Veel mensen denken dat ze zich van ’s morgens tot ’s avonds moeten uitsloven voor het heil van de mensheid

Er zijn veel mensen die denken dat ze zich van ’s morgens tot ’s avonds moeten uitsloven voor het heil van de mensheid. Het is de vraag of dat ook werkelijk zo is. Het kan voor de helderziende blik blijken dat men door inspanningen voor het heil van de mensheid, die voortkomen uit een materialistisch denken, juist dat doet wat verkeerd werkt, en het kan ook in het karma van een mens liggen dat hij nog niet in dit dienstbetoon (Duits: in diesem Dienste) actief moet zijn, maar dat hij moet wachten tot voor hem de tijd van rijpheid is gekomen voor een bepaalde taak. Dan kan hem een dergelijke taak zacht toegefluisterd worden door een hoger wezen en dus niet door uiterlijke omstandigheden veroorzaakt zijn.

Bron: Rudolf Steiner – GA 266a – Aus den Inhalten der esoterischen Stunden – Stuttgart 9 augustus 1908 (bladzijde 413)