Geest en praktijk – 1

Ik kan u de verzekering geven: als eenmaal de antroposofische opvoedkunde er zal zijn, zal ze veel praktischer mensen in het leven plaatsen dan de meer materialistische opvoedkunde van tegenwoordig, want ze zal de geest hebben als een scheppende, niet slechts als een dromerige geest, die men nadat men de ogen zo veel mogelijk gesloten heeft, een beetje wegvliegt van de uiterlijke werkelijkheid. Tot de geest te komen, zonder de levenspraktijk te verliezen, dat is het, wat juist voor de praktische kant van het leven zal openbaren, wat ik antroposofische beweging noem.

Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner – GA 303 – Die gesunde Entwickelung des Menschenwesens – Dornach, 4 januari 1922 (bladzijde 260)