Vrees en verachting voor spiritueel inzicht

De mens, vooral in Midden-Europa, is eigenlijk tegenwoordig zo gestemd, dat hij kennis van de geestelijke wereld ofwel vreest ofwel veracht. Beide zijn immers innerlijk verwant. Maar juist deze angst voor de geestelijke wereld en deze verachting voor inzicht in de geestelijke wereld, hangen samen met de uiterst moeilijke toestand, waarin Midden-Europa is gekomen en waarin het nog verder zal komen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 192 – Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen – Stuttgart 20 juli 1919 (bladzijde 299)