Veel soorten medelijden komen uit egoïsme voort

Vaak wordt gezegd dat ook medelijden aan het egoïsme kan ontspringen. Dat is vaak het geval. Veel soorten medelijden komen alleen uit egoïsme voort, omdat men de anderen niet graag ziet lijden. Maar ook dit is noodzakelijk. Voordat mensen een hogere trap bereikt hebben, is het beter dat ze een ander uit egoïstisch medelijden helpen dan helemaal niet. We moeten echter leren een vorm van medelijden te ontwikkelen, die boven het egoïsme staat, die de medemensen helpt, omdat het plicht is om te helpen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 266a – Aus den Inhalten der esoterischen Stunden – Band 1 – Berlin, 15. Mai 1908 (bladzijde 375)

P.S. Nu breekt mij de klomp. Nu is medelijden in veel gevallen ook al egoïsme volgens Steiner. Dus als ik een uitgehongerde bedelaar op straat zie, dan moet ik hem niet geld geven uit medegevoel maar uit plichtsgevoel? Vindt Steiner het dan beter dat het iemand geen donder kan schelen, maar dat men de bedelaar toch maar wat geeft omdat het een plicht is? Dit citaat en trouwens deze hele voordrachtenserie is opgetekend aan de hand van herinneringen en notities van toehoorders. Een en ander zal dan ook wel niet helemaal goed op papier zijn gekomen, vermoed ik.