Voor en tegen

Er is in het leven nooit iets waarvan men geen voor èn tegen zou kunnen aanvoeren. Alles heeft zijn voor en zijn tegen en het is in alle gevallen goed om niet alleen de ene, maar ook de andere kant in ogenschouw te nemen, niet het voor of het tegen, maar het voor en het tegen onder ogen te zien.

Bron: Rudolf Steiner – GA 143 – Nervosität und Ichheit – München 11 januari 1912  (Vertaling Margreet Meijer-Kouwe)

Dit citaat plaatste ik eerder op 20 mei 2011.