Hoe zal men deze mensheid bijbrengen dat er iets geestelijks bestaat? – 2 (slot)

Wat wij nervositeit noemen, zal op zijn laatst binnen een halve eeuw ernstige vormen aannemen. Zoals er eens pest en cholera en in de middeleeuwen lepra geheerst hebben, zo zullen er epidemieën van het zieleleven zijn, ziekten van het zenuwgestel in epidemische vorm. Dat zijn de werkelijke gevolgen van de omstandigheid, dat het de mensen aan de geestelijke levenskern ontbreekt. Als er een bewustzijn van deze levenskern als middelpunt aanwezig is, dan wordt de mens gezond onder de invloed van een gezonde, een ware, wijze wereldbeschouwing. Maar het materialisme ontkent de ziel, ontkent de geest, holt de mensen uit, wijst hem op zijn buitenkant. Gezondheid is er enkel, als de innerlijke wezenskern van de mensen geestelijk en waar is. De echte ziekte, die op de uitholling van het innerlijk volgt, dat is de geestelijke epidemie waarvoor we staan.

Bron: Rudolf Steiner – GA 264 – Zur Geschichte und aus den Inhalten der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904 – 1914 – Berlijn 29 januari 1906 (bladzijde 378-379)