Gedachten/ontwikkeling/veredeling

Het gedachtenleven is de meest innerlijke kern van de mens. Zoals een mens denkt, zo is hij. Wie met volharding edele gedachten denkt, drukt op zijn hele wezen het karakter van edelheid. Wie alleen oppervlakkige gedachten door zijn ziel laat trekken, die vormt zijn leven ook oppervlakkig. – Als we een locomotief verwarmen en hem dan staan laten, dan stroomt de warmte nutteloos in alle richtingen. Het komt erop aan dat wij de warmte niet verspillen, maar ze in voortbewegende kracht omzetten. Zoals het in de natuur is, zo is het in het mensenleven. Als de mens denkt, dan kan hij zijn denkkracht in inhoudsvolle of in wezenloze zaken omzetten. Wie zijn gedachten aan oppervlakkige, nietige dingen verspilt, leeft doelloos; wie ze in inhoudsvolle gedachten omzet, werkt aan zijn levensontwikkeling en levensveredeling.

Bron: Rudolf Steiner –  GA 034 –  GRUNDLEGENDE AUFSÄTZE ZUR ANTHROPOSOPHIE UND BERICHTE aus den Zeitschriften «Luzifer» und «Lucifer – Gnosis»  – Maart 1904 (bladzijde 451-452)

Eerder geplaatst op 1 november 2011.

2 gedachtes over “Gedachten/ontwikkeling/veredeling

 1. henri

  Het is ene feit dat de zo toegenomen dementie een gevolg is van het materialisme in het denken en de verbonden leefwijze daaraan !
  De huidige wetenschap doet precies alsof het een raadsel is waarom er heden zovelen dement worden . Men zoket waar men niet zoeken moet .Mensen met een gebrek aan spirituele ontwikkeling zoals de antroposofie ons te bieden heeft zullen op latere leeftijd veel eerder het slachtoffer worden van ouderdomszwakzinnigheid (dementie) .
  Aangezien door het ouder en daarmee gepaard gaande afzwakking tevens het verstandelijke denken ( de verstandelijke geest ) afneemt , en er inmiddels geen reserve is opgebouwd aan etherkrachten die in het hoofd nog kunnen nawerken (etherhoofd) , deze krachten die nu juist dmv de antroposofie hadden kunnen opgebouwd worden .Volgens R Steiner zorgen een Latijnse opleiding en het bourgeois gedrag ten gevolge daarvan ervoor wat zich dan veel later in zwakzinnige hoofdkrachten uit en juist op die zeer hoge ouderdom is de mens aangewezen op het hoofd als voornaamste wezensdeel . Dan zie je aldus vaak bij heel knappe lieden gebeuren , dat mensen met een groot vernuft bij het ouder worden zeer sterk achteruitgaan .

