39 gedachtes over “Gezwets

 1. Mij valt het ook op dat Steiner er tot op hoge leeftijd blijkbaar wel van hield om zich kras uit te drukken… als jongeman was hij daar ook al een meester in (daarom is het zo leuk om zijn voor-antroposofische geschriften te lezen).

 2. leonieheine

  Ik heb een heel andere vraag en die gaat over de uitspraak…..als je je ware zelf gevonden hebt kun je waar lief hebben? Dit vind ik dus een heel rare uitspraak en hij komt van Tolle.Een mens ontmoet een mens en deelt daar zijn licht en duister mee…zijn ware zelf is daarbij altijd aanwezig want hij zoekt door het karma deze persoon op! Het lijkt wel of er gezegd wordt door Tolle….Je moet totaal perfect en jezelf gevonden hebben wil je liefhebben?
  Dat is toch onzin!

  1. Ja, een nogal “tolle” uitspraak. Ik vind dit net zoiets als wat je mensen ook vaak hoort zeggen: ‘je kunt pas van anderen houden als je van jezelf houdt.’ Dit komt mij ook altijd voor als gezwets. Want het is heel goed mogelijk dat men van sommige of van veel mensen houdt en van sommige niet, en van zichzelf ook niet.
   Ik ben ook geabonneerd via e-mail op twee citatensites. Daarvan krijg je elke dag citaten toegestuurd. Eerlijk gezegd vind ik zowat al die citaten niet veel soeps. Opvallend is ook dat op die sites nooit en te nimmer een citaat van Steiner staat. Ik heb er wel eens een heen gestuurd, maar die werd niet geplaatst.

   1. Haike

    Ik denk dat van jezelf houden geen gezwets is. Want als je niet van jezelf houdt, wat blijft er dan over voor de directe omgeving om überhaupt van te houden? Als je zelf er niet voor zorgt dat je aanwezig bent, zal die aanwezigheid door je omgeving ook niet worden waargenomen.

   2. Haike, dit zijn van die dingen waar veel voor is te zeggen, maar ook veel tegen. Want het is bijv. best mogelijk dat jij onder ‘houden van’ iets heel anders verstaat dan ik of iemand anders. Met ‘aanwezig zijn’ is het net zoiets. Als iemand in een gezelschap een domme opmerking maakt of op een of andere manier voor gek staat, dan wordt zijn aanwezigheid door zijn omgeving scherp waargenomen, terwijl hij zelf maar het liefst zou zorgen dat hij niet aanwezig was, m.a.w. dat hij in de grond zakte.

   3. Haike

    Ridzerd laat ik het dan zo zeggen; als je niet van jezelf kan houden, kan je ook maar beperkt aanwezig zijn. Er is namelijk niet zoveel waarnaar die ander dan kan kijken. Nooit mee gemaakt dat je iemand ontmoette waarvan je later dacht; “dat was iemand die eigenwaarde heeft”, of eraan heeft gewerkt? Of dat je ergens bent, en er komt iemand binnen en je het gevoel krijgt; “Daar komt niet zomaar iemand binnen” En niet, vanwege zijn status of beroep, maar gewoon, als mens.

    En ik denk dat de bijbeltekst er ook over gaat die John aanhaalt, als je jezelf niet lief hebt ben je ook niet in staat de ander lief te hebben. Maar ook omgekeerd; kun je geen liefde opbrengen voor de ander, dan zal karigheid in de liefde voor je zelf er zijn. Ook hier ervaar ik weer dat wanneer het spiegelende effect tot stand kan laten komen je verder komt.

   4. Haike, er zijn inderdaad van die mensen waarvan je denkt: dat is niet zomaar iemand. Dat noemt men dan een charismatisch persoon. Maar ik zie niet zo zeer het verband met een gevoel van eigenwaarde. Er zit echter veel in wat je schrijft. Ik moet het nog maar eens even goed in mij om laten gaan.

  2. Wat betreft dat houden van zichzelf zie ook Matteüs 22:34-40:

   Heb uw naaste lief als uzelf” (Heb uw naaste lief gelijk u zelve.)

   Ik kan me echter wel voorstellen dat vertaling van dit tekstdeel wellicht gemankeerd is. Vraag me hoe het in de bijbelvertaling genoteerd staat die bij de christengemeenschap in gebruik is. Wat mij betreft mag die hele tekst online.

   1. Verder kun je in dit verband denken aan de waarde van zelfrespect. Wat heeft ontbreken van zelfrespect tot gevolg voor je verdere handelen? Inclusief je behandeling van je medemens en hoe je je medemens ervaart? (En hij/zij jou.)

