Dubbel egoïsme: Ik moet een goed mens worden, zodat mijn volgende incarnatie een goede is

Het gaat er niet alleen om dat wij de ideeën van reïncarnatie en karma in onze tijd brengen, maar het gaat erom hoe we die brengen. Als ze slechts een impuls tot egoïsme worden, dan verheffen ze onze cultuur niet, dan drukken ze onze cultuur juist naar beneden. Reïncarnatie en karma worden dan tot onethische ideeën, tot anti-ethische ideeën, als veel mensen zeggen: Ik moet een goed mens worden, zodat mijn volgende incarnatie een goede is. – Uit deze impuls, een goed mens te worden, opdat men in de volgende incarnatie sympathieke dingen beleeft, uit deze impuls handelen is dubbel egoïsme, is niet alleen enkelvoudig egoïsme. Maar dit dubbele egoïsme kwam voor veel mensen uit de ideeën van reïncarnatie en karma. Zodat men kan zeggen: Onze civilisatie heeft zo weinig altruïstisch-religieuze impulsen, dat het haar onmogelijk is zelfs zulke ideeën als reïncarnatie en karma in de zin op te vatten dat ze impulsen worden tot altruïstisch en niet tot egoïstisch handelen en voelen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 191 – Soziales Verständnis aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis – Dornach 10 oktober 1919 (bladzijde 72)