De eerlijke kenner weet dat hij niet zo veel weet

De eerlijke kenner weet altijd minder dan degenen die geen eerlijke kenners zijn. De eerlijke kenner houdt zichzelf altijd voor veel dommer dan degenen zichzelf houden, die luchthartig uit het een of ander een zogenaamd zo volledig mogelijke voor de mensen bereikbare kennis in elkaar timmeren.

Bron: Rudolf Steiner – GA 273 – Das Faust-Problem Die romantische und die klassische Walpurgisnacht – Dornach, 18 januari 1919 (bladzijde 222)

P.S. De titel is niet van Steiner, maar van mezelf. Ik maak uit dit citaat op, dat een eerlijke kenner goed beseft dat hij toch eigenlijk maar heel weinig weet en begrijpt en dat hij zich niet zo veel verbeeldt als degenen die menen dat ze alles weten en begrijpen.