Niemand moet zich verbeelden beter te zijn dan anderen

De antroposoof moet voelen dat wij een deel van het geheel zijn, dat wij voor alles wat er is, medeverantwoordelijk zijn. Wie niet in staat is te voelen dat hij mede schuld eraan heeft, als morgen iemand steelt, die is ook niet in staat te weten, hoe hij met het geheel samenhangt; hij is niet in staat de wortel van het kwaad te zien. […] Niemand hoeft zich te verbeelden, goed te zijn of veel beter te zijn dan de anderen. De gedachte dat wij niet veel beter kunnen zijn dan een ander, moet ons volledig vervullen. Wat hebben we bijvoorbeeld gedaan, als we mensen gelukkig maken, terwijl we, doordat we leven op de wijze zoals we leven, velen ongelukkig maken. Onwetendheid is de wortel van het lijden in het leven. Onwetend als we vaak zijn, zijn wij het, die het mes geslepen hebben voor degene die het ten kwade gebruikt.

Bron: Rudolf Steiner – GA 266a – Aus den Inhalten der esoterischen Stunden – Berlijn 15 februari 1904 (bladzijde 34-35)

12 gedachtes over “Niemand moet zich verbeelden beter te zijn dan anderen

 1. Cisca

  Ja,……… “ketenverantwoordelijkheid”, echt kort en bondig samengevat!!
  Goed begrepen kan zonder meer deze kern uit dit citaat worden gehaald, eigenlijk zijn daarvoor geen verdere woorden nodig.
  Steeds bewuster aan de slag; ’t citaat veroorzaakt een bezinning op je denken, op je woorden, op je handelingen: geen suprioriteitsvertoon., geen kil weten alleen, er is ook nog zoiets als WARMTE.
  Cisca

 2. Haike

  Tja.. ik koop weliswaar heel bewust geen iphone omdat ik weet wat voor een leed bij de productie daar aan voor afgaat… maar ik zal heus wel aan iets anders mijn vingers vuil hebben gemaakt….

  1. Haike, dan neem je toch een ander merk? Ik ben de naam vergeten van de website, maar er is een site waarop je kan vinden welke grote concerns mens- en milieuvriendelijk produceren en welke niet.

 3. Is het dan ook zo dat als men bewust kiest om de handen niet vuil te maken aan productie leed men dan een beter mens is als iemand die dat niet doet? In ieder geval dat men denkt daarmee een beter mens te zijn. Schieten we dan niet tevens de gedachte dat wij niet veel beter kunnen zijn dan een ander mens geheel voorbij? Onwetendheid is dan dus inderdaad de wortel van het lijden in het leven.

  1. Haike

   Ik kijk naar mezelf, niet naar wat een ander wel/niet doet. Ik meet mijn status dus ook niet af aan een ander maar aan mezelf. Waarmee ik nog steeds niet vind dat ik beter ben dan een ander. Wel anders, maar dat zijn we per definitie van elkaar. Als die ander denkt de aanschaf van een iphone (ik blijf maar even bij dat voorbeeld) wel te kunnen te verantwoorden, is dat verder niet aan mij om daar een oordeel over te hebben. Ik zal de keuze van de ander ook respecteren ook al is dat niet mijn keuze. En verder mag ik fouten maken, dat daar consequenties aan vast zitten, is dan maar zo.

   Er zo’n tegeltjes wijsheid: “Wie niets doet, kan geen fouten maken.” Persoonlijk denk ik dat het de allergrootste fout is die ik zou kunnen maken.

   @ John, de fairphone kende ik al, mooi initiatief.