 2. Walter Hebing

  Dit vind ik een moeilijk citaat, aangezien er tal van theoriën zijn die juist het gedachteleven niet zien als de meest innerlijke kern van de mens, bijvoorbeeld: Het HindoeÏsme gebiedt ons, het hoofd vrij te maken van gedachte, pas dan komt er creatieve energie in ons vrij! Het Christendom: Zalig zijn de armen van Geest want zij zullen het Koninkrijk Gods betreden.
  In zekere zin gaat de vergelijking met een locomotief ook mank, een locomotief wordt verwarmd opdat men hem gebruiken kan om personen en/of goederen vervoeren kan. Maar wat te doen als er zich geen personen en/of goederen zich aandienen? De locomotief omsonst in beweging te zetten is nog meer verspilling.Waarom zou ik mezelf met edele gedachte vervullen, ik zou me vervreemden van mijn omgeving. Wat heeft het voor zin als ik me losmaak van het aardsgebeuren en opga in edele gedachtes?
  En juist zingeving is een Hot item in onze omgeving, onze jongeren hebben al lang door dat het leven niet meer alleen om geld draait, persoonlijke ervaringen worden steeds meer als meetlat voor religies of andere richtingen gekozen.
  Het is vandaag tweede Adventdag, een dag ter herinnering dat de Levensgeest, vanuit het minerale Rijk, zich een planten Rijk schept.
  Volgende week de herinneringsdag aan het dierenrijk en tenslotte de geboorte van Cristus, de zuivere goddelijke vrucht der Levensgeest in menselijke manifestatie. Aldus de ontwikkelingsweg van Leven op aarde.
  Jezus voor mij gevoel voortgekomen uit natuurlijke en bovennatuurlijke krachten, een kruizing van de Levensgeest en de Materiële Geest. Als middelaar voor de onderdrukte individuele ziel in die tijd.
  Jezus zei het zo: Keek naar ’n tempel in zijn omgeving en zei “breek deze tempel af en binnen drie dagen zal ik een nieuwe bouwen”. In wezen zei Jezus: Breek dit symbool van gestolde spiritualiteit af en binnen drie dagen zal ik je binnendragen in Godstempel.
  Immers alle levensmanifestaties(mineralen, planten, dieren en mensen) zijn gedachtes het Goddelijk Woord, daartegenover staan allerlei gestolde gedachtes van het menselijke woord(kunst, architektuur, wetgeving,geld, religie, geneeskunde, enz. Het is maar net waar je als individue je zinnen op zet.
  Echter de manifestaties van het Goddelijke kunnen zich pas weer zuiver tonen en verder ontwikkelen, pas dan, als de mens met God meedenkt. In wezen maakt hij dan de baan vrij voor de Levensgeest, die nu door de eeuwen heen door menselijk handelen(omzetten van levensenergie in materie of dode wetten), waardoor de kosmische levensenergieën zich ophopen in de natuurlijke verschijnselen. Dat kunnen zeldzame bacteriën zijn, die zich ineens explosief vermenigvuldigen of orkanen die buiten proportioneel tekeer gaan, enz.enz.
  De mens is nu! Geen enkele gedachte kan dat feit ontkennen! Nagenoeg alles wat de mens op aarde ontwikkeld heeft, staat niet ten dienste van hetgeen er al was, voor de mens er was! Wat heeft een piramide bouwen voor zin? Wat heeft een tempel bouwen voor zin. Het kadert alleen de menselijke gedachte, het heeft een doel! Maar wat als het doel bereikt is?
  In vele Religies wordt geopperd, niet het doel is belangrijk maar de weg er naar toe! Ik heb geen moeite met mensen, die zelfs zonder gedachte handelen, ik voel ze aan. Ze brengen op hun manier toch licht in mijn leven. Vaak denk ik ze handelen zuiverder dan ik, met mijn zogenoemd edeler denken. Immers in het denken over iets is het zeer moeilijk het kaf van het koren te scheiden en toch, zij handelen gewoon!
  Mijn ziel vraagt zich vaak af, hoe het toch mogelijk is dat zielen theorieën bedenken om hartsverbondenheden tot eigen nut te maken.
  De meest diepgaande was wel die van Joep van het Hek, voor mij een tegenhanger van het Aartsparadijsverhaal en Kaïn en Abel. Ik vind namelijk dat er geen individuele mensenziel is, zelfs geen volksziel, er is echter wel zoiets als God, een kracht die het leven op aarde voedt. Misschien wel samengestelde krachten en/of machten, maar nochthans hebben we nu de kans om wereldwijd onze werkelijke menselijke ontwikkelingen transparant te maken.
  Bewust Zijn, is iets anders dan Bewust worden, Bewust Zijn is eeuwig, Bewust worden is tijdsgebonden. Echter de mens is als Godsgelijke geschapen of als Toppunt van de Evolutie geëvolueerd, gaanderweg is er echter wig gedreven tussen de man en de vrouw! En dat is nog steeds zo! Het Androgyn geboren Kerstkindeke heeft het niet weten op te lossen, alhoewel het wel zo slim was om er op te wijzen(zie mijn eerdere reactie).
  Het Kindeke kon ook niet anders, omdat hartsverbondenheid tot op den dag vandaag, uitgebuit worden door zielen die vervreemd zijn van de aarde, terwijl de aarde haar klus moet klaren ten opzichte van het kosmisch gegeven.
  Bij deze Joep van ’t Hek:
  Het was kerstochtend 1961
  Ik weet ’t nog zo goed, mijn konijnenhok was leeg
  En moeder zei dat ik niet in de schuur mocht komen
  En als ik lief ging spelen, dat ik dan wat lekkers kreeg
  Zij wist ook niet waar Flappie uit kon hangen
  Ze zou ’t pappa vragen, maar omdat die bezig was
  In dat fietsenschuurtje moest ik maar een uurtje goed naar Flappie zoeken. Hij liep vast wel ergens op het gras
  Maar ik had het hok toch goed dicht gedaan
  Zoals ik dat elke avond deed
  Ik was de vorige avond zelfs nog terug gegaan
  Ik weet ook niet waarom ik dat deed
  Ik had heel lang voor het hok gestaan
  Alsof ik wist, wat ik nu weet

  Het was kerstochtend 1961
  Wij naar Flappie zoeken, vader die zocht gewoon mee
  Bij de bomen en het water, maar niet in dat fietsenschuurtje
  ‘Want daar kon ‘ie toch niet zitten?’ En ik schudde nee
  We zochten samen, samen tot de koffie
  De familie aan de koffie, maar ik hoefde niet
  Ik dacht aan Flappie en dat ’t ’s nachts zo koud kon vriezen
  M’n hoofdje stil gebogen, dikke tranen van verdriet

  Want ik had het hok toch goed dichtgedaan
  Zoals ik dat elke avond deed
  Ik was de vorige avond zelfs nog teruggegaan
  Ik weet ook niet waarom ik dat deed
  Ik had heel lang voor het hok gestaan
  Alsof ik wist, wat ik nu weet

  Het was eerste kerstdag 1961
  Er werd luidruchtig gegeten, maar dat deed me niet zoveel
  Ik dacht aan Flappie, m’n eigen kleine Flappie
  Waar zou die lopen? Geen hap ging door m’n keel
  Toen na de soep het hoofdgerecht moest komen
  Sprak m’n vader uiterst grappig: “Kijk Youp, daar is Flappie dan!”
  Ik zie de zilveren schaal nog en daar lag ‘ie in drie stukken
  Voor ’t eerst zag ik m’n vader als een vreselijke man!

