Uw karakter heeft vele schone zijden en vele smetten

‘Uw karakter heeft vele schone zijden en vele smetten. Beide hebt u zelf veroorzaakt door wat u eens hebt doorleefd en gedacht. Van dit alles was u tot nu toe onkundig; u nam slechts de werking waar. Zij echter, de karmische machten, zagen al uw gewezen levensdaden, uw heimelijkste gedachten en gevoelens. En hieruit bepaalden zij uw huidig wezen – hoe u thans bent en hoe u thans leeft.’

Bron: GA 10 – De weg tot inzicht in hogere werelden – Hoofdstuk De wachter aan de drempel

Dit citaat plaatste ik eerder op 10 juli 2011.