Waarom zou ik mij bekommeren om wat zich na de dood afspeelt?

Dat is iets wat de mens tegenwoordig maar heel moeilijk inziet. De mens denkt: waarom zou ik mij bekommeren om wat zich in de geestelijke wereld afspeelt? Als ik sterf ga ik hoe dan ook de geestelijke wereld in, dan zal ik wel zien en horen, wat daar is! – In ontelbare variaties kunt u dat horen, die gemakkelijke manier: Ach, wat zou ik mij voor mijn dood druk maken om het geestelijke! Ik zal wel zien wat daar is; want dat kan immers niets veranderen aan mijn verhouding tot de geestelijke wereld, of ik mij er hier mee bezighoud of niet! – Zo is het echter niet. De mens die zo denkt, zal een schemerachtige en duistere wereld kennen leren. Hij zal niet veel kunnen onderscheiden van wat u beschreven vindt in mijn boeken over de geestelijke werelden. Want dat de mens hier in de aardse wereld zijn geest en ziel verbindt met de geestelijke wereld, dat maakt hem pas vaardig tot zien, doordat hij zich hier daarop voorbereidt. De geestelijke wereld is daar; de vaardigheid erin te zien, moet u zich hier op aarde verwerven, anders bent u blind in de geestelijke wereld.

Bron: Rudolf Steiner – GA 107 – Geisteswissenschaftliche Menschenkunde – Berlijn 22 maart 1909 (bladz. 257)

Eerder geplaatst op 29 juni 2011.

7 gedachtes over “Waarom zou ik mij bekommeren om wat zich na de dood afspeelt?

 1. Er zijn mensen die denken dat dood = dood en dat het na het sterven dus over en uit is. Als zij daarin volhardend zijn, krijgt hun ziel daarin blijkbaar bij het ‘betreden’ van de geestelijke wereld een bevestiging. En andersom werkt het blijkbaar navenant.

 2. Walter Hebing

  Ik vind dit citaat van Steiner heel moeilijk te doordenken en te begrijpen. Ik begrijp uit Steiners woorden, dat het nuttig is om je in het Geestelijke te verdiepen. De vraag voor mij is: Klopt dat wel?
  Ik denk dat die weg maar voor enkelingen weggelegd is, in zekere zin maar goed ook, anderzijds denk ik, waren er maar meer mensen met het geestelijke bezig, dan konden geestelijke niet zomaar een loopje met ons menselijk bestaan op aarde nemen.
  Steiner beaamt dat je op aarde moet leren zien, echter de vraag is wat? In die zin vind ik Gibran Kahlil duidelijker, de foto die hiernaast staat geeft het Goetheanum weer, met op de achtergrond een kwart van de regenboog. Een bijzondere foto, maar hoe beschrijf je het geestelijke, in deze foto weergegeven?
  Mijns inziens dient de mens zich dienstbaar aan alles wat leeft op aarde op te stellen, met andere woorden: de Levensgeest! Ik ben het in wezen met de slogan van de humanisten eens, namelijk: Gelooft u ook meer in het leven vóór de dood? Ik wel, net als Steiner in dit citaat neerpent, maar dan?Het materiële krijgt zijn vorm door het Geesteljke en hier haak ik min of meer af bij Steiners gedachtegoed. Kinderen zijn voor mij manifestaties van de Universele Levens-Geest. En tevens haak ik af bij het humanistisch gedachtegoed, immers Steiner wil het kind begeleiden en het Humanistisch verbond staat abortus toe, doch beide onderschatten Mongolide proces op aarde!
  Poetin en Obama proberen de ontwikkeling van de mensheid via de door hun uitgestippelde banen te leiden. China en India kijken toe! China wil van haar één kind politiek af, maar hoe? India wil haar kaste opwaarderen, maar hoe?
  En Jezus zei: Ooit zal de oude grijsaard aan een kind van jonger dan zes dagen vragen, waar de plek des levens is! Met andere woorden: Al wat ooit op onze menselijke levensweg geschiedt is, kan ’n kind van jonger dan zes dagen beantwoorden, vermits de mens vraagt naar de bron van Leven!
  Naadloos past Jezus Onze Vader hierbij aan: Bron van zijn, die ik ontmoet in wat me ontroert, ik geef u een naam opdat ik u een plek in mijn leven kan geven. Enz. enz.. echter mijns inziens is naamgeving niet aan de orde om de Levensgeest te ervaren, maar ontroering!
  Ik ben telkens weer bang, dat jullie mijn ziel meer ontroeren dan de Steinercitaten, tot nu toe blijft bijna windstil.
  Ik heb vijf kinderen en die veroorzaken meer tumult in mijn bestaan dan de Steinercitaten, ik zie ze als mijn lotgenoten, soms worden ze wijzer van mij, soms omgekeerd, dieper nagedacht zijn we allen kinderen van onze tijd en het is maar waar je de nadruk op legt! Op het Leven of op de Dood! Ik ben begaan met het leven en kan me niet voorstellen dat de mens ooit de ruimte gegeven heeft om een atoombom te creëren.
  De taal die Poetin en Obama met elkander bezigen is niet omtrent het leven, maar omtrent de dood! Zowel Jezus als Steiner vinden dat ze een toegevoegde waarde hebben voor kinderen, echter ik denk andersom. Kinderen zijn de intemediars tussen het komisch en aards gebeuren, eigenlijk zei jezus het al, maar sprak van de vader in de Hemel! Echter dit samengevat ligt het zwaarte punt bij de vrouw!
  De man kan er taalkundig van alles over verzinnen, maar in werkelijkheid gebeurt alles, in de baarmoeder van de vrouw!
  In wezen vormen baarmoeder aarde en de baarmoeder van een vrouw één geheel, het is aan de man om er een geheel van te maken zoals het voor de zondeval was.
  Ik ben weer aan het biechten en waarom zou ik dt niet doen?
  Tot zover
  Groetjes Walter.