   2. Daar zeg je wat, John. Heb ik eigenlijk wel zelfrespect? Ik denk dat ik meer zelfrespect zou hebben als ik een goede baan zou hebben gehad. Wat beroep en carrière betreft, zie ik mezelf als een grote mislukkeling.

   3. Ik begrijp wat je bedoelt Ridzerd. Wat je wilt of wat je wou en wat daadwerkelijk tot stand kwam of komt, kan nogal uiteen liggen. Bij de één meer dan de ander. En dat kan dus resulteren in een optelsom van allerlei mislukkingen. Dat voelt inderdaad niet prettig aan ja. Heb daar een keer een gedicht over geschreven. Maar ik kan mijn bundel momenteel niet vinden. Denk dat ik die een keer op mijn website plaats. Kan ik er per onderdeel naar verwijzen op momenten dat ik dat van toepassing acht.

    Wat maakt dat een mens iets toch niet kan of waardoor iets op mislukking uitdraait, kan nogal een vraagstuk vormen. Een raadsel zelfs. Kan daar een diepere zin aan verbonden zijn? Ik denk het wel. Net zoals dat bij morele noties en worstelingen het geval kan zijn. Zie mijn spreuk: Wens.

    Tegelijk mag je waken voor dat dunne ijslaagje wat ook wel ‘uiterlijke status’ wordt genoemd. Wat kan jou het bommen dat je CV zich niet laat vergelijken, wellicht in het niet verdwijnt, ten opzichte van die van menig ander? Jij denkt voor jezelf Ridzerd. Dat is zeer veel waard! En je hebt een goede dochter die jou waardeert en dan ook antroposofie waar je serieus studie van maakt. En zo kunnen er nog meer zaken zijn.

    Hier een uitvoering van The Staple Singers:

   4. Ja, dat kon inderdaad wel eens zijn, John, dat er een diepere zin aan verbonden is, wanneer het een of ander mislukt. Ik denk ook, dat mijn leven heel anders zou zijn verlopen als ik niet de antroposofie al op vrij jonge leeftijd was tegengekomen.
    Ik zou dan waarschijnlijk veel meer op geld verdienen en carrière maken zijn gericht geweest. Dat kan me nu inderdaad weinig of niks bommen.

 3. leonieheine

  Het is voor mij ook onverdraaglijk als mensen deze lichttaal bezigen.
  Je om de oren slaan met gelezen citaten die ze doorgeven aan anderen en die weer aan anderen .Steiner is de weg van het ik .Ik bemerk dat dat vaak niet begrepen wordt.

 4. Simpel

  “ Zolang het ikzuchtige verstand de touwtjes
  van je leven in handen heeft,
  kun je je niet echt op je gemak voelen;
  je kunt je niet vredig of voldaan voelen,
  behalve tijdens korte perioden waarin je
  net gekregen hebt wat je wilde

  of wanneer een diepe behoefte is bevredigd.
  Omdat het ego een afgeleid zelfgevoel is,
  moet het zich identificeren met uiterlijke dingen.
  Het moet voortdurend zowel verdedigd
  als gevoed worden. De meest voorkomende identificaties
  van het ego zijn die met bezit, het werk dat je doet,
  sociale status en erkenning, kennis en opleiding,
  lichamelijke verschijning, speciale vermogens,
  relaties, geschiedenis van jezelf en van je familie, geloof
  en vaak ook politieke, raciale, religieuze en andere
  collectieve identificaties.
  Maar jij bent niets van dat alles. Vind je dit beangstigend?
  Of is het een opluchting om dit te weten? “

  Eckhart Tolle … 😉

  1. Tolle’s voornaam is/was Ulrich. Wikipedia bericht hierover:

   Die von ihm selbst vollzogene Namensänderung von Ulrich auf Eckhart ist nach Ansicht einiger eine Anspielung auf den deutschen Mystiker Meister Eckhart.

   Veel filmpjes van en over hem op het internet. Zijn redeneringen komen me op de keeper beschouwd simplistisch en abstract voor. Zie bijvoorbeeld het onderstaande interview. En wat het bovenstaande tekstfragment betreft, neem bijvoorbeeld die eerste alinea eens. Zegt meer over Tolle naar mijn idee. Let op de tweede en derde zin daaruit. Alsof ‘op je gemak voelen’ en ‘je vredig en voldaan voelen’ ultieme idealen of doelen zouden moeten zijn.

