Zelfopvoeding (3 van 4) – Met een boekje in een hoekje is niet de manier om karakter en wilskracht te ontwikkelen

Doordat we onze zelfopvoeding zo sturen, werken we ook aan die delen van ons geestelijk organisme, die ons leiden naar harmonie met de buitenwereld die ons omgeeft. Als we echter alleen in het innerlijk werken met gedachtenconcentraties enzovoort, die tegenwoordig in de boekhandels te vinden zijn, dan werken we in afzondering van de wereld in deze begrensde ziel, die niet in harmonie staat met de wereld, maar die juist haar betekenis heeft doordat zij zich afzondert. Het is zeker waar dat degene die zich aan uiterlijke gevaren blootstelt en ze tracht te overwinnen, een betere zelfopvoeding oefent dan degene die boeken voor zelfopvoeding koopt en dan oefeningen voor opvoeding tot onbevreesdheid, kalmte enzovoort begint te doen. Zeker, zulke meer gemakkelijke dingen kunnen ertoe leiden dat de mens zich allerlei persoonlijke voordelen verschaft, maar alleen verschaft doordat hij hetgeen ontwikkelt, wat hem afscheidt van de wereld, terwijl hij door het eerst gekarakteriseerde zich onbaatzuchtig in de wereld opstelt. Ik zei al, er zou nu menigeen kunnen zijn, die beweert: Dus jij spreekt tegen onbevreesdheid, kalmte en tegen alle dingen waarvan men zou kunnen zeggen, dat hun overwinning behoort tot wat mede tot een opvoeding van de mensen leidt. – Maar dit moet alleen benadrukt worden in het geval dat het om de ontwikkeling van de wil voor de uiterlijke wereld gaat, als de mens zich opvoeden wil tot sterking en kracht van de wil in de buitenwereld, omdat deze dingen alleen een innerlijke arbeid bewerkstelligen en ten onrechte worden toegepast voor de opvoeding van het karakter en de wilskracht. Met recht worden ze toegepast voor de opvoeding van onze kennis.

Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner – GA 61 – Menschengeschichte im Lichte der Geistesforschung – Berlijn 14 maart 1912 (bladzijde 431-432)