 3. Als ik een lange reis ga maken, bijv. Naar Amerika of China, dan is het wel handig als ik voor die tijd me verdiep in reisgidsen, iets van de taal en de gebruiken ken etc. En als je een donkere ruimte gaat betreden is het ook wel handig om licht bij je te hebben. Nu beschrijft Steiner dat kennis over de gestelijke wereld hier op aarde opgedaan aldaar werkt als een lantaarn. Doe je dat alles niet, dan is het daar duister en je kunt er niets herkennen.

  1. Walter Hebing

   Beste Kees het is heel handig als je een lange reis wilt maken, dat je, je voorbereidt, echter ik ben avontuurlijk ingesteld en zie wel waar het schip strandt. “Toevallig” staat vandaag een artikel in de Volkskrant, getiteld: Een reisgids? Je hebt overal wifi! Ook is vandaag Base opgekocht door google, vanwege nog snellere weergave van de plek waar je bent en de omstandigheden die eventueel tegenkomt op weg naar je bestemming.
   Ik heb in mijn hart gegriefd gekregen dat niet het doel, maar de weg naar dat doel belangrijk is!
   In wezen beaamt Steiner dat ook, maar ik vind zijn weg naar de verdere evolutie van de mensheid niet erg duidelijk, het hart stelen van mensen is vrij eenvoudig, maar ze te begeleiden naar verdere evolutie van ons allen(want wij allen zijn één) is vrij complex.
   Het mineraal op aarde heeft zich via de planten en de dierenwereld onwikkelt tot de mens als aan Godsgelijke Geschapen en dan scheiden Gods Geest en de menselijke geest zich(Het Adam en Eva verhaal).
   Steiners citaat van vandaag luidt: Alles wat buiten in de ruimte is, is in onszelf! Dat beaam ik volkomen, maar wat dan? Als ik een huis ga wonen wordt ik door het huis beperkt in mijn direkte zintuigelijke waarneming van alles wat in de ruimte rondom mijn huis gebeurd, ook wordt ik beperkt in mijn bewegingsvrijheid, door de achterdeur of voordeur kan ik naar buiten, ik kan ook door ’n raam naar buiten springen, maar dat vergt meer energie.
   Ik vraag me af wat Steiner nu werkelijk bedoeld met het eigen maken van het geestelijke? Immers alles is al in me, ik hoef het alleen nog maar te exploiteren. Mijn hart is avontuurlijk ingesteld, zoals ik al vermeld heb, dus ik heb zowel het duister als het licht afgetast, de duistere wegen wakkeren je angsten. De verlichte wegen wakkeren je stoutste dromen.
   De Hindoes opperen daarom, raak los van al je begeerte, wees naakt in je bestaan. Echter als rentmeester van Godsschepping kom ik weliswaar letterlijk naakt op de wereld, maar figuurlijk draag ik al alles in me!
   De vraag is: Laat de menselijke gemeenschap me ongeschonden toe?
   En dat blijkt niet te kunnen, zowel de materiële omstandigheden als de imateriële omtandigheden staan dit gegeven niet toe! Tenzij men past in hun beeld van de mens! Dan spint men er garen bij! Een topatleet, een briljante wetenschapper, enz. Men offert zichzelf er aan op!
   Ik ben met hart en ziel op aarde en constateer dat Geesten met elkander strijden, om de gunst der harten van mensen te winnen.
   Echter ik lees in de Bijbel dat er maar één Goddelijke Geest is en die mag mijn Hart begeleiden, om Hem te ontmoeten, die me geschapen heeft. Immers Hij is in me! Door Steiner erkent in voorgenoemd citaat, maar niet uitgewerkt naar het pasgeboren kind. Immers wat ik op aarde gezien heb, past bij geen mogelijkheid onder het regiem van Steiner, ik zou het ook niet willen, echter Steiner heeft wel goed doordachte Spreuken voortgebracht, maar ik mis zijn hart! Het eigentijdse!
