Men zou zelfs allen die niet eens lezen en schrijven geleerd hebben, de grondbeginselen van de antroposofie kunnen bijbrengen

Het is zeker zeer wenselijk dat bijvoorbeeld de leer van reïncarnatie en karma, van de “hogere werelden” enzovoort in brede kring bekend worden. Maar deze leringen kunnen pas in het juiste licht gezien worden, als ze door innerlijke gedachtenarbeid belicht worden. Er moet volstrekt niet geloofd worden dat er mensen zijn, die door een geringe opleiding voor zulke gedachtenarbeid niet geschikt zouden zijn. Alle gezond denkende en voelende mensen zijn daartoe in staat. Er is alleen een weinig moeite voor nodig; en men zou zelfs allen die niet eens lezen en schrijven geleerd hebben, de grondbeginselen van de antroposofie kunnen bijbrengen.

Bron: Rudolf Steiner –  GA 034 –  GRUNDLEGENDE AUFSÄTZE  ZUR ANTHROPOSOPHIE UND BERICHTE aus den Zeitschriften «Luzifer» und «Lucifer – Gnosis»  – Oktober 1905 (bladzijde 401-402)

Eerder geplaatst op 28 oktober 2011.