Theorie/Ervaring/Kennis

Alleen de echte ervaring geeft kennis. Theorie geeft geen kennis. Elke theorie gaat van een bepaald speciaal gebied uit en veralgemeniseert dit gebied. Werkelijke inzichten verkrijgt men alleen als men van het leven en van ervaringen uitgaat.

Bron: Rudolf Steiner – GA 219 – Das Verhältnis der Sternenwelt zum Menschen und des Menschen zur Sternenwelt – Dornach 29 december 1922 (bladzijde 156)