Suikerziekte/Varkensvlees

Het is zo dat suikerziekte tegenwoordig vaker bij Joden voorkomt dan bij niet-Joden. Zeker, ook anderen hebben wel suikerziekte, maar tegenwoordig hebben vooral de Joden het dikwijls. De Jood neemt de suiker moeilijk op, heeft het anderzijds wel nodig. Dus zou het Joodse dieet erop gericht moeten zijn, het voor het menselijke lichaam zo mogelijk te vergemakkelijken om de suiker te gebruiken, niet meteen af te voeren. Als u het Oude Testament leest, dan zult u allerlei voedingsregels vinden, voedingsregels die tegenwoordig nog in acht worden genomen in de restaurants waar ‘koosjer’ op staat. U zult zulke restaurants wel kennen; daar staat met Joodse letters ‘koosjer’ op. Daar wordt dus koosjer gekookt. Dat wordt volgens de oude voedingsvoorschriften van Mozes bereid. En als u nagaat wat daar eigenlijk aan ten grondslag ligt, dan zult u vinden dat de reden erin ligt, dat de Jood zo mogelijk zo moet eten, dat hij de suiker kan verwerken, omdat dit volk de suiker moeilijk kan verwerken. In het bijzonder het verbod van varkensvlees – het varkensvlees bemoeilijkt buitengewoon de suikerverwerking in de mens – was erop berekend de suikerziekte, diabetes, te voorkomen. Men moet het Oude Testament zelfs medisch kunnen lezen; dan wordt het zeer interessant.

Bron: Rudolf Steiner – GA 348 – Über Gesundheit und Krankheit – Dornach 13 januari 1923 (bladzijde 261)