F.W. Zeylmans van Emmichoven over Rudolf Steiner

Wie op zich neemt, om in onze tijd het leven van Rudolf Steiner te beschrijven, staat voor een moeilijke taak. Hij heeft te schrijven over iemand, die een werk heeft nagelaten, zo veelzijdig en zo diep van zin tegelijk, dat er wel eeuwen nodig schijnen te zijn om alles wat hij gaf te begrijpen, te verwerken en tot volle ontplooiing te brengen.

Men kan zich nauwelijks een geest voorstellen die in staat is, op alle gebieden waarop Rudolf Steiner zich bewoog, aan te tonen, tot welke nieuwe resultaten, tot welke geheel nieuwe arbeidsmethoden vooral, dit machtige levenswerk voert; een geest, omvattend en diep genoeg om de waarde voor de ontwikkeling der mensheid van dit bovenmenselijk grote, scheppende genie, op alle gebieden waarop het werkte, te kunnen schilderen.

Bron: F.W. Zeylmans van Emmichoven – Rudolf Steiner (Eerste druk 1932)

Dit citaat plaatste ik eerder op 7 februari 2011.