Kennis van reïncarnatie noodzakelijk in de toekomst

Het midden van het derde millennium zal een belangrijke fase in de cultuurontwikkeling zijn, omdat dan de tijd komt dat de menselijke natuur zo ver zal zijn, dat ze ongezond zal reageren als de mensen tot dan toe niet het begrip van de herhaalde aardelevens en van karma in zich opnemen, die in de tijd sinds de zevende, achtste eeuw voor Christus verloren is gegaan. […] In het derde millennium moet de mensenziel zich het bovenzinnelijke weten op geestelijke wijze verwerven, opdat het lichaam, waarin dan de gezondheid moet binnenstralen, niet met ziekte reageert.

Bron: Rudolf Steiner – GA 181 – Erdensterben und Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft – Berlijn 25 juni 1918 (bladzijde 290-291)

P.S. Een nogal raadselachtig citaat, maar wat ik eruit opmaak is dat de mensen vanaf uiterlijk ongeveer het jaar 2500 tot 3000 kennis betreffende reïncarnatie en karma in zich op moeten nemen. Doen ze het dan nog niet en blijven ze verstokte materialisten, dan zal dit een negatieve werking op de gezondheid hebben.

Advertentie

34 gedachtes over “Kennis van reïncarnatie noodzakelijk in de toekomst

 1. Okoblaya

  De mens kan het geestelijke niet betreden, het geestelijke komt in de
  mens. Zoals men de trein niet neemt maar de trein ons mee neemt !

 2. John Wervenbos

  Zal ik me later in een volgend leven, welk land(?) of raak ik stateloos(?), de inhuldiging van de Koning der Nederlanden 2013 kunnen herinneren? Leve de Koning: hoera, hoera, hoera! Zo mijn ‘plicht’ weer gedaan. Straks afreizen naar arboretum Trompenburg. Aan mijn lijf geen polonaise.

  Steiner gaf tevens aan dat notie van karma en reïncarnatie eigenlijk nu al een belangrijk issue voor veel mensen is. Nu echter is de fase van begrip ontwikkelen voor dat fenomeen op zich zeer belangrijk, waarbij volgens Steiner nu al valt waar te nemen dat diverse vormen van nervositeit tegenwoordig bij diverse mensen in feite terug te voeren valt tot een onvermogen om zich eerdere aardelevens te (kunnen) herinneren.

  Movie King Lear:

  1. Beste John, komt die nervositeit volgens Steiner dan voort uit de onzekerheid over het hiernamaals, over het in onwetendheid verkeren wat er gebeurt na de dood, terwijl die nervositeit er niet of minder zou zijn indien men daadwerkelijk uit eerste hand kennis had van eerdere levens, zodat er gemoedsrust is? Ben nu zelf al zo’n ruim 25 jaar bezig met deze materie, maar kan me geen vorig leven herinneren, maar filosofisch gezien kan het niet anders dan dat reïncarnatie en karma zekerheden zijn.
   Gr. Michel

   1. Beste Michel Hendriks, ik ben op je vraag ingegaan via een apart blogbericht op mijn weblog Cahier. Het werd me namelijk wat te uitgebreid om het in de reactieruimte hier te noteren en het onderwerp leende zich ook goed voor een speciaal blogbericht daarover.

    Zie: Nieuw orgaan – Karma en reïncarnatie – Honderd jaar terug (Cahier, 1-5-2013)

    Voor een goed begrip, de zinsnede ‘Honderd jaar terug’ is een verwijzing naar het feit dat Steiner precies honderd jaar geleden, 1-5-1913, in een voordracht te Londen sprak over de komst een nieuw fysiek orgaan dat alle mensen het (potentiële) vermogen zal bieden vorige levens te herinneren.

 3. Op je vraag, Michel, weet ik niet veel te zeggen. Maar je opmerking: ‘filosofisch gezien kan het niet anders dan dat reïncarnatie en karma zekerheden zijn’ heeft mij aan het denken gezet.
  Want filosofisch gezien leidt het denken over karma en reïncarnatie helemaal niet tot zekerheid. Het zijn juist vaak de filosofen die het allerminst begrip ervoor hebben. Zo vroeg ik mij af: wat is het dan dat mij overtuigd heeft van de waarheid ervan? Want voor mij is reïncarnatie en karma een absolute zekerheid. Er niet in “geloven” is voor mij ongeveer net zo absurd als niet te “geloven” in de stelling van Pythagoras of de wet van Archimedes. Maar wat heeft me dan overtuigd? Daar kom ik niet goed uit. Het is de hele manier waarop Steiner het beschrijft en uitlegt, dat ik (en velen met mij) er absoluut niet aan twijfel dat het klopt wat hij zegt. Anders zou men de conclusie moeten trekken, dat Steiner maar wat verzonnen heeft, maar bij lezing komt men er snel achter dat een dergelijke conclusie totaal onhoudbaar is. Dat neemt niet weg, dat er in details ook fouten en vergissingen in het werk van Steiner kunnen voorkomen. Maar over het geheel genomen is Steiner voor mij de man die veel meer inzicht heeft en veel meer weet dan alle anderen bij elkaar.

