Sergej O. Prokofieff over Rudolf Steiner

Na mij meer dan dertig jaar intensief te hebben beziggehouden met de antroposofie, ben ik er vast van overtuigd geraakt dat we in Rudolf Steiner één van de meest waarheidsgetrouwe, schoonste en zuiverste mensengeesten vinden die ooit op aarde hebben geleefd. En zijn biografie is een mysterie, waarvan de diepten tot op heden nog maar nauwelijks zijn doorgrond.

Bron: Sergej O. Prokofieff – De verbondenheid met Rudolf Steiner (bladzijde 27-28) Vertaling: Hylcke Brandts Buys

P.S. Hierboven genoemd boek, waaruit dit citaat komt,  ontving ik vandaag van ABC Boekenservice voor de ongekend voordelige prijs van € 5.- Misschien is het voor meer lezers interessant om te bestellen, als het tenminste nog voorradig is.