Geest en techniek

Het samenleven met de geestelijke hiërarchieën wordt voor de mensen in hoge mate verzwaard door het steeds meer en meer doortrokken raken van de wereld met de omgeving van de moderne techniek. De mens wordt als het ware weggetrokken uit zijn geestelijk-kosmische samenhang, en wat hij aan krachten zou moeten ontwikkelen om met het geestelijke van de kosmos in verbinding te blijven, wordt afgedempt en ingeperkt in zijn innerlijk. Degene die de eerste stappen van de inwijding al heeft doorgemaakt, merkt daardoor dat alles wat aan mechanisch-machinale dingen in het moderne leven doordringt, zo in de geestelijk-psychische menselijkheid inwerkt, dat het veel in hem doodt, vernietigt. […] Het zou echter het allerverkeerdste zijn, als men nu zou zeggen, dat men zich zou moeten verzetten tegen wat de techniek ons nu eenmaal in het moderne leven gebracht heeft, men zich zou moeten hoeden voor Ahriman, men zich zou moeten terugtrekken van dit moderne leven. Dat zou in zekere zin een spirituele lafheid betekenen. De ware remedie bestaat erin niet de krachten van de hedendaagse zielen te laten verzwakken en zich terug te trekken van het moderne leven, maar de krachten van de ziel sterk te maken zodat het moderne leven kan worden verdragen. Een dappere opstelling tegenover het moderne leven is nodig bij dit wereldkarma, en daarom heeft de geesteswetenschap dit eigenaardige karakter, dat ze van meet af aan inspanningen, min of meer zelfs intensieve inspanningen van de menselijke ziel vereist.

Bron: Rudolf Steiner – GA 275 – Kunst im Lichte der Mysterienweisheit – Dornach, 28 december 1914 (bladzijde 25-26)

Advertentie

22 gedachtes over “Geest en techniek

 1. Zo heb ik ook een kennis die weigert om een computer aan te schaffen. Ik correspondeer met hem via de postbode. Ik moet zeggen dat het kwalitatief een andere beleving is, omdat er zoveel meer aandacht bij te pas komt. Het roept ook wel enige wrevel op moet ik zeggen,
  omdat je nu zo makkelijk even iets kunt delen met een ander.
  Vele mensen zijn ook zeer bang voor het verlies aan privacy en ik zelf heb een blog op internet waar iedereen, niemand uitgezonderd, toegang toe heeft. Waar ik intieme ervaringen en verhalen wil delen met de wereld.
  Bij mij is zo nu en dan toch twijfel of dit nu het goede medium is en waarom ik niet bang ben voor privacy verlies. (?)
  Ikzelf denk dat die berichten een tegenwicht kunnen bieden aan alle duistere zaken op internet. (?)
  Groet.

  1. Verlies van privacy ben ik niet zo bang voor, maar wel moet men goed oppassen wat men op internet zet, want je kunt niet veel zeggen of je krijgt een hele berg onterechte kritiek en beledigingen over je heen. Overigens zijn het hier op mijn blog over het algemeen heel aardige en fatsoenlijke mensen met goede opmerkingen en aanvullingen.

   Wat ik overigens wel mis in wat Steiner hier vertelt over de schadelijke invloed van techniek, is dat het wel lijkt of techniek alleen schadelijk is voor de ontwikkeling van de mens d.w.z. het zou afvoeren van hoger bewustzijn.
   Maar al de miljarden mensen die veel met techniek te maken hebben of er in werken, leren die dan niet een hoop dingen en ontwikkelen ze hun denken dan niet door de techniek, waarvan ze de vruchten ook na de dood en in volgende levens plukken?

