Uitwassen van het materialisme

We moeten het materialisme niet als iets slechts beschouwen, want het is mede inbegrepen in het goddelijke scheppingsplan en heeft doel en bestemming in de wereld als geheel.

Bron: Rudolf Steiner – GA 266a – Aus den Inhalten der esoterischen Stunden – München 5 december 1907 (bladzijde 283)

Nogal een twijfelachtig citaat, vind ik zelf, maar ik had geen tijd om wat beters te zoeken. Maar als men bedenkt dat oorlog, misdaad en alle ellende grotendeels voortkomt uit of beter gezegd veel te maken heeft met het materialisme, dan is het in feite wel een kwaad. Op zich is het geen kwaad, maar waar het toe kan leiden wel. Om een uitspraak van Geert Wilders te parafraseren: ‘Ik heb niets tegen het materialisme, maar wel tegen de uitwassen van het materialisme.’