Vivisectie. Als de mensen wisten wat ze deden, zouden ze het nooit doen.

Dat men zijn afgelopen, laatste leven na de dood in alle details terugbeleeft heeft de zin dat men nu zijn eigen handelingen waarlijk leert kennen, doordat men de uitwerkingen ervan aan zichzelf beleeft.  Want nu doet zich voor de mensen bij iedere handeling de zielstoestand voor, die degene gehad heeft tegen wie de handeling gericht was. U beleeft de smarten en vreugden die u andere mensen bereid heeft van binnen uit. Niets van wat men anderen toegevoegd heeft is er dat niet in het kamaloka ( oord der begeerten, vagevuur) tot eigen belevenis wordt. Hier geldt de zin: Wat u zaait, dat  zult u oogsten

Neemt u voor dit terugwerkende beleven een voorbeeld: de vivisectie. Deze hangt nauw samen met de materialistische richting van de huidige wetenschap. Een arts uit de middeleeuwen zou het zeer dwaas zijn voorgekomen om het leven te bestuderen doordat men in een levend lichaam snijdt en het leven vernietigt. In die tijd waren nog veel mensen en in het bijzonder artsen helderziend en zij zagen derhalve door het fysieke lichaam heen. Dit waarnemingsvermogen ging echter verloren en doordat de mensen niet meer in het innerlijk van het organisme schouwen konden, begonnen ze erin te snijden en te ontleden. Wie echter vivisectie pleegt, die snijdt in levend leven. Na de dood doet zich karma, de wet van oorzaak en uitwerking, gelden. De bedoeling, die tot de vivisectie voert, komt daarbij minder in beschouwing. De vivisectiepleger heeft de gevolgen van zijn daden aan zichzelf te beleven. Alle afzonderlijke pijnen die hij de dieren aangedaan heeft, moet hij in het kamaloka nu zelf uithouden en doormaken. De wetenschappelijke bedoeling wordt pas later in het karma verweven.

Bron: Rudolf Steiner – GA 94 – Kosmogonie – Leipzig 3 juli 1906 (bladzijde 151)

Eerder geplaatst op 12 juni 2011.

14 gedachtes over “Vivisectie. Als de mensen wisten wat ze deden, zouden ze het nooit doen.

  1. Mien

   Ik schreef john over antroos in Syrie, Ridzerd. In Mekem Egypte, kleinschalig project, zal het ook geen feestje zijn, na de aanslagen op de ‘christelijke’ Kopten. Ik houd het in de gaten! Mien