 2. henri

  Wel ,volgens ik begrepen heb is de techniek zelf een afspiegeling van de natuur en wezens die zich ontwikkelen doordat de mens daaraan deelneemt en schept . Om dat mogelijk te maken worden er krachten afgetapt en geconsumeerd uit de levenswereld (de etherische lichtwereld ) .
  Het internet is ook een wezen, het internet-wezen in volle expansie .
  De mens schept en voedt de etherische lichtwereld middels zijn imaginatieve denkkracht te ontwikkelen , door het beeldscheppende imaginatieve denken , en is dus een energiebron voor de wereld , want deze denkkracht verwordt tot een liefdekracht voor de wereld . Uit die levenskrachtenwereld worden ook de krachten gehaald om de techniek nieuwe impulsen te geven , te ontwikkelen , maar tevens om die aan te drijven , wat enorm zal toenemen nog naar de toekomst toe in de vorm van door de mensenkrachten zelf steeds meer aangestuurde electronica , digitale besturingssystemen en dgl ..en dit heet dan het ‘mechanisch occultisme ‘ . Op zichzelf staat dit mechanisch occultisme neutraal , doch als het niet goed wordt aangewend en mens en techniek zichzelf als het ware verenen in de materie zelf , du uitsluitend op de materie richt en zal het dan de mens nog verder van het ware geestelijke afbrengen , tenzij de mens zich enorm gaat bewust worden dat techniek zelf slechts een afspiegeling van onze natuur is en uit diezelfde geestelijke kosmos stamt .

   1. henri

    ik ben zo blij dat ik ook elke dag nog kan bijleren, en of ik het allemaal mee neem naar Boven weet ik niet, hoeft ook niet hoor , maar wel de geestelijke belevingen daarvan is al genoeg .

    stootte op dit via google
    http://www.implosie.nl/mechanisch_occultisme/index.html#mozTocId688857

    en dan hier
    http://www.antroposofia.be/wordpress/een-grote-domheid-en-een-vreselijk-bijgeloof/

    en hier :
    https://ridzerdvandijk.wordpress.com/2013/08/28/een-grote-domheid-en-een-vreselijk-bijgeloof/#comment-5089

 3. Dit onderwerp boeit mij zeer en daarom heb ik op mijn blog
  nieuwebroederschap.blogspot.com het voor mijzelf, op mijn eenvoudige wijze, nader uitgewerkt, danwel met nog veel vragen omdat ik soms ook twijfel heb wat ik op dit medium aan het doen ben.
  Ik heb een deel van je citaat overgenomen Ridzerd. Ik ben wel onder de indruk van hoe Henri het beschrijft.
  Groet,
  Jan. De verbinding met google+ lukte weer niet.

  1. Ik heb je blog inmiddels met grote interesse gelezen, Jan. Ik had er nooit bij stil gestaan, maar inderdaad, stel dat wij in een dictatuur leefden welke de antroposofie niet welgevallig is, dan zouden jij en ik en vele andere bloggers toch mooi de sigaar zijn. Misschien zouden we wel worden opgepakt als staatsgevaarlijke elementen die geëlimineerd moeten worden.

  2. Ja, dat google+ ben ik ook niet over te spreken, Jan. Ik heb me er indertijd wel voor aangemeld, maar er ging al dadelijk van alles mis, zodat ik me er verder niet meer mee heb bemoeid.
   Ik wil ook niet te veel verschillende dingen hebben. Ik zit wel op Twitter, maar dat gebruik ik ook nooit.

 4. Ik ben ook met facebook gestopt en twitter e.d. begin ik niet aan.
  Het blog is meer dan genoeg voor contact met de wereld. We moeten teveel onrust voorkomen Ridzerd.
  Google+ werd automatisch aangemaakt bij mijn blog. Het lukt dan regelmatig niet om met dat account bij jou in te loggen en dan is het geschreven bericht foetsie, dus ik gok er maar niet meer op.

  1. Ja, Facebook heb ik nog wel, maar ik maak bewust niet veel vrienden daar, want voor je het weet zit je de hele dag op Facebook te koekeloeren of er weer wat nieuws op staat. De meeste jongeren hebben honderden of zelfs duizenden vrienden, zodat ze eigenlijk hun handen vol hebben aan Facebook. Hoewel het ook wel weer leuk is. Mijn dochter zet er bijv. vaak foto’s en video’s van mijn kleinzoon op en dat vind ik erg leuk.

