Zelfontwikkeling geen verloren tijd

Vaak wordt de vraag gesteld, of men in de tijd die nodig is om zich te ontwikkelen niet beter in de wereld zou kunnen handelen, in de wereld met goede daden zou kunnen werken. Vanuit het occultisme moet daarop worden geantwoord: het is geen verloren tijd, die voor de ontwikkeling gebruikt wordt; want doordat de mens zichzelf volkomener maakt, zal hij pas in staat zijn werkelijk juist en goed voor de mensheid op te treden en te werken. Daden in het leven, die nog zo goed schijnen, kunnen toch schaden; dat weet men alleen niet.

Bron: Rudolf Steiner – GA 266a – Aus den Inhalten der esoterischen Stunden – Berlijn 5 juni 1908 (bladzijde 394-395)