 1. Walter Hebing

  Zijn we niet allen medeverantwoordelijk aan de daden die iemand verricht? Vivisectie kan alleen maar onstaan bij de gratie van een volk! Het zou zeer onterrecht zijn dat daarvoor de uitvoerder ervan alléén karmisch vervolgd zou worden.
  Herodus liet alle kinderen onder twee jaar binnen zijn rijk afslachten, om zijn titel(manier van leven) te kunnen behouden, de vraag rijst: Wie schuldig? De bedenker of de uitvoerder?
  Vivisectie dient ongeveer hetzelfde doel, maar niet voor één mens, maar voor meerdere ten koste dierenleed. Herodes veroorzaakte mensenleed, ofschoon Steiner betreffende dit item spreekt over de Arts in de Middeleeuwen. Mijn Geest begrijpt deze opmerking van Steiner niet, vanuit zijn positie zou ik deze anders plaatsen. In de middeleeuwen telde een mensenleven niet, onthoofdingen waren dagelijkse kost voor de burgers. Een helderziende arts, uit die tijd, zou toch beter moeten weten! In die zin heeft de menselijke geest zich enigzins ontwikkeld, de Arts snijdt proefondervindelijk in dieren in plaats van in mensen(Hitler) en vele daarvoor.
  Echter die prent is niet tijdens mijn dierbare jeugd in mijn Hart geprent, in mijn Hart is het aardsparadijs geprent, waar Adam en Eva, man en vrouw volop konden genieten van al hetgeen wat God op aarde geschapen had.
  Ik leef nu in een tijd dat kinderen volop genieten van alles wat de mens geschapen heeft, het doet me pijn dat aan te moeten zien.
  Ik mis in Steiners beschouwingen, de waarde van de individuele mens, waar ook ter aarde geboren. In mijn Hart als Gods gelijke geschapen, geprent.
  Met andere woorden: Het huidige leven op aarde is een mengeling van Karma, menselijke ingrepen in het natuurlijk leven en het Goddelijk Zijn van Alles wat is. En Jezus zei: Gods Rijk is reeds op aarde, maar niemand wil het zien of betreden. Steiner zegt hierover, in welke eenzame positie je dan belandt, Nelson Mandela zegt het concreter: De mens is niet bang voor hetgeen hij niet kan, maar voor hetgeen hij wel kan. In wezen staat de Goddelijke Geest voor elk van ons beschikbaar op aarde, ik heb deze geest een paar maal door mijn lichaam voelen gaan, inderdaad het nu raakt volledig ondergeschikt aan het verleden en de toekomst. Een psychose gaat voorbij aan de manifestaties van menselijke scheppingen, hoogstens doorziet ze even de kern ervan.
  Het raakt ietwat dit citaat van Steiner, echter dit citaat van Steiner doet voorkomen alsof het van deze tijd is. Op de Vrije School wordt jaarlijks, het Kerstspel en het driekoningenspel opgevoerd. Ik heb me dikwijls afgevraagd, waarom kan de Anthrosofie deze spelen niet overbodig maken?
  In wezen zijn deze spelen een voortvloeisel van het Aartsparadijsspel! Een kind voort gebracht op een dierlijke manier verbrak het menselijk geestelijk verbond met God, van Steiner hoor je wel dat dit in de toekomst wel weer eens mogelijk zal zijn, maar niet dat de relatie tussen Man en Vrouw zo zuiver moet zijn, als de relatie tussen Jozef en Maria. Een kind op aarde brengen is een gewetensvraag, ik ken genoeg mensen die dit gegeven een kind niet willen aandoen. Ik heb het wetens en willens wel gedaan, immers dan kan ik mogelijk mijn eigen zijn op aarde herontdekken. Immers het omgekeerde van het paradijsverhaal kan ook waar worden, namelijk: Door mijn kinderen het aardsparadijs ingejaagd worden, één worden met mijn vrouw. Nog een lange weg te gaan, mijn vrouw hunkert immers naar cariëre’s voor haar kinderen.
  Echter in de kiem van ons menselijk bestaan, is elk kind een aan Gods gelijk Wezen geschapen, als vrouw dient men daarin het voortouw te nemen. Gemiddeld negen maanden vertoefend in de buik van ’n vrouw, een soort voorgeborgte om op aarde te komen, kan men niet afdoen met abortus, uit maatschappelijke overwegingen. Evenzo uit een huwelijk stappen, al is het een hel op aarde! Steiner zegt: Ik ben tien jaar getrouwd geweest met een buitenlandse vrouw! Kan dat? Volgens mijn Geest is geen enkele vrouw staatkundig verbonden, de baarmoeder van de vrouw is technisch gezien immers nauw verwant met baarmoeder aarde. In deze contekst geplaatst, pleegt Steiner in wezen vivisectie op kinderen.
  In mijn Hart is geprent: In den beginne was er Het Woord, het Woord was bij God, het Woord was God en het is vleesgeworden en in die kontekst zie ik volwassenen en kinderen om me heen. Steiner inspireert me daartoe, maar tegelijkertijd ontmoedigt hij mij.Geestelijk doordacht kan Steiner gedachtegoed het niet eens worden met het mijne, immers alles wat nu op aarde leeft, is toonaangevend voor de toekomst. Men kan er een draai aan geven, biologisch dynamische landbouw of veeteeld, maar in essentie, onderdrukken we planten en dieren opdat onze gewassen in volle tooi opgroeien.
  Karma is volgens mij een balans opmaken tussen de Zon en Pluto en dat kan zeer diep gaan.
  Groetjes Walter Hebing.

