Socialisme

Zeker, men streeft socialisme na, maar vanuit louter antisociale drijfveren en instincten. Dat moet men niet misverstaan, dat we eigenlijk vandaag de dag om de reden socialisme nastreven, dat de mensen zo antisociaal in hun zielsontwikkeling en hun zielenhouding zijn geworden. Zou het sociale voelen vanzelfsprekender zijn, dan zouden niet zo veel socialistische programma’s hoeven te bestaan; die zijn in zekere zin enkel door de reactie op het antisociale voelen en beleven van de mensen opgeroepen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 193 – Der innere Aspekt des sozialen Rätsels – Berlijn 12 september 1919 (bladzijde 105)

Advertentie

18 gedachtes over “Socialisme

 1. Steiner: Drie grote ideeën, die ernstig en eerlijk zullen zijn bedoeld, zijn in de mensheidsontwikkeling opgekomen. De ene idee is die van het Liberalisme, de andere de idee van de Democratie, de derde is de idee van het Socialisme.
  Als men het eerlijk met deze drie ideeën meent, zal men ze niet alle drie door elkaar kunnen husselen of de ene voor de andere in de plaats kunnen stellen, maar men zal tegen zichzelf moeten zeggen:
  – van het zelfstandige geestesleven moet iets uitstralen wat in het kapitalisme, wat in het gehele organisme binnenstroomt; dat is de vrije menselijke ontwikkeling, dat is het liberale element;
  – in de politieke staat, in het rechtsleven moet iets leven, waarin alle mensen gelijk zijn; dat is het democratische element;
  – en in het economische leven moet het broederlijke element heersen.
  Dat moet de ware basis vormen van een sociale structuur. Daar gaat het om.
  Men moet wat in de loop van de mensheidsontwikkeling vooralsnog zegenrijk uit het liberalisme, de democratie en het socialisme is voortgevloeid niet eenzijdig bestrijden en ook niet eenzijdig verdedigen.
  Men moet doorzien hoe in het zelfstandige geestesleven het liberalisme groeit dat al het overige sociale leven doorstraalt, hoe in de echte rechtstaat de democratie groeit die wederom al het overige leven doorstraalt, hoe in dat economisch leven wederom het alles doordringende socialisme heerst, dat zich slechts bezig houdt met productie, circulatie en consumptie van waren en de daardoor gelimiteerde vaststelling van rechtvaardige prijzen.
  Als men dat doorziet, zal men in de huidige tijd zijn levensopvatting op een juiste wijze doordringen met het inzicht dat complete vergissingen in het uiterlijke leven minder schadelijk zijn – aangezien ze gemakkelijker kunnen worden doorzien – dan halve of kwart waarheden.
  Uit: ‘Die geisteswissenschaftliche Grundlage der sozialen Frage’ Rudolf Steiner 1919 http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3431:die-geisteswissenschaftliche-grundlage-der-sozialen-frage-bern-14-oktober-1919&catid=225:ga-329-die-befreiung-des-menschenwesens-als-&Itemid=17 Seite 219
  (Eigen vertaling/FW)

  1. Frans dit trof ik aan in mijn berichten, geeft aan dat de tijden aan het veranderen zijn.Lees onderstaande.

   Onneweer, ik deel uw mening dat er vaak nog veel smaakstoffen worden toegevoegd aan zuivelproducten. Ik ben zelf in dienst bij een zuivelfabriek met dagverse zuivel(melk, karnemelk, drinkyoghurt, fruit yoghurt etc waar ). Wij leveren huismerken (private label) aan bijna alle supermarktketens in Nederland. Gelukkig zie ik een tendens ontstaan ,mede onder invloed van organisaties als Wakker Dier, maar ook door directe beïnvloeding van de consument (door veranderend koopgedrag) dat de retailers zich meer op gaan richten op bewust eten. Steeds meer ruimte wordt ingericht in de schappen voor biologisch voedsel, maar ook worden steeds meer eisen gesteld aan andere producten. Aspartaam als smaakstof werd tot voor kort nog voorgeschreven in de receptuur van drinkyoghurts, maar sinds kort komt de vraag van retailers om deze stof te vervangen door een natuurlijk ingrediënt. Op dit moment speelt heel sterk bij ons in de dagverse zuivel het vraagstuk van de weidegangmelk, hetgeen te maken heeft met het vraagstuk van dierenwelzijn. Bij weidegangmelk wordt de eis gesteld aan de melk dat het van koeien afkomstig is die minimaal 120 dagen per jaar gedurende minimaal 6 uur per dag in de wei lopen! Deze eis wordt nu door bijna alle retailers neergelegd bij de zuivelfabrieken waarvan zij hun melkproducten betrekken, dus ook bij ons! En wij hebben deze eis weer door vertaald naar onze leveranciers (coöperaties van boeren of handelaren in melk). En ik kan jullie verzekeren dat e.e.a. reeds is gerealiseerd. Ook het duurzaamheidsvraagstuk komt steeds meer in de belangstelling bij de retailers mede onder druk van de consument. Het gaat daarbij om de vraag hoe dwars door de voedselketen heen het eindproduct op een zo duurzame wijze wordt geproduceerd. Het gaat daarbij ondermeer om bemestingsvraagstukken, energievraagstukken, herkomst materialen (bijvoorbeeld bij verpakkingen), smaak- en reukstoffen etc. etc. Kortom, ik zie gelukkig steeds meer positieve ontwikkelingen op het gebied van diervriendelijkheid en duurzaam produceren in de zuivelketen

