nu eenmaal in. Het is een volkomen onding om zo in individuele gevallen fanatiek te werk te gaan.

Bron: Rudolf Steiner – GA 314 – Physiologisch-Therapeutisches auf Grundlage der Geisteswissenschaft – Dornach, 22 april 19124 (bladzijde 288)