Er gebeurt niets op de aarde, dat niet met de geest samenhangt

Er gebeurt niets op de aarde, dat niet met de geest samenhangt. Onze ziel hangt met haar goede en slechte daden samen met wat er op de aarde gaande is. Als er een aardbeving op aarde uitbarst (Duits: Wenn richtend in Erdbeben die Erde tobt), dan kunnen we nooit zeggen, dat hangt van het karma van individuele mensen af, maar het is het karma van de mensheid als geheel. […] Een materialistische wereldbeschouwing zal zeggen, dat het bijgelovig is, maar wie dat zegt, weet niet hoe kinderlijk hij praat. Zoals geen bloem groeit zonder geestelijke gronden, zonder dat het een uitdrukking is van geest en ziel, zo is er geen aardbeving, geen vulkaanuitbarsting zonder geestelijke reden, zonder geestelijke oorzaak.

Bron: Rudolf Steiner – GA 108 – Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie – Pforzheim 17 januari 1909 (bladzijde 93)

Advertentie

9 gedachtes over “Er gebeurt niets op de aarde, dat niet met de geest samenhangt

 1. Haike

  Was het ook niet zo dat Steiner ergens uitspreekt dat mensen die ten gevolge van een aardbeving of vulkaanuitbarsting om het leven komen, in een volgende incarnatie sterk verbonden zullen zijn met de natuur? Ik ben dat kwijt…

   1. Haike

    Dat was het ook wat ik bedoelde; Spirituele capaciteiten, zoals ik als schreef; was ff kwijt wat het was… 😇

 2. cisca

  Haike en Ridzerd,

  Vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, en ook spirituele capaciteiten: Karma deel 3, negenentwinstigste voordracht 29 juni 1924 oa.
  Heb een goed weekend!

  1. Welke reactie bedoel je, Cisca? Je reactie van vandaag om 10:04 staat er wel op hier boven. Het komt wel voor dat sommige reacties door WordPress als spam worden aangemerkt, ik heb het even nagekeken, maar bij de spam staat geen reactie van jou.

 3. cisca

  dank voor je antwoord, Ridzerd.
  ’t Ging als volgt: ik keek of je al had gereageerd op mijn “negenentwintigste hoofdstuk” en ik zag mijn bericht niet meer staan.
  Toen ik mijn tweede reactie had geplaatst zag ik tot m’n stomme verwondering dat-ie er weer was!
  In het onzichtbare gebeuren wel meer dingen!

