Remmende machten

Om bepaalde redenen zijn in het wereldplan tegenwerkende, remmende krachten verweven, die de ontwikkeling verhinderen willen. Doordat wij door onze meditaties ons sneller vooruit willen brengen om de mensheidsontwikkeling te helpen bevorderen, is juist meditatie het gebied waarop de remmende machten proberen op elke manier schadelijk in te grijpen: bij beginners doordat ze hem de alledaagse gebeurtenissen in herinnering roepen; bij de gevorderden, de zienden, doordat ze hem beelden, voornamelijk van dieren en verleidelijke gestalten, in het gezichtsveld brengen. Deze beelden, die alle gelijken op wezens van het fysieke gebied – men ziet bijvoorbeeld ratten en muizen -, stammen uit een onderfysiek rijk.

Bron: Rudolf Steiner – GA 266a – Aus den Inhalten der esoterischen Stunden – München 8 maart 1909 (bladzijde 458)