Hulp

Als we de geesteswetenschap bestuderen, krijgen we hulp uit de geestelijke wereld. Het zijn niet alleen de dingen die we leren, de inzichten, het zijn de wezens uit de hogere hiërarchieën zelf, die ons helpen als wij weet van hen hebben.

Bron: Rudolf Steiner – Eenzaamheid en vervreemding – GA 168 – Zürich 10 oktober 1916 (Vertaling Annerie Marx)

Dit citaat plaatste ik eerder op 21 maart 2011, met daaraan toegevoegd een citaat van Prentice Mulford.