   1. Interessant is dan om vast te stellen waarom (westerse) filosofen afhaken bij karma en reïncarnatie, waarom überhaupt de westerse filosofie niet langer in staat is Steiner bij te houden. Mogelijk is het antwoord, dat Steiner vanuit een hoger bewustzijnsbeginsel (theosofisch gesproken vanuit het buddhi aspect van Manas) dan het louter intellectuele (manas) leeft en dus kan spreken.

   1. Simpel

    Het zelf dat slechts uit denkbeelden bestaat wil koste wat het kost voort blijven bestaan. De mens wil losstaand van het geheel, op zichzelf, verlichting bereiken door ontwikkeling van het illusionaire zelf. Ware verlichting bestaat uit de ervaring dat men deel is van het geheel en niet een hulpbehoevend individueel wezen dat moet strijden om zijn voortbestaan. Vandaar mijn vergelijking met zelfzucht … 😉

 4. Simpel

  Gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.
  Het geestelijke voor de mens is als water voor de vissen, water?
  Ze hebben werkelijk geen idee waarin ze zwemmen.

  1. leonieheine

   Beste Simpel….waarom dit verhaal? We hebben het over reïncarnatie als thema/ feit.te maken….we hebben het niet over wat er verder mag meespelen. Daarbij ben ik sowieso niet erg gesteld op een preek….sorry.

   1. Simpel

    Indien reïncarnatie een feit is dan heeft een discussie inderdaad weinig
    zin. Jammer dat er anders over denken verder niet mee mag spelen.
    Overigens hier nog een mooi citaat van Johann Wolfgang von Goethe:
    ” Alles wat ontstaat, is waard dat het te gronde gaat. “ en:
    ” Hoe meer kennis hoe meer twijfel. ”

  1. leonieheine

   Ja dat denk ik ook, cheesecurve je weet het beter te benaderen in je woorden dan ik het kon.
   Hij wil een welles nietes gesprek dodelijk vermoeiend.

 5. Anoniem

  Wat doet iemand op een blog van Steiner als hij niet zich verbonden weet met deze stroom? Als hij met vragen zit over of we reïncarneren laat hij die dan ergens anders stellen. Zijn wijsheden is ijdel gezwam en kan gemist worden.

 6. Simpel

  Ik zoek geen welles nietes gesprek maar heb nu eenmaal heel andere ideeën over reïncarnatie en de ziel. Over ‘ego’ het ‘ik’ en het ‘zelf’ kan ik kort zijn, die zie ik slechts als hersenspinsels van het naar mijn mening illusionaire denken dat zich identificeert met vorm. We kunnen niet zeggen dat wij de absolute waarheid bezitten want deze laat zich niet vangen in begrippen. De liefde staat hoger dan een mening en de meest verschillende meningen verdragen zich prima als mensen elkaar kunnen liefhebben. Alle authentieke spirituele tradities wijzen erop dat het ‘ik’ van de mens moet sterven zodat het eeuwige in hem kan groeien en stralen. Daarmee wordt natuurlijk niet gedoeld op de dood van het fysieke lichaam, maar op de metafysische dood van de egocentriciteit. Dat is natuurlijk moeilijk te verkopen, want we zijn aan heel veel gehecht en zijn bang voor pijn als we dingen moeten loslaten.

  1. Haike

   Hoe weet je dat? Heb je dat uit ervaring kunnen ondervinden? Soms is een verlies een groot geschenk…. het enige wat je hoeft te doen is het aan te nemen….

 7. Zich vorige reincarnaties kunnen herinneren hangt er mee samen of je in zo,n vorige incarnatie bewust was. Als je bewust bent,ben je daar met je ik bij. Als je in een volgende incarnatie de huidige incarnatie wil kunnen herinneren,moet je dus in dit leven bewust leven en je ik ontwikkelen. Dus je hebt het zelf min of meer in de hand.

  1. Haike

   Ja zo ervaar ik dat zelf ook, en daarnaast kun je ook naar een reïncarnatie therapeut gaan die je bij het e.a. kan helpen. Dat je het in eerste instantie niet weet wil niet zeggen dat je er niet achter kan komen.

   1. Voor mijn gevoel moet het weten uit je eigen ik bewust worden gemaakt …ik geloof er niet in dat dat door hulp van buiten er ingelegd kan worden.

