Over materialisme en volksgezondheid

Vandaag de dag is een ziekte wijd verbreid, die men honderd jaar geleden nauwelijks kende; niet dat men ze niet gekend zou hebben, maar ze was werkelijk niet veel voorkomend: Dat is de nervositeit. Deze eigenaardige ziektevorm is het gevolg van de materialistische wereldbeschouwing van de 18de eeuw. Zonder het voorafgaan van de materialistische wereldbeschouwing zou deze nooit tot stand zijn gekomen. De geheimleraar weet dat, als het materialisme nog tientallen jaren zou voortduren, hij een vernietigende werking op de volksgezondheid zou hebben. Zouden deze materialistische denkgewoonten niet bijgestuurd worden, dan zouden de mensen niet alleen gewoon nerveus zijn, maar de kinderen zouden trillend worden geboren en niet alleen de omgeving ervaren, maar aan elke omgeving een gevoel van smart ervaren. Vooral zouden psychische ziekten zich ontzaglijk snel verspreiden: Waanzinsepidemieën zouden in de komende decennia optreden. Dat was ook het gevaar, waarop de mensheid afstuurde: epidemische geestesziekten. En dit wereldbeeld van de toekomst was de ware reden, waarom de occulte leiders van de mensheid, de meesters der wijsheid, de noodzakelijkheid zagen om spirituele wijsheid in de algemene mensheid te laten binnenstromen. Alleen een dergelijke spirituele wereldbeschouwing kan de komende generaties weer een goede gezondheidsaanleg geven.

Bron: Rudolf Steiner – GA 95 – Vor dem Tore der Theosophie – Stuttgart 28 augustus 1906 (bladzijde 70-71)

P.S. Hoewel ik wel aan kan nemen dat het waar is wat Steiner hier beweert, moet ik toch zeggen dat het voor mij maar moeilijk is in te zien. Ik heb jaren geleden Gerard Cox eens op televisie horen zeggen: ‘Ik geloof niet in God en niks, en daar heb ik vrede mee.’ En zulke mensen zijn er genoeg. En ik heb niet het idee dat die daar nu zo nerveus van worden. Waarom zou men eigenlijk nerveus worden door een materialistische levensbeschouwing? Een materialist hoeft zich in ieder geval over de dood niet druk te maken, want hij denkt dat hij met de dood van alles af is. Een spirituele levensbeschouwing denkt echter dat de mens nog van alles te wachten staat en dat hij van veel dingen waar hij op aarde van genoot, afstand moet doen. Dat alleen al is immers een bedrukkende zaak? Is dat niet veeleer iets om zenuwachtig van te worden?

Steiner zegt overigens zelf hier en daar ook wel dingen die zijn eigen beweringen in deze blog tegenspreken. Zo zegt hij bijvoorbeeld ergens, dat het hem al zo lang zo’n smart is, dat veel antroposofen ‘ein Gesicht bis ans Bauch’ trekken en dat ze ‘zo zwaar in de benen zijn.’ Ook heeft hij het ergens over ‘die unendliche Schwierigkeiten’ van de antroposofen. En ook zegt hij dat veel mensen de antroposofie afwijzen, omdat ze aanvoelen dat ze ervan in de war zouden raken, als ze zich ermee zouden bezighouden.