 4. Walter Hebing

  Met dit citaat van Steiner kan ik me wel verenigen, ik vraag me wel af wat Steiner onder Geest verstaat. Ik heb aleens eerder laten weten dat de dag meer biedt dan de mens vermag! Dat betekent dat de Geest van de dag meer inhoud heeft, dan hetgeen de mensheid door de eeuwen heen karmisch of bewust heeft opgebouwd.
  De karmische gevolgen van de menselijke handelen ten opzichte van de levensgeest van de dag, openbaren zich ieder jaar weer duidelijker. De Natuur gedraagt zich steeds onvoorspelbaarder ten opzichte van de mensheid. Steiner zit de Geest als een bovenzinnelijk wezen als een soort kader waar zielen vertoeven. Ik zie de Levensgeest, persoonlijk als ’n moment in je Leven, waardoor alles totaal anders wordt beleefd en ervaren. Als lid van mensheid als geheel, zie ik de dag zegevieren over alles wat de mens vermaterialiseerd heeft en nog doet.
  In wezen zie ik de Geest van elke dag(355.000 baby’s), verbonden met de kosmische Geest, als het kerstkindeke in een kribbe van de dieren geboren, om alle geesten op aarde in vrede bij elkaar te brengen.
  Veertig jaar geleden, schreef ik deze regels:
  De levensgeest differentieert de energie tussen de zon en de maan in levend organisme.(Mineralen, planten, dieren en mensen)
  De menselijke geest bundelt de energie tussen de zon en de maan, in dode organisaties.(Landen, instituties, instellingen en begrippen).
  Sinds Adam en Eva, als we tenminste iets van de Bijbel hebben vernomen, een aangeleerde menselijke geest, in dat kader denkt de menselijke geest nog steeds, inclusief Steiner, want hij ziet de menselijke geest los van zijn/haar fysieke bestaan.
  Ik zie het fysieke bestaan van de mens echter als enige mogelijkheid om weer aan te sluiten bij de Levensgeest van de dag, die noch gestold is in Landen,instituties, instellingen, begrippen, enz en noch gestold is in kastelen, paleizen, kathedralen, moskeeén, huizen enz. of noch gestold is in Robots, computers, tv’s, radio’s, auto’s, Iphone’s enz enz.
  Dat is alleen mogelijk als de mens de aarde ontruimt van al het door hem gecreëerde wat niet overeenstemd met de Levensgeest op aarde. De balans ertussen wordt 355.000 keer per etmaal opgemaakt door onze nazaten(kinderen).
  Eigenlijk nemen we onze menselijke ziel niet serieus, hoe kan ik mijn ziel nu in overeenstemming brengen met zijn fysiek bestaan op aarde? En Jezus zei: Je kan beter een dier opeten, opdat het meer menselijk wordt, dan door een dier verslonden te worden, waardoor de mens meer dierlijk wordt. De kern van het Adam/Eva en de slang versus de Levensgeest! In dit verhaal stond niet het Leven centraal, maar de macht over het Leven!
  En zo is het tot op de dag van vandaag nog! Steiner heeft gelijk dat er uiteindelijk maar één Geest is, die alles wat is doordrenkt op aarde en in de Kosmos. En dat is de Levensgeest ook wel Liefde genoemd, maar niet zoals we die aangeleerd hebben, maar zoals Gibran Kahlil hem vertaald heeft. Want zo de liefde je kroont, zij kruist je ook. En al dient zij tot je groei, zij snoeit je evenzeer. En zo zij opstijgt tot je hoogte en je teerste takken streelt, die trillen in de zon, zij daalt ook af naar je wortelen en rukt hun houvast aan de aarde los.
  Als korenschoven gaart zij je bijeen. Zij dorst je tot je naakt bent. Zij want je tot je vrij bent van je kaf. Zij maalt je tot je blank bent. Zij kneedt je tot je buigzaam wordt; en geeft je over aan haar heilig vuur, opdat je wordt zult tot heilig brood voor Gods heilig feest. Al deze dingen doet de liefde, opdat je kennen leert de geheimen van je hart en daardoor een deel wordt van ’s levens hart. Maar zo je in je angst alleen haar vrede en haar genoegen zoeken zou, dan deed je beter je naaktheid te bedekken en van liefdes dorsvloer weg te gaan, de seizoenloze wereld in, waar je zult lachen, maar niet je volle lach, en wenen, maar niet al je tranen.
  De liefde geeft alleen zichzelf en put ook uit zichzelf alleen.
  De liefde neemt niet in bezit, en wil ook niet in bezit genomen worden; want de liefde is zichzelf genoeg. En als Je lief hebt zeg dan niet:’God woont in mijn hart’, maar veeleer: ‘lk ben in het hart van God’.
  En meen niet dat je richting geven kunt aan liefde’s loop, want de liefde richt, zo zij je waardig acht, je loop.
  De liefde zoekt alleen zichzelf te vervullen. Maar zo je liefhebt en begeren moet, laat je begeerten zijn: te smelten tot een kabbelende beek, die haar lied zingt tot de nacht; de pijn te kennen van te veel tederheid gewond te worden door Je eigen begrip van liefde; en bereidwillig en vol vreugde te bloeden; bij ’t morgenlicht met een gevIeugeld hart te ontwaken en te danken voor een nieuwe dag van liefde; op het middaguur te rusten en liefdes vervoering te overpeinzen; vol dankbaarheid in het avonduur huiswaarts te keren en in te slapen met een gebed voor de beminde in je hart en een loflied op je lippen.