 5. Walter Hebing

  Ik volg deze site nu ongeveer ’n jaar, wat me telkens weer voor de borst stuit, is het feit dat Steiner telkens weer over Hogere Hiërarchieën spreekt, alsof de mens niet zelf verantwoordelijk is, voor zijn Zijn op aarde!
  Gelukkig neutraliseert Steiner in de laatste alinea van dit citaat dit intro.
  Een dappere opstelling tegenover het moderne leven is nodig bij dit wereldkarma, en daarom heeft de geesteswetenschap dit eigenaardige karakter, dat ze van meet af aan inspanningen, min of meer zelfs intensieve inspanningen van de menselijke ziel vereist.
  Hij zet de mens, met deze opmerking, weer voor zijn werkelijke opdracht op aarde, namelijk: “Wees een goed rentmeester van alles wat leeft”.
  De link(www.implosie.nl) die Henri op deze site, deed me weer herinneren aan een gebeurtenis veertig jaar geleden. Het handelt over vrije energie!
  Ik was destijds heel gevoelig voor verschijnselen in mijn omgeving, een leraar had onze klas uitgenodigd bij hem thuis, we dronken wat en liepen gezamelijk door Breda, naar iets wat we onder zijn leiding zouden bezichtigen. Een paar leerlingen gingen de leraar pesten, ik las plotseling paniek in zijn ogen en een soort wervelwind(tornado) steeg uit zijn hoofd en wervelde van het ene hoofd naar het andere en ineens waren alle leerlingen in paniek of angstig. Dat alles gebeurde binnen één seconde. De meeste leerlingen hadden niet eens gezien wat er gebeurd was. Zelfs de pestende leerlingen hadden geen idee wat hun overkwam, zo snel ging dat!
  Als kind had ik al vaker dergelijke taferelen gezien maar dan zonder de tornado’s boven hun hoofdjes, ik suste de gemoederen. Maar mijn Ziel vroeg me destijds, hier studie naar te doen. Is er nooit van gekomen, ik was paniek in mijn klas meestal voor, rollende ogen zei me al genoeg.
  Vrije energie is volgens mij een ophopende wrijving die zich op bepaald moment ontlaadt en zijn grenzen niet meer kent. Dat hebben we als mensheid toch vaker meegemaakt. De mens verandert dan in een soort beest, over wereld Karma gesproken. Ik verwacht van een Geesteswetenschap toch iets meer dan wat Steiner hier in dit citaat mededeelt.
  Ik vraag me af of de Hiërarchieën van de Geestelijke Wereld, niet opgebouwd is uit het menselijk karma. In mijn belevingen van het Zijn,staat elke intrepetatie en menselijke vermateraliseringen van het Zijn, me in de weg, tot een zuivere beleving van het zijn.
  In wezen gedraagt de mens zich als een parasiet van de levensstroom, Steiner is er wel heel eerlijk in, het bovenzinnelijk Geestelijk leven, heeft aardse voeding nodig. Waarvoor is dan al dat occulte gedoe?
  Het lijkt op het Adam en Eva verhaal, Adam als vertegenwoordiger van het Bovenzinnelijke en Eva als vertegenwoordigster van alles wat leeft!
  Ik ga het begrip Androgyne mens niet weer op deze site behandelen, maar vast staat dat de mens steeds meer verwijderd wordt van zijn Zijn op aarde. The brave new world wordt steeds meer werklijkheid.Dit onder toeziend oog van geestelijke hiërarchieén.
  Steiner verschuild zich achter de tijd. Marianne Willianson formuleert het anders, namelijk:Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
  Onze diepste angst is dat we immens krachtig zijn.
  Het is ons licht, niet ons duister dat ons het meest beangstigt.
  We vragen ons zelf af;
  Wie ben ik, om briljant, slim, talentvol en prachtig te zijn?
  Maar waarom niet?! Je bent een kind van God.
  Je dient de wereld niet met valse bescheidenheid.
  Er is niets verhevens in, jezelf klein te maken,
  zodat andere mensen zich niet onzeker zullen voelen.
  We zijn allemaal bedoeld om te stralen, zoals kinderen dat doen.
  We zijn geboren om de glorie van God, die in ons is,
  tot uitdrukking te brengen.
  Dit is niet slechts weggelegd voor een enkeling van ons,
  maar voor ons allen.
  Als we ons eigen licht laten schijnen,
  geven we onbewust anderen de vrijheid dit ook te doen.
  Wanneer we bevrijd zijn van onze angst,
  zal onze aanwezigheid automatisch anderen bevrijden.
  Met andere woorden: Niet wachten op andere tijden, maar handelen in het licht van je eigen zijn, pas dan kan de mensheid zich van het opgebouwde Karma(Duisternis) bevrijden. Immers de dag biedt meer dan de mens vermag! Hoeveel zonne energie gaat er op aarde wel niet verloren, allemaal Vrije energie! Waar houdt de mens zichzelf eigenlijk mee bezig? Steiner heeft gelijk: Men behoort het paard niet achter de wagen te spannen! Doch hij maakt zich ook schuldig daaraan, met zijn op de maan en sterren gerichte theoriën, het zuivere Levenslicht komt nog steeds van de Zon. Pas als we de zon tot onze leiddraad serieus nemen, kan de Vrije Scheppende Levens energie zich verder ontplooiïen op aarde, al of niet met de mede levens scheppende mens.
  De mens onderscheidt zich van een dier doordat hij gecontroleert geluiden kan voortbrengen die beelden betekenis geven, in geschriften neergedaald. De damschreeuwer heeft aangetoond hoe broos dit gegeven is. Wat een Vrijheid van menselijk zijn!
  Tot zover
  Walter Hebing.