  1. Cisca

   Walter Hebing,

   Het is waardevol dat je het door Rudolf Steiner gebrachte aan jouw overwegingen onderwerpt: zo heeft deze mens dat ook bedoeld!!
   Hij heeft er ook nadrukkelijk op gewezen dat alles bewegelijk is en zich steeds zal manifesteren aan de hand van de tijdgeest.
   Ik neem aan dat je redelijk tot zeer goed bent ingevoerd in de boeken en voordrachten van Rudolf Steiner en je zult ’t ongetwijfeld met me eens zijn dat juist bij hem een citaat uit een bepaald onderwerp je in zekere zin “drijft” naar de context, waardoor (weer) erg veel op zijn plaats valt, tenminste zo vergaat ’t mij.
   Misschien roept ’t volgende veel weerstand bij je op, maar ik kreeg al vroeg in mijn leven iets onder ogen dat later, bij veel wat ik gevorst heb, een verhelderende lichtstraal heeft geworpen op het begrip mannelijk en vrouwelijk:
   De geest, het mannelijke en hemelse, het bevruchtende, de vader
   De ziel, het vrouwelijke en aardse, het schenkende, de moeder
   hebben zich aan elkaar “geschonken”.
   Dat dit zich langzamerhand heeft gemanifesteerd (of zo zijn geincarneerd)in de lichamelijke man, de lichamelijke vrouw is van een zo’n diepgaande betekenis, die wij in onze huidige aardse incarnatie/belichaming nog niet kunnen en zelfs mogen bevatten.
   Laten we niet gering denken over het instituut kerk die een betekenisvolle taak heeft verricht om hoe dan ook de mens in contact te houden met ’t onzichtbare!! De mens klimt op in bewustzijn en kan dan sommige dingen achter zich laten.
   Ga door met je “kritische” beschouwingen!

   Cisca

  2. Haike

   Walter,

   In bovenstaande stuk haal jij Nelson Mandela aan: Nelson Mandela zegt het concreter: De mens is niet bang voor hetgeen hij niet kan, maar voor hetgeen hij wel kan.

   Ik neem aan dat je daarmee doelt op de volgende tekst, die Mandela gebruikt heeft, destijds, in zijn inauguratie rede in 1994. Hij is echter niet de auteur van die tekst. Deze tekst komt voor in een boek getiteld “Terugkeer naar Liefde.” Hieronder de volledige tekst en de naam van de auteur. Want het is een tekst die mijn inziens de moeite waard is.

   Onze grootste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
   Onze grootste angst is dat we onmetelijk krachtig zijn.

   We zijn het allerbangst voor het licht in ons,
   niet voor onze duisternis.
   We vragen ons af :
   “Wie ben ik, dat ik briljant, aantrekkelijk, talentvol en
   geweldig zou zijn?”

   Maar waarom eigenlijk niet?
   Je bent toch een kind van God?

   Je bewijst de wereld geen dienst door je kleiner voor te
   doen dan je bent.
   Er is niets verlichtends aan als je in je
   schulp kruipt om te voorkomen dat mensen zich in jouw
   aanwezigheid onzeker zullen voelen.

   Het is de bedoeling dat we stralen als kinderen.

   We zijn geboren om de glorie van God, die in ons verborgen
   ligt, te manifesteren.Dat licht bevindt zich niet in
   sommigen onder ons, het is aanwezig in ieder mens.

   En als we ons eigen licht laten schijnen, geven we anderen
   onbewust toestemming om dat ook te doen. Wanneer we
   bevrijd zijn van onze angst, worden ook anderen door
   onze aanwezigheid automatisch van angst bevrijd.