 2. Zeer interessante bijdrage, Frans. De grote vraag is echter wel: hoe krijgt men het broederlijke element in het economische leven? Directeuren van banken, woningbedrijven, zorgcentra, enz. die moord en brand schreeuwen als iemand durft te zeggen dat ze niet meer hoeven te verdienen dan de minister-president en dat ze dan nog altijd meer dan genoeg hebben om zeer luxe van te leven. Met zo’n asociale graaimentaliteit is de broederlijkheid wel heel ver te zoeken.

 3. Ik denk dat we bij ‘het broederlijke element’ niet kunnen volstaan met ‘slechts’ een broederlijke houding of met broederlijke motieven, maar dat het van daaruit vooral ook gaat om het scheppen van ‘broederlijke inrichtingen’. Ik bedoel daarmee associatieve inrichtingen of overlegvormen, bestaande uit vertegenwoordigers van producenten, handelaren en consumenten. Indertijd in de 80-er jaren hebben we dat eens oefenende geprobeerd in een overlegvorm van een aantal producenten en groothandels van schoolmeubelen en leermiddelen en een aantal vertegenwoordigers van Vrije Scholen. Onder inspirerende leiding van Rudolf Mees, samen met Bart-Jan Krouwel. Ik weet niet wat er verder van geworden is.
  Ik denk dat het nu vooral primair zal moeten komen van consumenten die zich bijvoorbeeld in de sfeer van landbouwproducten (groente en fruit e.d.) in een soort consumentenkring of consumentencoöperatie gaan organiseren en van daaruit contacten gaan leggen met een groothandel en één of meer landbouwbedrijven die daaraan willen meedoen. Er zijn al enkele beginnende voorbeelden van, zoals de pergola-associatie Oosterwaarde http://www.oosterwaarde.nl/pergola.htm
  Overal in het land zie je nu ook nieuwe coöperatieve vormen ontstaan, zoals dorpscoöperaties om een winkel in stand te houden, energiecoöperaties e.d. Dat is een hoopvolle ontwikkeling. Ik vrees echter dat als deze niet worden doordrongen van de idee van en inzicht in de associatieve economie ze zich mogelijk vrij snel gaan gedragen als kleine coöperatieve kapitalisten en strijdend ten onder gaan.

  Steiner: ‘Wat maatgevend is in het economisch leven kan niet uit slechts het enkele individu voortkomen. Daarom plaatste ik de associatie als noodzakelijk gegeven voor het economisch leven naast het staats- of rechtsleven en het geestesleven. Dergelijke associaties zullen zich vormen. Dat gaat gewoon gebeuren, daarover maak ik me geen zorgen. Wie mij zegt, dat is een utopie, dan zeg ik terug: IK WEET DAT DEZE ASSOCIATIES EENVOUDIGWEG ZULLEN ONTSTAAN VANUIT DE ONDERBEWUSTE KRACHTEN IN MENSEN. Wij kunnen deze associaties weliswaar oproepen door het verstand, maar we kunnen ze sneller laten ontstaan of eventueel erop wachten tot het moment waarop ze zich vanuit een noodsituatie zelf in het leven roepen. In deze associaties zullen diegenen die de productie leiden en handel drijven en ook de consumenten verenigd zijn. En slechts productie, distributie van waren of goederen en consumptie zullen daarin een rol spelen. Arbeid zal meer en meer terecht komen in het gebied van het rechtsleven…..Prijs en waarde zullen tot uitdrukking komen door wat als gemeenschappelijk oordeel daaromtrent uit de associatie naar voren komt.

  1. Helder betoog….ik denk aan de jaren toen mijn man bedrijfsleider was bij Proserphina ,coöperatieve vereniging van tuinders en consumenten. Onze winkel “De Garve “was ook een coöperatieve vereniging van consumenten. Teeltplan vergaderingen , om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.De basis was, dat je het belang van de ander “het geheel “voor ogen had. Tuinders moesten een eerlijke prijs krijgen. Zuiver zuivel werd ook opgezet .Het was vechten tegen de bierkaai en zijn idealen werden behoorlijk op de proef gesteld omdat de ware aard van de mens toch steeds weer de hebzucht blijkt te zijn. Mede veroorzaakt door een op zichzelf gerichte ik ontwikkeling van de mens. Nu het eind daarvan in zicht is door alle schandalen van deze tijd. Het kapitalisme heeft zijn plafond nu bereikt en dan bestaat er een nieuwe kans het opnieuw vorm te geven en op te pakken. Hij was uiteindelijk tot de ontdekking gekomen, dat zonder inwerkende Christusimpuls, onmogelijk is om het belang van de ander voorop te stellen ,hij heeft daar een boekwerk over geschreven ,wat in persoonlijke kring van hand tot hand gaat. Het is een autobiografisch boek over al deze rijke ervaringen.

