Duistere wetenschap

Tegenwoordig noemt men vaak wetenschap niet datgene wat de wereld verklaart – “erklären” kommt von der Klarheit des Lichtes -, tegenwoordig noemt men vaak wetenschap wat niet verheldert, maar wat verduistert en schemerig maakt.

Bron: Rudolf Steiner – GA 219 – Das Verhältnis der Sternenwelt zum Menschen und des Menschen zur Sternenwelt –  Dornach, 24 december 1922 (bladzijde 146)

Eerder geplaatst op 15 november 2011.

8 gedachtes over “Duistere wetenschap

 1. Met andere woorden: er bestaat ook zoiets als pseudowetenschap met daarbij dan vaak twee of meer kampen die elkaar daarvan van wel of niet terecht betichten. Pseudowetenschap hier bedoeld in de ruimste zin van het woord, ruimer gedacht en bedoeld dan dat Wikipedia artikel (voorgaande snelkoppeling) aangeeft.

  Recent voorbeeld, de volgende case op een Facebook pagina van Michel Gastkemper:
  BDE ervaringen – Zaak Eben Alexander – Opiniestuk Gard Simons – Commentaar van Michel Gastkemper, Roelof Jan Veltkamp en John Wervenbos (23-12-2013)

   1. Jazeker, dat is hij Ridzerd. Maar dat weet je nu eenmaal. Daar lopen er zoveel van rond. In mijn ogen komt het er in ieder geval op aan dat antroposofen zaken wel juist benaderen en behandelen. Zo goed als mogelijk althans.

 2. Walter Hebing

  Het leven wordt pas geopenbaard, wanneer de mens het niet verklaart!
  Immers de mens is het toppunt van levensopenbaring.
  Marianne Williamson zegt het zo, in haar boek terug naar de Liefde.Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
  Onze diepste angst is dat we immens krachtig zijn.
  Het is ons licht, niet ons duister dat ons het meest beangstigt.
  We vragen ons zelf af;
  Wie ben ik, om briljant, slim, talentvol en prachtig te zijn?
  Maar waarom niet?! Je bent een kind van God.
  Je dient de wereld niet met valse bescheidenheid.
  Er is niets verhevens in, jezelf klein te maken,
  zodat andere mensen zich niet onzeker zullen voelen.
  We zijn allemaal bedoeld om te stralen, zoals kinderen dat doen.
  We zijn geboren om de glorie van God, die in ons is,
  tot uitdrukking te brengen.
  Dit is niet slechts weggelegd voor een enkeling van ons,
  maar voor ons allen.
  Als we ons eigen licht laten schijnen,
  geven we onbewust anderen de vrijheid dit ook te doen.
  Wanneer we bevrijd zijn van onze angst,
  zal onze aanwezigheid automatisch anderen bevrijden.
  Ik vind dit citaat van Marianne Williamson beter passen in onze tijdsgeest!Een stralend kind temidden van een stralende natuur, echter wat zien we in de dagelijks repeterende beeldende werkelijkheid, een stralende vrouw bij een flokkerend voorwerp! De wetenschap heeft uitgedokterd dat, dat het beste inwerkt op het menselijk bewustzijn, met als vluchtweg alternatieve wegen(Religies, hervormingen, enz). Niet het toelaten van het licht is hoofdzaak, maar het licht belichten(verklaren) is de hoofdzaak bij welke wetenschapper dan ook.
  Laat Kerstmis anno 2013 zichzelf wederom openbaren als het, in het jaar nul plaatsvond, namelijk een vluchtende vruchtdragende moeder, die een beschut plekje zocht waar ze haar kind kon baren. Hoeveel vluchtende moeders hebben nu op aarde hetzelfde probleem? Steiner spreekt over mensontwikkeling, echter ik zie het omgekeerde!
  Tot zover
  Vriendelijke groet
  Walter Hebing.
  PS. moge Kerstmis ons allen bevruchten met de geest van Maria’s schoot, opdat er vrede komt in onze zielen. En deze kunnen opnemen in onze harten.

 3. henri

  Geesteswetenschappelijke inzicht kan uitsluitend met de accuraatheid en gedisciplineerdheid zoals die tegenwoordig in de natuurwetenschap geldt , betreden worden meldt R Steiner in zijn ‘Voorbij de grenzen van de natuurwetenschap’ .Een natuurwetenschappelijke scholing is dan ook een goede basis daarvoor en voor het onderzoek naar die andere hogere gebieden dienen wij eenzelfde houding aan te nemen .
  Nu zijn er tegenwoordig veel dwalingen gaande in de wetenschap , hetzij luciferische ( té alternatief) , hetzij ahrimanische ( door de skeptici ) ,waarbij deze laatsen de weg naar het hogere afsluiten en daarom kost wat kost allerlei theorieën op basis onderzoeksmethodes aandragen , zoals hier aangehaald bij BDE (artikel uit Volkskrant) ,deze zijn louter op materieel , meestal hersenonderzoek door neurologen gebaseerd , zoals zuurstofgebrek etc . en daarom ook totaal ontoereikend in hun waarheids gehalte .

  1. John Wervenbos

   De voordrachtenreeks Voorbij de grenzen van de natuurwetenschap (GA 322) vormt wat dit soort kwesties aangaat, verschijnsel pseudowetenschap en aanverwante zaken, inderdaad één van Steiners belangrijke sleuteldocumenten. Ook als het gaat om dieper doorlichten van de culturele en wetenschappelijke draagwijdte en betekenis van scepticisme, vormt GA 322 een uitstekende studiebron. Daarbij betrekt Steiner in die cyclus ook medische (psychiatrische) aspecten als het gaat om hyper-scepticisme, een overmaat aan scepsis.

   Scepticisme dient echter beslist niet te worden vermeden en ongebruikt te blijven of eenzijdig als negatief of zelfs als onwenselijk gekwalificeerd te worden. Dus als iets waarvan bijvoorbeeld, of misschien zelfs in het bijzonder, een antroposoof zich verre van zou moeten houden. Een teneur die je binnen antroposofische kringen nogal eens bespeurt. Zo kan dat niet worden opgevat. Dat is in ieder geval niet mijn opvatting en opstelling. Onmiskenbaar vervult scepsis een functie, het vormt daarbij ook een tegenpool van een andere belangrijke pool, een ander uiterste, een andere kwaliteit, namelijk de mystiek. Dit althans eveneens weer naar Steiner. Zie wat dit aangaat onder andere het volgende tekstdeel:

   Uit: Die Polarität von Dauer und Entwickelung im Menschenleben – Die kosmische Vorgeschichte der Menschheit (GA 184; bladzijde 171)

   […] “Die Menschen werden entweder Skeptiker oder Mystiker. Die Skeptiker fühlen sich als freie Geister, die alles bezweifeln können, die Mystiker fühlen sich als gottdurchdrungen, die alles in ihrem Inneren liebend, erkennend umfassen. Im Grunde sind die Skeptiker nur Ahrimanschüler, die Mystiker nur Luziferschüler. Denn dasjenige, was von der Menschheit anzustreben ist, ist der Gleichgewichtszustand: mystisches Erleben in der Skepsis, Skepsis im mystischen Erleben.” […]

   En wat hallucinaties betreft, die dienen geesteswetenschappelijk bezien uiteraard te worden onderscheiden van imaginaties.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s