Mission (taak, opdracht, missie)

Dat is de meest radicale idee, die in de huidige mensheid ingang moet vinden, dat de mens zijn aardse leven niet alleen als een voorbereiding voor het leven na de dood heeft te zien, maar dat hij het ook te zien heeft als de voortzetting van een geestelijk leven voor de geboorte. Dan wordt hij uit een lui mens, die niets wil doen, een mens die zich bewust is, dat hij op aarde iets uit te voeren heeft, dat hij een taak (Duits: Mission) heeft. Als deze gedachte niet tot de mensen kan doordringen, kan het niet anders zijn dan dat de mensen in het materialisme verzinken.

Bron: Rudolf Steiner – GA 192 – Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen – Stuttgart 29 juni 1919 (bladzijde 251)

P.S. De vraag is wel wat dan de taak van iedere individuele mens is. Men kan wel in het algemeen zeggen dat we allemaal de taak hebben om op aarde te werken en iets te leren, maar doorgaans heeft een mens geen idee wat zijn eigen persoonlijke taak is. In de regel doet men maar wat naar gelang de mogelijkheden, aanleg, talenten en belangstelling die men heeft.