 6. Een mooi en interessant stuk waar ik mee in stem. Waar ik erg in geinteresserd ben is hoe UMTS en WiFi in het beeld van Steiner zouden passen. Weet iemand mij hier wegwijs in te maken?

  1. Henri, ik krijg je reactie via de mail wel binnen maar zie het hier niet staan. Kun je mij zeggen waar ik de hele tekst kan vinden want het trekt me wel aan. Alvast bedankt.

   1. henri

    Ik had het eig onderaan dit citaat geplaatst :

    https://ridzerdvandijk.wordpress.com/2014/03/29/u-kunt-tegenwoordig-vijandige-geschriften-vinden-met-argumenten-die-overgeschreven-zijn-uit-mijn-eigen-boeken/#comment-7108

    ” Het is het grote ideaal van Ahriman de mensheid in zijn nidividualiteit te vernietigen , de mens geen individu meer te laten zijn, maar de krachten ,die daarbij vrijkomen, de denkkracht ni de eerste plaats te verweven met de aardse kracht ,zodat , als de aarde één groot lijk zal zijn , dit lijk dan doorweven zal zijn met al die krachten die de mens door zijn logica in de aarde – via Ahriman – inbracht .Zodat men dan één grote ‘aardespin’ zou krijgen, waarin alle 70 -tal elementen volledig verpulverd zouden leven; met daarin als reusachtige ,warrige , vilt-achtige “spinnen” ,die het menselijke denken in elkaar weven .Dat is het ideaal dat Ahriman zou willen bereiken .Van de mens de individuaiteit te vernietigen om de aarde om te vormen uit de kracht van het menselijk denken in een weefsel van ‘ reusachtige gedachte-spinnen ‘ ,maar dan ook WERKELIJKE SPINNEN ! [ G.A.205 , Bern 8 juni 1921]

    Verder putte ik uit Prokofieff : “De esoterische achtergronden van de electronische media” addendum 1,p137tot164 uit ” De verbondenheid met Rudolf Steiner ]

    Enige interessante antroposofische artikelen ook daarover (geest en techniek) vindt je ook wel op volgende site (zie de 3 artikelen onderaan )

    oa Techniek en toekomst , ondernatuur en ufo wezens elementale wezens uit de onderaarde en in de techniek )

    http://www.fjodor.org/Fjodor%20maps/Nederlands/Sampo%20Nederlands/Sampo%20Archief%20Ethertechnieken.htm

  1. henri

   Ik met niet af aan de persoon, maar wel aan hetgeen er staat .
   En zelf onderscheiden op basis van je eigen weten en ervaring is natuurlijk steeds aangeraden .Maar het artikel o-over ondernatuur is gewoonweg top !

 7. henri

  cheesecurve,
  eigenlijk vindt ik ze alle 3 even goed , heb ze al meerdere malen gelezen .Weinig mensen weten wat ondernatuur en de wezens daarmee verbonden zijn betekenen. Heb daar zelf al enige ervaring mee gehad overigens .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s