Opvoedingskunst (1) – Men denkt wel te weten hoe men juist moet opvoeden

Men is eigenlijk, als men in de huidige tijd over opvoedingsvragen spreekt, in een zeer merkwaardige situatie. Want als men vindt dat er veel te hervormen is in het onderwijs en de opvoeding, dan zegt men immers toch eigenlijk, dat men met zijn eigen opvoeding niet geheel instemt. Men beweert in feite dat men zich zelf uiterst slecht opgevoed vindt. En nu zal men, ondanks deze slechte opvoeding, heel goed weten, hoe men juist opvoedt! Dat is het eerste wat tegenwoordig een tegenstrijdigheid in al het spreken over hervorming van de opvoedingskunst brengt.

Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner – GA 305 –Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst – Oxford, 19 augustus 1922 (bladzijde 56-57)