 5. Simpel

  Bedankt voor deze onderbouwde reactie John, beter dan zonder enige onderbouwing iets of iemand afdoen als onzinnig. Het is inderdaad sprekend van zelfingenomenheid dat Ulrich zijn naam in Eckhart heeft laten veranderen. Wel ‘grappig’ dat na mijn vermelding van enkele quotes van Tolle hij hier gelijk aangepakt wordt om beoordeeld te worden. Misschien is dit artikel van Steiner uit GA 95 hier ook wel op zijn plaats:

  ” Er bestaat geen absolute waarheid; iedere waarheid heeft haar missie op een bepaald ogenblik. En als we vandaag van antroposofie spreken, dan weten we dat we, als we opnieuw geboren worden, iets gans anders zullen horen en op een gans andere manier tot elkaar zullen staan. Kijken we eens terug op tijden waar we misschien reeds eens samengeweest zijn ergens in een streek in Noord-Europa, waar mensen zich rond een druïdenpriester verzamelden die hen de waarheid in de vorm van mythen en sagen vertelde. Hadden we hem toen niet toegehoord en had hij niet onze zielen gevormd, dan zouden we nu niet verstaan wat ons de antroposofie in een andere vorm als waarheid brengt. En als we weer eens terugkomen dan zal er terug in een andere vorm gesproken worden, een hogere vorm. De waarheid ontwikkelt zich zoals al het andere in de wereld Zij is de vorm van de goddelijke geest, maar de goddelijke geest heeft vele vormen. Als wij ons doordringen met dit karakter van de waarheid, dan verkrijgen we een gans andere verhouding tot haar. We prenten ons in: we leven wel in de waarheid, maar die kan de meest verschillende vormen hebben-. Dan zullen we ook met andere ogen naar de huidige mensheid kijken. We gaan niet zeggen dat wij de absolute waarheid bezitten, maar we zeggen: “kijk, deze mensenbroeders staan nu op een standpunt waar wij ook eens gestaan hebben”. Wij hebben de plicht om in te gaan op wat de andere zegt; we moeten hem enkel duidelijk maken dat we hem respecteren op de waarheidstrap waar hij nu staat. Wij strijden niet tegen de mensen, maar proberen met hen te leven. De moderne mensheid heeft de vrijheid van persoonlijkheid ontwikkeld. De antroposofie zal vanuit dit principieel inzicht over de waarheid een innerlijke verdraagzaamheid koesteren.
  De liefde staat hoger dan de mening. De meest verschillende meningen verdragen zich als de mensen van elkaar houden. Het heeft derhalve een diepe zin dat in de antroposofische wereldbeschouwing geen enkele godsdienst aangevallen of speciaal gepropageerd wordt. Ze worden allemaal begrepen en zo kan er een broederbond ontstaan omdat de aanhangers van de meest verscheiden godsdiensten elkaar verstaan. Dat is een van de belangrijkste opgaven voor de mensheid van nu en van de toekomst: dit met-elkaar-leven, dit elkaar-verstaan. En zolang deze menselijke gemeenschapsstemming er niet komt kan er van een occulte ontwikkeling geen sprake zijn. “

  Goed weekend toegewenst … 😉

 6. het geciteerde stukje van Steiner is zo kort, dat ik gelijk geneigd ben om de context erbij te halen, maw wat heeft hij ervoor en erna nog meer gezegd.?
  Ik weet niet of het zo is, maar dan ben ik voorzichtig om op dat ene korte citaat te reageren.

  1. Ja, het is inderdaad zo kort, dat ik nogal veel geaarzeld heb om deze te plaatsen. Dat de citaten een verkeerd beeld van Steiner en de antroposofie zouden geven, is wel het laatste wat ik wil. Daarom is het zeker van veel belang dat de verwijzing naar de context erbij staat, zoals jijzelf en John trouwens ook al zeiden.

 7. Tolle staat vrij zijn weg te gaan, die uit te dragen. Dit mogelijk tezamen met andere mensen. Dat is het punt niet. Echte vrienden of broeders laten elkaar niet alleen vrij, maar zeggen elkaar ook ‘de waarheid’ om daarmee op valkuilen of nieuwe ontwikkelingen te wijzen en de ander in staat te stellen verder te geraken. Kortom ze maken elkaar, dat kan wederzijds zijn of meer van de één naar de ander gaan, op zaken attent die van belang zijn.

  Het hele ego probleem wordt zeer uitvoerig behandeld in de antroposofie. Doch tevens wordt gewezen op de mogelijkheden die het ego biedt, alsook op de eigenlijke zin en ontwikkelingsmogelijkheden van het ego. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ik-bewustzijn en het ik zelf, het eigenlijke ik of het hogere ik. Dat hangt dan ook nauw samen met dat wat binnen de antroposofie een bewustzijnsziel wordt genoemd. Het belang van het denken, het levende denken, is daarbij heel belangrijk. In moreel opzicht belangrijk voor het leven op aarde en belangrijk, van vitaal belang, voor de verdere morele en spirituele ontwikkeling van mensen. Zelfkennis is niet makkelijk en er kan van worden teruggeschrokken.