   Maria, de vrouw van Jozef, moeder van Jezus was haar tijd al ver vooruit, gezien het citaat van Steiner: In lagere Liefde te bedrijven, scholen we ons in ontvankelijkheid van de hogere Liefde, precies daar haak ik af bij Steiners gedachte goed. Namelijk bij deze spreuk van hem: In de verte der levenswegen moet weerspiegelen wat in het dierbare huis der jeugd
   als zegel van het echte mensenwezen in het hart werd geprent.
   In wezen drukt deze spreuk iets uit, wat wel gedurende eeuwen in ons hart is geprent, maar Steiner wil weer eeuwen nemen om dat gegeven gestalte te geven.
   Ik wilde persë elf kinderen, om een team tegen dit gegeven te kunnen vormen, het schip strandde op vijf. Mijn basis behoefte is om de vrouw op haar ware plek in Gods Geest te krijgen, een zeer moeilijke opdracht heb ik me gesteld. Maar de moeite waard om er voor te gaan, de vrouw niet aan de lopende band om zoveel mogelijk geloofsgenoten te baren, nochthans aan de lopende band om rasgenoten te baren en noch om kinderen te verwekken voor de lopende oorlogs- of industruële handelingen van ons menszijn.
   Kinderen zijn de intemediaren tussen Gods Geest en het Eeuwig Leven.
   Echter dat is een kwestie van geloof! Ik heb me altijd door kinderen laten leiden en besef hoe verdwaald de mensheid is. Echter door al die beelden verdwalen ook onze kinderen, ze weten überhaupt niet meer waar ze zijn.
   Stroomuitval? Paniek alom! Steiner waarschuwde al voor de gemakszucht der mensheid, maar tevens geeft hij de zonde der mensheid aan, door aan te geven dat eens het lagere Liefdes Leven leidt tot het hogere liefdesleven. Echter daarin geef ik hem geen gelijk, Gods Woord is één geheel, aan geen tweede vrouw kun je je woord geven, komt nog bij als je uit Liefde een kind verwekt, verwek je Goddelijke wezens, die tussen jou, je vrouw en God staan.
   Ze nemen de tijd van je over, in de bijbel staat: IK ben de Here uw God, gij zult geen beeld(kinderen) van me maken. Nochthans Adam en Eva deden dat! Steiner schept dit ideaal beeld weer, één worden met God, maar dat kan alleen als we eenworden met elk kind waar ook ter aarde geboren. De Vrije School voert dan wel het Kerstspel telkens uit maar de ware diepgang ontbreekt, de aarde zou omgetoverd moeten worden tot een salon voor al onze kinderen. Pas dan kunnen ze ons helpen om het juk van het verleden van onze schouders te halen.Tasten in duister is even waardevol als opgaan in het licht, doch het zijn op aarde is nog waardevoller!

   Groetjes Walter.

   1. Haike

    Walter schreef,

    “In wezen beaamt Steiner dat ook, maar ik vind zijn weg naar de verdere evolutie van de mensheid niet erg duidelijk, het hart stelen van mensen is vrij eenvoudig, maar ze te begeleiden naar verdere evolutie van ons allen(want wij allen zijn één) is vrij complex.”

    Niet om het een ander, maar met het stukje hiervoor waarin je aangeeft dat de weg gaan al het doel zelf is, (waar ik ook 100% achter sta, en ook letterlijk heb kunnen ervaren) krijg ik nu de indruk dat je dat wel wilt dat je begeleiding krijgt op die weg. Ga je hem dan ook werkelijk? Ik denk dat het dan een andere weg zal zijn, dan wanneer je niet eerst eisen stelt, (begeleiding van Steiner) en gewoon, op goed, geluk gaat, en vertrouwen kan hebben dat je begeleidt zal worden.

    Want als alles één is, is er ook niks om je druk over te maken, lijkt me zo, die begeleiding maakt dan ook deel uit van die ene. 😊

 4. Als ik de reacties van Walter zo lees denk ik elke keer, steeds als hij Steiner noemt en de problemen die hij daarmee heeft, verteld hij eigenlijk alles over zichzelf, maar niets over Steiner 🙂

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s