 4. Walter Hebing

  Ook dit citaat van Steiner heeft een tweeledig karakter, namelijk: Dat we deel van één geheel zijn en we ons bewust verantwoordelijk moeten voelen voor alles wat is. Anderzijds ziet hij de wetenschap als een materie wetenschap, die niet weet hoe de werkelijkheid werkt!
  Ik voel met Steiner mee in beide citaten, door Ridzerd opeenvolgend naar me toegezonden zijn. Wat hebben we bijvoorbeeld gedaan, als we mensen gelukkig maken, terwijl we, doordat we leven op de wijze zoals we leven, velen ongelukkig maken?
  In de Wereld draait door was vandaag “toevallig” een fotograaf uitgenodigd die vele reizen rondom de wereld gemaakt had, om bijzondere foto’s te maken van inheemse stammen die nagenoeg volledig geïsoleerd van beschaving geleefd hebben. Hij vond het een uitdaging deze te zoeken en te fotograferen voordat deze opgaan in de vaart der volkeren. Zoals bij de Indianen van Amerika geschiedt is. Of zoals wij gehandeld hebben ten opzichte van de Molukkers, Afrikanen, enz. Zij hebben het wel mede mogelijk gemaakt dat we leven op de wijze waarop we nu leven. Deze fotograaf noemde vooral Amerika een overontwikkelde maatschappij! Waar niet de mens, maar de materie centraal staat. Niet de mens maar de materie wordt er ontwikkeld. In deze stammen leeft men echt nog met de natuurlijke omstandigheden samen en dat zal niet lang meer duren met de huidige materiële technieken. De vraag kan dan inderdaad, zoals Steiner zich stelt! Gelukkig zijn, is iets anders dan gelukkig maken ten koste van?
  Het kritisch realistisch denken gaat dan vanuit het heden via mijn jeugd naar het verleden en ontmoet daar het collectief Karma van Nederland. Mijn Vader is in Amsterdam geboren en mijn twaalf jarige zoon werdt tegelijkertijd na het instorten van de Twintowers in Nieuw Amsterdam opgenomen met accute Leukemie, zes weken daarna overleed hij eraan.
  Gisteren heb ik een lezing over de passies van de mens bijgewoont, de lezing was gebaseerd op Spinoza’s gedachtegoed.
  Spinoza gaat ook uit van de werkelijkheid als één geheel, passies zijn volgens hem ondoordachte emoties. Dat kunnen passieve passies of actieve passies zijn, beide vormen kunnen positief of negatief door hun omgeving gewaardeerd worden. Passies kunnen alleen tot stilstand gebracht worden door de onderliggende gedachte kritisch te doordenken en te herbeleven. Waardoor “n passie tot een intrensieke waarde van het leven wordt. Normering van de waarde’s des levens staat de werkelijke waarde van het leven in de weg. In wezen ook een dubieuse uitspraak, men leeft vrijuit, als een onschuldig kind, of men leeft volgens de waarde’s van die tijd, de normering(onderbouwing) ervan nog niet bewust tot je genomen hebbend. Ik vroeg op de lezing aan de spreekster: Hoever kun je terug in je jeugd gaan opdat een passie een intrensieke waarde krijgt in je leven? Daar kon ze zo gauw geen antwoord op geven! Kan het zijn dat deze over je geboorte(Steiners gedachtegoed) heen getilt wordt? Ik haalde nog even de reïncarnatie gedachte er bij, ook dat had geen succes.
  Spinoza ziet het zijn als één geheel van oorzaak en gevolg, geen enkel individue staat boven dit gebeuren, wel eronder! Immers het vlees is sterker dan de Geest, de Geest kan dan wel willen te stoppen met roken, maar het vlees staat het niet toe. Met andere woorden: Niet het vlees is zwak, maar de Geest.
  Komen we tot het hot item van mijn Leven, namelijk: Nemen we een kind of kopen we een auto? Steiner is naar mijn mening daar niet zo concreet in, in zijn tijd was dat ook niet zo aan de orde. Echter in mijn Jeugd kwam dat wel aan de orde van de dag. Het begon voor mij weliswaar met de auto, maar voor ons gezin met de telefoon, de kosten en baten ervan. Heel de buurt kwam bij ons telefoneren, het hield mijn moeder up to date en de materiële kosten bleven nihil. Het gebeuren beroofde ons wel van intimiteit en vrijheid. De auto deed er nog een schepje bovenop, de
  auto stond voor de deur danzij de kinderbijslag, wat een leed heb ik daardoor al niet door mogen ervaren, tijdens mijn pubertijd.En nu nog!
  Fysieke vrijheid is iets anders dan psychische vrijheid, doch ze zijn éen geheel. De atoombom is niet los te denken van atoomenergie! Een mes snijdt van twee kanten, zo ook de computer, de telefoon, de auto, ons huis, enz.Echter het zijn allen bewegingen tussen één atoom! En God zei: “Mens” Gij zijt uit stof ontstaan en tot stof zult Gij wederkeren! Dit gezegde ziet men gewoon waarheid worden! Siliconvaley(woestijn) neemt de regie van de mensheid gewoon over! De Kwantiteit van stofjes(woestijn) heerst over de kwaliteit(mens).
  Zowel Spinoza als Steiner geven aan de zintuigen een ondergeschikte positie, echter ik heb een volledig vertrouwen in mijn zintuigen! Mijn Geest moet ze maar zien te ondersteunen in welke gedachtegangen dan ook, ik ben Nu op aarde, ik was er niet voorheen en zal er niet zijn in de toekomst, met het nu heb ik te dealen. Niet met het verleden, noch met de toekomst. Immers het Nu is één geheel en ik(Volgens Steiner) zijn wij er debit aan. In dat kader verder denkend is fairtrade niet het mens/milieu vriendelijk produceren van producten, maar het indalen van het menselijk bewustzijn in het nut van producten, door de mens ontworpen? Mijns inziens meer een vlucht, dan een tegemoetkoming tot het Goddelijke Bewustzijn, onze plicht.
  Het Steiner citaat over het slapen van de mens, die het geestelijk leven zou moeten/kunnen voeden, brengt me op de gedachte dat google ook teert op computers die hun opslagcapaciteit niet gebruiken. Ik vraag me dag en nacht af hoe heeft het kunnen gebeuren dat de mens zich in deze positie ten opzichte van alles wat is heeft kunnen brengen.
  Het enige wat ik daarop nu kan mededelen is dat de mens inteert op natuurlijke verbindingen, uit Liefde ontstaan, maar zakelijk(rationeel) gebruikt worden.Liefde krijgt in die zin geen ruimte op aarde, liefde is een stroming door de komos, die stroming kunnen we een gezicht geven door tempels, kathedralen, enz. Maar in wezen is van deze Liefdes stroming, geen beeld te maken. Liefde is! Los van alles wat zich manifesteert.. Eigenlijk niet los van manifestatie, maar niet te vinden in haar manifestatie! Zoiets als Steiner bedoeld met het kennen van Materie, echter de manifestaties van Liefde(Leven) is iets anders dan Manifestaties van Materie(dood). Mijns inziens een andere Geest.
  Groetjes Walter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s