Decadentia, immorale, multi phyl ti corti rocci; influenza filmi i cinema bestiale

Het meest belangrijke voor de antroposofen van deze tijd is het verwerven van een overtuiging met betrekking tot de vragen van reïncarnatie en karma. En de wijze waarop de mensen zich deze overtuiging van reïncarnatie en karma eigenmaken, hoe ze de mogelijkheid zullen vinden de ideeën van reïncarnatie en karma in het algemene leven over te brengen, dat zal dit moderne leven van onze tijd in de toekomst wezenlijk omvormen. Het zal geheel nieuwe levensvormen, een geheel nieuwe menselijke samenleving creëren; een soort samenleving echter die noodzakelijk is, als de mensheidscultuur niet in de decadentie zal vervallen, maar werkelijk omhoog stijgen, voorwaarts gaan zal.

Bron: Rudolf Steiner – GA 135 – Wiederverkörperung und Karma – Stuttgart 21 februari 1912 (bladzijde 85)

P.S. De titel van deze blog is uit een gedicht van Gerard Reve, hier volgt het:

 De blijde boodschap

Ik zat met kloppend hart voor de kleurentelevisie,
en dacht: ‘Zijne Heiligheid zal toch wel gewag maken
van het toenemend verval der zeden?’
En ja hoor, nauwelijks was hij begonnen, of ik hoorde al:
decadentia, immorale, multi phyl ti corti rocci;
influenza filmi i cinema bestiale
contra sacrissima matrimoniacale
criminale atheistarum rerum novarum,
(et com spiritu tuo), cortomo:
nix aan de handa.
Het was jammer, dat het zo kort duurde.
Maar toen het uit was, was er fijne muziek van het leger.
Ik vind dit leven al geweldig. En straks nog
het eeuwige leven in de Hemel. Je vraagt je wel eens af:
‘Waar hebben wij het aan verdiend?’