Kennis van reïncarnatie noodzakelijk in de toekomst

Het midden van het derde millennium zal een belangrijke fase in de cultuurontwikkeling zijn, omdat dan de tijd komt dat de menselijke natuur zo ver zal zijn, dat ze ongezond zal reageren als de mensen tot dan toe niet het begrip van de herhaalde aardelevens en van karma in zich opnemen, die in de tijd sinds de zevende, achtste eeuw voor Christus verloren is gegaan. […] In het derde millennium moet de mensenziel zich het bovenzinnelijke weten op geestelijke wijze verwerven, opdat het lichaam, waarin dan de gezondheid moet binnenstralen, niet met ziekte reageert.

Bron: Rudolf Steiner – GA 181 – Erdensterben und Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft – Berlijn 25 juni 1918 (bladzijde 290-291)

P.S. Een nogal raadselachtig citaat, maar wat ik eruit opmaak is dat de mensen vanaf uiterlijk ongeveer het jaar 2500 tot 3000 kennis betreffende reïncarnatie en karma in zich op moeten nemen. Doen ze het dan nog niet en blijven ze verstokte materialisten, dan zal dit een negatieve werking op de gezondheid hebben.

Goede gedachten zijn als balsem voor de doden

Goede gedachten zijn als balsem voor de doden. Geen egoïstische liefde moet men hen sturen, niet treuren dat men de overledenen zelf niet meer heeft; dat stoort de overledenen en is voor hen een zware last. De liefde, die blijft, die er geen aanspraak op maakt de dode nog hier te willen hebben, die baat de dode en vermeerdert zijn geluk.

Bron: Rudolf Steiner – GA 95 – Stuttgart 2 september 1906 (bladzijde 151)

Dit citaat plaatste ik eerder op 10 maart 2012

Aardbevingen en vulkaanuitbarstingen

Bij mensen die ten gevolge van een aardbeving of vulkaanuitbarsting sterven, kan men in de loop van hun volgende incarnatie geheel andere eigenschappen waarnemen. Zij brengen bij hun geboorte grote spirituele capaciteiten mee, want ze zijn door hun dood in aanraking gekomen met een element dat hen het ware gezicht der dingen en het illusionaire van een uitsluitend materieel leven getoond heeft.

Bron: Rudolf Steiner – GA 094 – Parijs, 12 juni 1906 (bladzijde 110)

Deze blog plaatste ik eerder op 2 juli 2011.

Excellent en oliedom

Tegenwoordig zijn we door onze ontaarde cultuuromstandigheden helaas zo ver, dat men in zijn specialisme de hoogstontwikkelde mens zijn kan en oliedom zijn kan met betrekking tot alle grote vragen van de mensheid en hiervan niets kan begrijpen. We hebben vandaag de dag ook het vreemde verschijnsel voor ons, dat iemand die alleen een lagere school, of misschien deze niet eens behoorlijk heeft afgemaakt, echter door het leven werd gesleept (Duits: gezerrt), over algemeen menselijke verhoudingen iets beters heeft te zeggen dan iemand die een hogeschoolopleiding heeft doorlopen en een excellent mens op zijn vakgebied is geworden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 192 – Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen – Stuttgart 1 juni 1919 (bladzijde 133-134)

Moet men zich van alle kritiek onthouden? (5 – slot)

Onder bepaalde omstandigheden brengt men zich het beste vooruit als men in noodzakelijke gevallen van de inachtneming van een regel, waarvan navolging vooruitgang bewerkt, afziet. Is men als opvoeder wellicht voortdurend genoodzaakt door straffen verdriet teweeg te brengen, dan kan men gedurende deze tijd met betrekking tot bovenstaande regel geheel niets doen. Heeft men echter de leerling verbeterd, dan komt deze goede werking ons karma en daardoor toch onze hogere ontwikkeling ten goede. De wetten van het geestelijk leven zijn onverbiddelijk als men er om welke reden dan ook niet aan voldoet. En ze moeten in alle gestrengheid eenvoudig als geestelijke wetten opgesteld worden, of er een mogelijkheid om ze op te volgen bestaat of niet.

Bron: Rudolf Steiner – GA 034 –  GRUNDLEGENDE AUFSÄTZE ZUR ANTHROPOSOPHIE UND BERICHTE aus den Zeitschriften «Luzifer» und «Lucifer – Gnosis»  (bladzijde 390)