Moet men zich van alle kritiek onthouden? (1)

Beste lezers en lezeressen, momenteel kan ik geen goede citaten vinden. Daarom vandaag en de komende vier dagen maar een vervolgserie van vijf citaten, die ik eerder plaatste in september 2011.

Er is de volgende vraag naar voren gebracht: Vaak wordt beweerd dat degene die een scholing in geesteswetenschappelijke zin doormaakt, zich van alle kritiek moet onthouden. Is daarmee ook elke gerechtvaardigde kritiek op werkelijk slechte daden van mensen bedoeld? Is het niet veeleer onze plicht, het schadelijke in onze omgeving of waar we anders invloed uitoefenen kunnen, te elimineren, zodat er wat beters in plaats van het slechte komt? En verzinkt een mens niet in volkomen dadenloosheid, die alles met absolute onverschilligheid beschouwt?

Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner – GA 034 –  GRUNDLEGENDE AUFSÄTZE ZUR ANTHROPOSOPHIE UND BERICHTE aus den Zeitschriften «Luzifer» und «Lucifer – Gnosis»  (bladzijde 388)