  Weliswaar euforisch uitgedrukt door Gibran Kahlil, maar voor mijn gevoel met een kern van waarheid, evenals deze spreuk van Steiner die bevat! “In stilte ontvangen het zuiverste licht, al het leven in liefde verbindend!”.
  Steiners spreuk gaat echter aan het leven vooraf, uit het licht is het leven ontstaan, zonder licht geen leven op aarde, per definitie is alle leven op aarde met elkander door het licht verbonden, liefde kan pas ontstaan waar Het Licht ontbreekt en dan dorst men naar het zuiverste Licht. Immers het volkeren karma van de mensheid, vertroebelt de Geest van ons hart.
  Piet Hein was een held voor Nederland, een schurk voor de Spaanse bevolking, althans dat leren mijn neefjes en nichtjes op een spaanse school, waar mijn broer sinds dertig jaar woont! Met andere woorden: Zolang de mensheid de dag beconcurreert met hun gedachte, zijn ze niet op aarde! Nog erger is het gesteld met hun nalatenschap, in gedachten, woord en beeld, geen enkel kind kan er meer aan ontkomen. Welk kind zal nog ooit de kans krijgen om het zuiverste licht te ontvangen? De ster van Bethelem is immers allang vervangen door satelieten, enerzijds een positieve ontwikkeling immers volkeren beschikken nu over wereldwijde informatie, anderzijds negatief volkeren worden losgerukt uit hun direkte bestaan en worden aldus speelbal van machten.
  Zoals geen bloem groeit zonder geestelijke gronden, zonder dat het een uitdrukking is van geest en ziel, zo is er geen aardbeving, geen vulkaanuitbarsting zonder geestelijke reden, zonder geestelijke oorzaak. Aldus Steiner. Mijns inziens is ligt de oorzaak dichter bij het daglicht, denk aan de gebeurtenissen in Limburg en in Groningen, Steiner zelf zegt dat de mensen vroeger helderziender waren dan nu, daar kan ik dus alleen maar begrijpen dat ze gebeurtenissen op aarde, met een wereldwijde blik doorschouwde, echter daarvan zie ik niets van opgetekend! New York is ontstaan door corruptie, evenzo de materiële rijkdom der Westerse Landen.
  De Chinese en Indiase bevolking dreigen nu ook meegesleurd te worden in deze materialistische opvatting van de Levensgeest. Echter de Levensgeest is niet te omvatten. Het is een niemand dalletje, met kosmische inhoud! Geen mens kan het bevatten, geen mens kan er richting aan geven, tenzij de mens het daglicht evenaart! Echter dat kan hij nooit, tenzij hij meer leven op aarde schept dan de dag dat kan, pas dan vindt hij de levensgeest weer aan zijn zijde!
  En Jezus zei: Ooit zal de oude Grijsaard aan ’n kind van jonger dan zes dagen vragen waar de plek van leven is? Ik zeg: De plek van menselijk leven is ’n aarde, waar voor elk kind, waar ook ter aarde geboren wordt, geen kribbe, maar een salonkamer is ingericht, om het in waarde voor de aarde te kunnen ontvangen.
  Immers de mens is als evenbeeld van God geschapen en als we na de dwaling van Adam en Eva niet kunnen inzien dat Jezus Christus geboorte symbool staat voor elk kind waar ook ter aarde geboren, zal de mensheid de plek van het leven nooit ontdekken! Immers elk kind is een schakel tussen kosmische en ondermaanse krachten, daar kan geen enkele macht over heersen!
  Jezus verwoordde het aldus: Bron van zijn, die ik ontmoet in wat me ontroert, ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
  Bundel uw licht in mij – maak het nuttig.Vestig uw rijk van eenheid nu,
  uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
  Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.
  Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
  opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
  Zelfs Jezus onderwierp zich dus aan het gebeuren van de dag, zowel materiëel(brood) als geestelijk(inzicht). Steiner hield zich, weliswaar met beide componenten bezig, maar zag de dag niet als heerser van zijn Zijn.
  Adam en Eva hadden te dealen met hun twee kinderen, namelijk: Kaïn en Abel. In Nederland dealen we ergens tussen de PVV en Groenlinks, onze menselijke Geest blijft zoekend, er is echter geen keuze! De mens is toppunt van alles wat is en kan zich via, via zich niet aan deze verantwoordelijkheid onttrekken.
  Immers de Levensgeest is een eeuwige voortgaande beweging, de mens kan er zich al of niet bij aansluiten, dat is zijn Vrijheid! Leven in geborgenheid is echter iets anders, dan voortdurend geborgenheid zoeken. Jezus voelde zich geborgen door het leven en liet zichzelf er zelfs door vermoorden.Voor mijn gevoel is de mens niet vrij en kan ook nooit vrij worden, tenzij elk kind waar het ook ter wereld geboren wordt, beter ontvangen wordt dan welke pastoor/dominee, fabrikant of wereldleider dan ook!
  Pas dan wordt de mens vrij van zijn geschiedenis en kan de balans opmaken van hetgeen is.
  Vriendelijke groet
  Walter Hebing.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s