  2. Mooie teksten weer, Frans. Belangrijk lijkt mij wel, behalve die zin die je hier in hoofdletters hebt gezet, ook wel de zin daaropvolgend: ‘Wij kunnen deze associaties weliswaar oproepen door het verstand, maar we kunnen ze sneller laten ontstaan of eventueel erop wachten tot het moment waarop ze zich vanuit een noodsituatie zelf in het leven roepen.’

   1. Naar mijn overtuiging komt het er nu voor de komende tijd op aan dat consumenten welbewuste en krachtige initiatieven gaan nemen om zich te organiseren. In zeer globale lijnen: eerst met enkele gelijkgezinden gezamenlijke inzichten verwerven in kleinschalige associatieve economie (studiegroepfase). Dan informatief naar buiten treden en zwanen laten aankleven, die de idee omarmen (sociaal-communicatieve fase). Pas als de draagkracht voor een initiatief groot en sterk genoeg is kan er een initiatief worden genomen (actiefase). Ook het specifieke initiatief moet als zodanig weer grondig worden doordacht voor het wordt genomen. Daar zijn ‘hulpmiddelen’ voor zoals de zeven bakens en zeven fasen voor sociale initiatieven van bijvoorbeeld Bekman en van Rijswijk.
    http://www.managementboek.nl/boek/9789023237259/initiatiefnemer-zijn-adriaan-bekman

 4. John Wervenbos

  Dank voor aangeleverde Steinercitaten heren! Zeer relevant. Zelf ga ik zo direct weer naar de bibliotheek verder werken aan bepaalde lees- en schrijfprojecten. Vergelijk deze citaten ook met een column deze week geschreven door driegeleder John Hogervorst en de reacties daarop op Facebook. Vandaag schreef ik aldaar het volgende: Over Sociaal akkoord, Brussel en 3% norm en sociaal-economisch baken – Facebook pagina John Hogervorst.

  Alles goed Ridzerd of houd het niet altijd over? Ik bedoel met je gezondheid?

 5. Het gaat wel redelijk, John. Gebruik nog wel drie medicijnen tegen hoge bloeddruk enz. en die zal ik ook wel moeten blijven gebruiken, maar verder mag ik niet klagen. Ben wel veel moe, maar ja, er zijn wel erger dingen. Hoop dat het met jou ook goed gaat, gezien je vele activiteiten zit dat geloof ik wel snor.

  1. John Wervenbos

   Het is wat abrupt ja… En dit zijn wel zeer extreem ‘antisociale drijfveren en instincten’. Totale verwording en de ergste vormen van perversheid. Een overtreffender trap lijkt niet mogelijk. Hoewel Steiner wel aangeeft dat moordenaars wanneer ze de kamaloka fase in de zielewereld niet kunnen voltooien na hun overlijden, en een aantal kunnen dat niet, ze relatief snel weer zullen reïncarneren, niet gereinigd, om zich vervolgens op aarde mogelijk op zwart-magische handelingen toe te leggen. Eigenlijk zie je bij seriemoordenaars en dergelijke al een mengvorm ontstaan/aanwezig wat dat betreft, gezien de vaak sadistische rituelen, machtshonger en soms zelfs de notie of de idee bij hen dat degenen die ze ombrengen mogelijkerwijs ook in hun macht blijven aan gene zijde.

 6. Klopt, John, ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in waar gebeurde misdaden en dan in het bijzonder psychopatische moordenaars. Je hebt maar liefst 148 video’s verzameld, zie ik. Verscheidene daarvan zijn mij wel bekend van de SBS6 documentaires., maar heel veel ook niet. Nu we het er toch over hebben, wil ik je het volgende boek aanbevelen.

  http://www.bol.com/nl/p/een-moord-kost-meer-levens/1001004006216004/

  Dat is een buitengewoon boeiend boek van Peter R. de Vries. Als je het wilt hebben, kan ik het je per e-mail sturen. Ik heb het zelf ook gratis van iemand gekregen.

 7. John Wervenbos

  Er staan er nog veel meer op internet Ridzerd. Maar ik werd gisterenavond bij het verzamelen onderbroken. Een andere keer zet ik er nog meer op. Weliswaar zijn de documentaires niet ondertiteld, maar toch over het algemeen goed te volgen. Ja graag krijg ik een PDF exemplaar van het boek van Peter R. de Vries per e-mail toegezonden. Je weet mijn e-mailadres nog? Bij voorbaat dank.

   1. John Wervenbos

    In goede orde ontvangen Ridzerd! Ja Sony Reader kan Epub formaat ook aan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s