   2. Haike

    Mijn ervaring is een andere, ik ben ooit bij een regressie therapeut geweest, die me een vraag stelde, en het antwoord wat ik daarop gaf kwam zo snel en zo onverwacht voor mij, dat we beiden daarna overtuigd waren dat het diep vanuit mijn onderbewuste naar boven moest zijn gekomen…..

    Als je de stelling aangaat dat het alleen van binnenuit kan komen, veeg je natuurlijk ook meteen van tafel dat Engelen, Gidsen daar een belangrijke rol in kunnen spelen, zover ga ik niet.

   3. Dit is zeer complex en ook kan men hier in een toren van Babel terecht komen met elkaar.

    Mijn vriendin heeft haar leven lang” ze is72 jaar oud “geloofd op wat anderen haar vertelden en dat waren gidsen, engelen therapeuten. Wat ik waarnam was dat ze onvrij werd en haar eigen spoor kwijtraakte…ze ging er helemaal in geloven en sprak geleende ervaringen uit waar ik mij zeer onbehaaglijk bij begon te voelen. Ze wilde ook graag dat ik mij mee liet voeren in deze stroom want dan kon ze er nog meer haar geloof in vinden. Ze geloofde in een incarnatie in Egypte en later was het weer een incarnatie in Oostenrijk en ook dat ze gestraft werd door uitspattingen door seksuele uitspattingen in een vorig leven. Alles herkende ze als echt en waar op dat moment.
    Ze staat nu met lege handen en moet het werk alsnog zelf oppakken.
    Wat ik hiermee wil zeggen…..het is glad ijs waar je je op begeeft en kan je zeer in de war brengen en laten leven in een waanwereld van overgenomen waarheden en de vrijheid van een eigen ontwikkeling behoorlijk in de weg staan.Maar alles is ontwikkeling en ieder moet er zelf achter komen door te doen wat hij wil doen. Desalniettemin geloof ik dat jij zeker een beleving kunt hebben gehad die jou als echt voor kwam en die je wijzer heeft gemaakt.

   4. De bewuste kant is dan de therapeut buiten,maar het onbewuste dat boven komt komt toch van binnenuit. Nu is de vraag hoe bewust kan dat onbewuste ervaren worden?

   5. Haike

    😊 Leonie

    Als 11e klasser las ik Rudolf Grosse “Erlebte Pedagogiek” Hij was denk ik een van de eerste leerlingen van de vrije school in Stuttgart, en kreeg daar nog les van Steiner. Jaren later heeft hij ook in de Vorstand gezeten in Dornach.

    In dat boek beschrijft hij in een passage, dat hij met een aantal klasgenoten (op dat moment ook 11e klasser geloof ik) naar Steiner gaat die aan ze vraagt wat ze willen. Ze vertellen hem dat ze van mening zijn (of de indruk hebben) dat een bepaalde leraar niet goed functioneert. Steiner beloofd er naar te kijken, en er bij hun op terug te komen. Een week of wat later stapt Steiner op de leerlingen af en vertelt ze dat ze gelijk hadden en dat hij de desbetreffende leraar heeft ontslagen. Die passage is erbij mij ingebrand; kijk kritisch naar de zaken maar ook vooral naar mezelf.

    Hetzelfde is mij overkomen, de scheikunde leraar die ik in de 11e klas had gaf een periode die zijn voorganger ons al in de 8e klas had gegeven. Dat gaf veel gespreksstof tussen hem en mij. Ik accepteerde de aangeboden stof niet, en stond daar niet in alleen. Na 1 jaar lesgeven was hij vertrokken.

    Verder kan ik me uitsteken vinden in de uitspraak van Steiner zelf, waarin hij zegt dat je hem niet zomaar moet geloven, of klakkeloos moet aannemen dat zijn uitspraken de juiste zijn. Je dient het te toetsen en zelf te onderzoeken.

    En als ik me niet op glad ijs begeef…. zal ik nooit leren schaatsen….. 😉 je komt in het leven niet verder als je geen risico durft te nemen. Maar over 1 nacht ijs ben ik nog nooit gegaan.

 8. Ben ik eens met Leonie. Zo is het ook met de eerste herinneringen uit je vroege jeugd. Je kunt je menen te herinneren wat je van je ouders gehoord hebt,maar dat blijft altijd tweede hands. Maar er zijn ook herinneringen,waarvan je zeker bent dat je er zelf bij was,dat jij het meegemaakt hebt,kortom dat je er met je ik-bewustzijn zelf bij was. Het is zelfs een kenmerk dat je je van al die momenten uit het verleden alleen die kunt herinneren waar je met je ik- bewustzijn bij was. Heel veel dat onbewust meegemaakt is, blijft ook later onbewust. Zo denk ik dat een reincarnatie-therapeut ongeveer hetzelfde is als de herinneringen die je via je ouders gekregen hebt,zekerheid heb je daarvan niet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s