Waarom komen juist scherpe denkers vaak zo moeilijk tot helderziendheid? – 4 (slot)

Ik maak er nogmaals op opmerkzaam, dat u allen helderziend was in vroeger tijden. Waarom bezit u de mogelijkheid van helderziendheid nu niet meer? Omdat u toentertijd niet met het aardebestaan verknoopt en verbonden was, omdat u ontrukt was in de geestelijke wereld, omdat u deze niet naar beneden gehaald heeft naar uw vaardigheden, omdat het visionaire helderzien op een ontruktheid berustte. (Duits: weil Sie entrückt waren in die geistige Welt, weil Sie diese nicht heruntergeholt haben bis zu Ihren Fähigkeiten, weil das visionäre Hellsehen auf einer Entrücktheit beruhte.)

Dat is wat we in gedachten moeten houden. Deze subtiliteiten moet men zich in de ziel schrijven. Men moet zich realiseren, dat een werkelijke geesteswetenschap de taak heeft die resultaten van het geestelijke onderzoek mee te delen, die met een denkende inhoud zijn doordrongen, zodat men altijd de resultaten van het helderziende onderzoek zo inkleedt, dat de niet helderziende mens ze met zijn denken begrijpen kan. Daartoe moeten ze echter eerst met de gedachten verbonden zijn.

 Bron: Rudolf Steiner – GA 117 – Die tieferen Geheimnisse des Menschheitswerdens im Lichte der Evangelien – Stuttgart 13 november 1909 (bladzijde 88-89)