 8. Er is nog oneindig veel meer over ik en zelf enz. , zoals het ware zelf en hoe dit kan samenhangen met hogere wezens. Bijv. bij het Pinkstermysterie beleefden de apostelen een hogere groeps-ik. Er is ook een verband met Christus en de enige goede naam die men hem kan geven volgens Steiner is IK-BEN. De naam waar ieder mens zijn kleine ikje van afleidt, maar niet alleen als naam. Alle andere mensen worden met jij aangesproken, maar alleen jezelf kun je “”ik”” noemen. Een zeer veelvoorkomende algemene naam (iedereen noemt zichzelf zo), maar tevens ten diepste individueel. De druppel uit de oceaan, de vonk uit het vuur. Het heeft vele namen.

  1. Haike

   En het wordt door de mensen ook (onbewust) geweten. Kijk maar hoe ze daar in het leger ermee omgaan. Ten eerste gaat het Haar eraf, allemaal van die korte, kale koppen. Het haar is je antenne, verbinding naar de geestelijke wereld, die wordt dus geminimaliseerd als je niet weet dat er ook nog andere wegen te bewandelen zijn om contact te houden.

   En in bepaalde afdelingen van het Amerikaanse leger (commando’s, seals) mag er in het eerste half jaar van de opleiding niet in de “ik vorm” door de individuele deelnemer gesproken worden. “Ik heb honger, ik wil wat eten”, is er niet bij.

 9. leonieheine

  John…wat een prachtig antwoord aan Ridzerd en Ridzerd ik waardeer zo je open manier van doen en zijn.. Knap zijn met je kop en veel weten is soms heel handig maar het ontbreken er van……Ik hield van verhalen, sprookjes ,een dromer die ziek werd als het teveel abstracte begrippen moest opnemen.Ik vind John het prototype die ontwikkeld is op deze twee vlakken en ik kan echt genieten van hoe hij deze dingen voor ons haarfijn vertaald. Zo vullen wij elkaar aan….mooi is dat.

  1. Weer bedankt, Leonie. Een compliment is een zonnestraal verpakt in woorden. (Citaat van ik meen een zekere Robert Orben). Ja, inderdaad, ik heb John wel eens hoogbegaafd genoemd, dat klinkt wat ironisch, maar ik vind het echt heel knap zo veel verschillende dingen hij aanpakt en er ook behoorlijk wat van afweet.

 10. Rudolf Steiner: ‘Alles wat de huidige filosofie over ziel en geest spreekt, is een gezwets in louter frasen’.
  In de voordrachtenreeks GA 151 ‘Der menschliche und der kosmische Gedanke’ karakteriseert Rudolf Steiner twaalf filosofische hoofdstromen:
  Materialisme – Mathematizisme – Rationalisme – Idealisme – Psychisme –
  Pneumatisme – Spiritualisme – Monadisme – Dynamisme – Realisme –
  Fenomenalisme – Sensualisme.
  Ik heb eens een poging gedaan vanuit deze twaalf hoofdstromen de begrippen ‘ziel’ en ‘geest’ te duiden. Dat is nog geen peulenschil.

  1. Steiner bedoelt volgens mij ook niet dat alle filosofie een nutteloos en waardeloos gezwets is, maar alleen dat men met filosofie wel in begrippen en met een hoop moeilijke woorden over ziel en geest kan spreken, maar dat de filosofie van de geest en ziel niks afweet en ook niet wil weten, want als er iemand, zoals Steiner, beweert dat hij door het ontwikkelen van helderziende vermogens geest en ziel kan waarnemen, dan roepen de filosofen om het hardst dat Steiner krankzinnig is.
   Hij bedoelt echter niet dat filosofie daarom overbodig en verspilde moeite zou zijn. Ik heb daar wel eens een citaat over geplaatst:

   ‘Waarom zouden wij ons eigenlijk met filosofie inlaten, als zij zich toch slechts met een vergeefse moeite der mensheid bezighoudt? Ja, zo is de zaak toch niet, zo is het werkelijk niet! Hetgeen wij doen, als wij ons in deze vanuit een zeker gezichtspunt beslist tevergeefse worsteling verdiepen, is niettemin van oneindige betekenis, iets, dat door niets anders vervangen kan worden. Voor de kennis van de onsterfelijke ziel, voor de kennis van de geestelijke wereld en ook van de goddelijke wezens zal de filosofie zeker altijd onvruchtbaar blijven, maar ze zal niet onvruchtbaar blijven voor de ontwikkeling van zekere menselijke krachten, voor de ontwikkeling van menselijke vermogens.’

 11. Pingback: Gezwets – De grote Rudolf Steiner Citatensite

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s