   Tekst is van Marianne Williamson uit
   “Terugkeer naar Liefde”

 2. Cisca

  Walter,

  Jouw zinsnede…..Steiner zegt: ik ben 10 jaar getrouwd geweest met een buitenlandse vrouw……..klopt niet, jammer.
  Op 22 febr.2011 plaatste Ridzerd zelf een verhaal waarin deze woorden voorkomen.
  De reacties van deze site worden ook door mensen gelezen die zich nog maar korte tijd in Rudolf Steiner verdiepen!!

  1. Cisca, kun je nagaan hoe krakkemikkig het met mijn geheugen gesteld is. Want toen ik dat las van Walter: Steiner 10 jaar getrouwd met een buitenlandse vrouw, dacht ik ook: dat klopt niet. Maar dat ik dat over mijzelf heb geschreven, daar dacht ik niet eens aan.
   Overigens zit Walter er niet eens ver naast, want Steiner is in 1914 met Marie von Sivers getrouwd en zij was van oorsprong Russisch, echter in Polen geboren, meen ik.

   1. Korte opsomming levensloop Marie Steiner-von Sivers en dit tekstcitaat daaruit:

    “Am 24. Dezember 1914 besiegelte die standesamtliche Heirat zwischen ihr und Steiner die bereits jahre alte Verbindung der beiden, Sivers nahm den Nachnamen ihres Mannes an, wird aber bis heute auch Marie Steiner- von Sievers genannt. – Die Ehe blieb kinderlos.”

    Het huwelijk duurde dus tot de dood hen scheidde ruim tien jaar. Hier kort meer iets over Steiners eerste vrouw Anna Eunike. Wat ik met de slotalinea, zie hieronder, van dat AnthroWiki artikel aan kan, vraag ik me af. Als je zulke zaken stelt, maakt ze dan expliciet met een duidelijke verwijzing en correcte en relevante toelichting. Ik zou niet weten op welke tekstpassage uit welk mysteriedrama dat huwelijk met Anna Eunike op verhulde wijze als koud en onmenselijk door Rudolf Steiner zou zijn neergezet. Zo’n mededeling of bewering draagt op deze wijze een Story of Privé gehalte (roddeltijdschriften).

    Uit: Anna Eunike (AnthroWiki)

    “In den folgenden Jahren trat mehr und mehr Marie von Sivers in Steiners Leben, und dieser hat die Trennung von seiner ersten Frau später in einem der Mysteriendramen verhüllt als kalt und unmenschlich dargestellt.”

   2. Beste John,
    Dat ontstaat als je de mysteriedrama’s ziet als sleuteldrama’s waarvan de hoofdfiguren en de gebeurtenissen één op één te vertalen zijn naar de werkelijkheid. In het eerste drama, meteen in de eerste scène, kijkt de schilder Johannes terug op zijn leven en wat hij daarvan heeft gemaakt. In het boek op bladzijde 58 vertelt hij over een vrouw met wie hij ooit verbonden was, maar waarvan hij de band verbrak ten gunste van een ander vrouw. Zij kwijnde weg en overleed ten slotte. Het klinkt hem op dat moment van die terugblik in de oren als: ‘Vermoord, dat heb je haar!’ (Zie http://www.steinervertalingen.nl/boek/rudolf-steiner/9789060385098/mysteriedramas-i#viewer) Het hoeft geen betoog dat het hier een toneelstuk betreft, en geen weergave van Steiners eigen biografie.

   3. Mien

    Raar, de discussie over vivisectie eindigt in verhalen over het liefdesleven van Steiner, die mij niet interesseren, historisch misschien belangrijk als je een biografie schrijft, maar voor mij niet in dit geval. Mien

 3. Hoezo niet, Mien? Ik vind wat John en Michel en Cisca hierover schrijven wel interessant. Maar ja, smaken verschillen, wat voor de één een mooie droom is, is voor de ander een nachtmerrie. (Dit citaat heb ik zelf bedacht, niet gek voor een boerenlul uit Friesland, al zeg ik het zelf.)

  1. Mien

   Boerenlul uit Friesland?????? Wat is dit voor onzin, , groeten van de boerin uit Zuid- Holland, die jouw citaten elke dag als een koe vermaalt. Mien

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s