  En ik ben gillend en stampend naar bed gegaan
  Heb eerst een uur liggen huilen op de sprei
  Nog één keer scheldend bovenaan de trap gestaan
  En geschreeuwd: “Flappie was van mij!”
  Nog heel lang voor ’t raam gestaan
  Maar ’t hok stond er maar verlaten bij

  Het was tweede kerstdag 1961
  Moeder weet dat nog zo goed, vaders bed was leeg
  En ik zei dat zij niet in de schuur mocht komen
  En als ze lief ging spelen, dat ze dan wat lekkers kreeg.

  Hoe houden we kinderen af van de werkelijkheid van het leven, sprookjes, verhalen, religies en legende’s! Allen zijn we bezig om het kind in onszelf te ontdekken, is het niet veel makkelijker om alle ruimte op aarde aan onze kinderen te geven? Opdat ze hun Goddelijk Instinct aan ons kunnen openbaren, in plaats van ze in te dammen door persoonlijke intuÏtie?
  Nelson Mandela refereerde er al aan: De mens is niet bang voor hetgeen hij niet kan, maar voor hetgeen hij wel kan. Intuïtief voelt een mens aan dat een kind grensverleggend bezig is en slooft zich uit om het binnen zijn/haar kaders te houden.
  Echter tussen man, vrouw en kind(Heilige Drieëenheid) opereert de levensgeest(Heilige Geest). Man(verleden), vrouw(Nu), kind(toekomst).
  Steiner deelt de mensheid op in een geestelijk deel, een rechtsdeel en een economisch deel, echter elke mens(manifestastie) is het gevolg van de pure Goddelijke gedachte. En valt niet te delen! Al wat er tussen komt is gebaseerd op illussie!
  De mens is immers het toppunt van Godsgedachte of zo je wil van de Evolutie. Alles wat de mens onderling creëert is een aftakking van de Goddelijke Geest of Kosmische stroming, het dient een gedachte/ilussie doch niet de levensstroom of de evolutie van de aarde.
  Het tafereel van Joep van ’t Hek speelde zich af in 1961, welk kind heeft nog een dier als steun en toeverlaat? Het is vervangen door ’n mobieltje, waardoor zijn/haar moeder of vader altijd te bereikbaar is. Weliswaar bloedverwanten, maar zijn het ook hartsverwanten? Mijns inziens een verschraling van de menselijke geest! Een opwelling van de Zon, haar zonnevlekken nadrukkelijk naar de aarde sturend, betekend dat alle elektriciteit uitvalt en dan? Hopeloze kinderen en ouders! Ouders noch kinderen hebben enige zelfstandige voet op aarde betreden, noch verkent, tot welke chaos zal dit al wel niet leiden?
  En God zei tegen Adam en Eva, ga en vermenigvuldig u! Vol vertrouwen dat ze zijn verbod zouden onderhouden, echter meteen ging het al mis.

  Ik bezie het leven zoals het in mijn jeugdig hart is geprent, echter het leven daaraan geëikt is onze cultuur een dwaling van de gehele mensheid. Men kan dan wel tot één Europa streven, maar dat is een illussie. De mens is Toppunt van alles wat is en daarmee ook verantwoordelijk voor alles wat is. De mens kan zich niet meer achter sprookjes verschuilen, de ander is immers ook van Goddelijke afkomst, en taal is geen bariere meer. Enkel alleen maar het zijn! In de heilige drieëenheid(Vader, moeder en kind) is dat duidelijk. Maar kosmisch gezien heeft deze Heilige drieéenheid veel steken laten vallen! Immers mijn/ons kind is niet de toekomst voor ons, maar alle kinderen , waar ook ter aarde geboren.
  In wezen de kern gedachte van Kerstmis! Vrede op aarde! Privaat kan ik heel edele gedachte koesteren, maar weet dat ze van geen nul en geen waarde zijn, wanneer er ik er niet openbaar vanuit spreek en handel!
  Edele waarheden zijn door de eeuwen heen door mensen opgetekend, maar nooit is er officieel naar gehandeld. Het brengt me in verlegenheid, wie ben ik om de mens te verlossen van het nederlandse juk?Wie ben ik om de Anthroposoof te verlossen van Steiners gedachtgoed?
  In wezen ben ik een mens van vlees en bloed in deze tijd levend! Zin en onzin van onze tijd opmakend kan ik gerust stellen dat we teveel energie steken in de produkten van onze vroegere medemens, waardoor we nauwlijks tijd hebben voor onze huidige medemens op aarde. Terwijl onze huidige medemens mede bepalend is voor onze levensruimte op aarde. In gedachte zijn er voor de mens geen grenzen, maar de concrete voeding voor werkelijkheidsgedachte is aan grenzen verbonden. Zowel op oorlogsgebied als op onderzoekingsgebied, de mens heeft zichzelf de kaders van leven geschapen.
  Wie ben ik, om deze kaders te doorbreken?
  Vriendelijke groet
  Walter Hebing

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s